Pretraga

Američka međunarodna škola nudi stipendije hrvatskim učenicima: Prijave su u tijeku

A- A+

American International School of Zagreb (AISZ) tradicionalno raspisuje natječaj za stipendiranje hrvatskih učenika (Croatian Young Leaders Scholarship Program). Stipendisti pohađaju program međunarodne mature (International Baccalaureate Diploma Program), a nakon toga upisuju vrhunske studije diljem Europe i svijeta. Prijave za stipendije ove godine traju do 23. ožujka.

aisz

Američka međunarodna škola (AISZ) nudi stipendije hrvatskim učenicima | Foto: AISZ

Američka međunarodna škola u Zagrebu (AISZ) tradicionalno raspisuje natječaj za stipendije pod nazivom Croatian Young Leaders Scholarship Program. Stipendisti dobivaju popust od 90% na iznos školarine za najviše četiri godine, sve do mature u AISZ-u.

Program stipendiranja izuzetnim hrvatskim učenicima nudi priliku za prvorazredno međunarodno obrazovanje. Stipendisti prethodnih godina stekli su međunarodnu maturu (International Baccalaureate Diploma Programme) i upisali studije na vrhunskim sveučilištima u Europi i diljem svijeta, napisali su iz AISZ-a u službenom tekstu natječaja.

Stipendijom žele omogućiti talentiranim i motiviranim hrvatskim učenicima priliku da se školuju unutar američkog međunarodnog obrazovnog okruženja, bez da napuštaju svoju domovinu. Učenici koji postanu stipendisti imat će priliku razvijati ne samo akademske vještine, nego i vještine kritičkog razmišljanja, istraživanja, komunikacije na raznim jezicima te vođenja učeničkih projekata u školi, lokalnoj i međunarodnoj zajednici.

Tko se može prijaviti?

Za stipendiju se mogu prijaviti svi državljani Republike Hrvatske koji su se do sada školovali u hrvatskom obrazovnom sustavu. Kandidati koji se prijave moraju zadovoljiti akademske kriterije izvrsnosti te kriterije u pogledu leadershipa – proaktivnog, osobnog, umjetničkog, sportskog ili društvenog angažmana.

Drugim riječima, AISZ traži mlade i proaktivne učenike koji žele postati budući leaderi društva. Riječ je o kandidatima koji su se, primjerice, uključivali u školske ili izvanškolske aktivnosti koje su im pomogle razviti vještine vođenja. Kandidati u prijavi također moraju pokazati da zadovoljavaju kriterij financijske potrebe za stipendijom te dobro poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika.

aisz

Učenici Međunarodne američke škole po završetku stječu međunarodne diplome | Foto: AISZ

Kako se prijaviti?

Kandidati trebaju preuzeti paket za prijavu (CYL Scholarship Application Package) s mrežnih stranica aisz.hr. Prijava, koja je detaljno objašnjena u paketu za prijavu, uključuje pisani esej, prijepis ocjena, dokaz o financijskoj potrebi za stipendijom, procjenu vladanja engleskim jezikom, preporuke nastavnika te intervju.

Sve tražene i ispunjene dokumente treba skenirati i staviti u mapu (folder) na Google disku (Google drive). Poveznicu na mapu treba poslati školi putem e-pošte na adresu [email protected].

Rok prijave za iduću školsku godinu je 23.ožujka 2023. Dodatne informacije o školi pronađite na njihovoj web stranici, a za sva pitanja možete kontaktirati Ured za prijave na broj +385 1 7999-306.