Pretraga

Detalji skandala u XVI. gimnaziji: Ravnateljica brisala jedinice na ‘usmeni zahtjev’ pa učeniku digla ocjenu

Nakon žalbe roditelja i dosta dubioznog nalaza Agencije za odgoj i obrazovanje, ravnateljica XVI. gimnazije Nina Karković poništila je dvije jedinice i podigla zaključnu ocjenu iz fizike jednom učeniku. Nastavnica se s tim nije složila. Štoviše, žalila se na nekoliko instanci, a naposljetku i dočekala nalaz koji potvrđuje njene navode – ocjene se nisu trebale poništiti. Doznajemo detalje skandala u koji je upletena i Ivana Katavić, bivša šefica državne mature, koja je s čela NCVVO-a otišla nakon skandala s nepropisnom dodjelom bodova maturantima.

xvi gimnazija

Foto: Matej Markovinović, srednja.hr

Niti mjesec dana nije prošlo od velikog skandala s poklanjanjem ocjena. Nakon serije pritisaka, van svake procedure predsjednikovu sinu je, kao i nekolicini drugih učenika, nastavnica matematike u zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji poklonila višu ocjenu. U sve se umiješala inspekcija, poslije i policija, a nastavnica je, iako je tvrdila da je pod pritiskom, zaradila opomenu pred otkaz. Niti mjesec dana nakon tog skandala, na pomolu je novi. Priča ovoga puta dolazi iz iste zgrade, ali druge škole, XVI. gimnazije. Tamo su jednom učeniku, među ostalim, i nakon pritiska utjecajnih roditelja, poništene dvije jedinice da bi na zadnji dan škole dobio veću zaključnu ocjenu i potpuno novu svjedodžbu. I to sve unatoč protivljenju predmetne nastavnice.

Izdvojeni članak
sanja musić milanović

Ovo je 8 stvari koje morate znati o skandalu Musić Milanović i priči o ‘žicanju’ petica za sina

Pritisci roditelja zbog jedinica

Vratimo se na početak priče. Školska je godina 2020./2021., lipanj je i kraj nastavne godine. Taman se trebaju zaključivati ocjene. Jedan od učenika u samoj završnici dobiva dvije negativne ocjene iz fizike; jednu od njih zato što je, prema navodima nastavnice, koristio ‘šalabahter’ na ispitu, a drugu zato što je odbio usmeno odgovarati. Zbog toga ga nastavnica obavještava da će mu zaključna ocjena biti dobar (3).

Njegovim roditeljima to se baš nije svidjelo. Tata dotičnog učenika 16. lipnja 2021., dva dana prije završetka nastave, odlazi na sastanak s razrednikom svog djeteta. Žali se na negativne ocjene, tvrdi da su protuzakonite i da ih treba poništiti. Nastavnica fizike to ne čini, a ocjenu računa i prilikom zaključivanja pa nezadovoljni roditelj, točno dan prije završetka nastave,  razredniku svoga sina šalje i službeni dopis. U dopisu tvrdi da se nastavnica dvjema negativnim ocjenama poslužila kao disciplinskom mjerom, a ne u svrhu vrednovanja znanja i da je tako, ‘sa znanjem i namjerom’ oštetila njegovog sina.

Da poslije ne bi bilo kako za to nije znala, piše nezadovoljni tata, nastavnica fizike takvim je postupkom njegovu sinu ‘potencijalno ugrozila dobivanje stipendije’. Zbog toga će, već najavljuje u idućoj rečenici, ukoliko se u pravnom postupku dokaže da je nastavnica protupropisno dala jedinice njegovu sinu, ‘potraživati naknadu mjerljive štete’. U ostatku pisma otac optužuje nastavnicu za ‘davanje lažnog iskaza kojim se difamira maloljetnik’ da bi na samom kraju pisma najavio i ‘neizbježne pravne postupke koji slijede’.

Nadzor provodila bivša šefica državne mature

Nastavnica stoji pri svojim ocjenama, ne mijenja ih, a učeniku ne podiže zaključnu ocjenu. Zbog toga je isti roditelj prijavljuje prosvjetnoj inspekciji pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a prosvjetna inspekcija slučaj prosljeđuje na Agenciju za odgoj i obrazovanje (AZOO). Stručnjaci AZOO-a, napomenimo, među ostalim provode i stručno-pedagoške nadzore nastavnika.

Slučaj iz XVI. gimnnazije u ruke dobiva Ivana Katavić, viša savjetnica za fiziku, poznatija kao bivša šefica NCVVO-a, centra koji provodi državnu maturu. Ona se javlja ravnateljici škole Nini Karković i predmetnoj nastavnici te dogovara da će 7. srpnja doći u školu kako bi provela nadzor. Katavić je pregledala dokumentaciju, porazgovarala s ravnateljicom i nastavnicom, a onda o cijelom slučaju izradila izvješće koje stupa na snagu 21. srpnja 2021.

Nadzorom je, kako stoji u izvješću, utvrđeno da je nastavnica imala nekoliko propusta u radu. Redom, nije vodila bilješke u e-Dnevniku sukladno propisima, a dvije jednice, kako je istaknula Katavić, koje su upisane 1. i 11. lipnja 2021. nisu u skladu s načinima, postupcima i elementima ocjenjivanja učenika iz fizike, kao ni s pravilnikom ocjenjivanja u osnovnoj i srednjoj školi. Iz tog razloga, Katavić u nadzoru predlaže prosvjetnoj inspekciji pri MZO-u da u svojoj nadležnosti, sukladno članku 21. Zakona o prosvjetnoj inspekciji poništi nepropisno upisane jedinice.

Ravnateljica podigla zaključnu ocjenu i izdala novu svjedodžbu

Nešto više od mjesec dana kasnije, 30. kolovoza 2021. ravnateljica XVI. gimnazije Nina Karković nastavnici fizike šalje mail. Traži od nje da u e-Dnevnik, u rubrici dotičnog učenika, unese specifičnu bilješku.

– Sukladno nalazu Agencije za odgoj i obrazovanje ocjene koje su rezultirale pridavanjem brojčane ocjene 1 (jedan), a koje su upisane u e-Dnevnik 1. lipnja i 11. lipnja 2021. nisu u skladu s dokumentom Načini, postupci i elementi vrednovanja učeničkih kompetencija iz nastavnog predmeta Fizika niti s Pravilnikom. Poništenjem dviju negativnih ocjena, učeniku mijenja se zaključna ocjena iz fizike u vrlo dobar (4), stoji u toj bilješci.

Nastavnica se oglušuje na taj zahtjev, a od sutradan odlazi na bolovanje. Tada situacija postaje dramatična. Ravnateljica Karković upisuje spomenutu bilješku u e-Dnevnik, ocjene se poništavaju, a učenik sada iz fizike ima zaključeno vrlo dobar (4). Shodno promjeni ocjene, XVI. gimnazija mu izdaje i novu svjedodžbu. Sve to događa se 31. kolovoza 2021., doslovno na zadnji dan školske godine.

Izdvojeni članak
ulaz u zgradu klasične i XVI. gimnazije u Zagrebu

Epilog skandala s dizanjem ocjene sinu predsjednika: Profesorica dobila opomenu pred otkaz

Zašto nisu poništene i druge ocjene, a ne samo jedinice?

Nastavnica, naravno, doznaje što se dogodilo pa sastavlja primjedbu na nalaz nadzora AZOO-a te ga šalje u Ministarstvo koje ga zaprima 8. rujna 2021.. U tom dopisu iznosi nekoliko zanimljivih navoda. Nastavnica tvrdi da ju je viša savjetnica Katavić ispitivala ‘za koju zaključnu ocjenu po Vama zna fiziku’ dotični učenik. Osim toga, za jednu od jedinica, navodi nastavnica, Katavić je odmah rekla da je neosporna jer je učenik koristio nedozvoljena sredstva na ispitu. U nalazu, podsjetimo, tvrdi da je ta ocjena protupropisna pa inspekciji predlaže njeno poništavanje.

Nastavnica se fizike u svojoj žalbi pita i zašto viša savjetnica nije predložila poništavanje i drugih pozitivnih ocjena iz fizike koje je dobio dotični učenik. Naime, i sve ostale ocjene, ne samo dvije negativne, nastale su temeljem dokumenta koji je u izvješću nadzora AZOO-a proglašen neadekvatnim. Dalje tvrdi da je nalaz dvojben, da mjere nisu izrečene pa zaključuje da se njime ignorira ‘učiteljstvo kao poziv’ te da je ‘lošim primjerom omogućeno nedopustivo i neželjeno postupanje i odnos prema nama’.

Nakon nastavničine predstavke Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenuje drugostupanjsko povjerenstvo u čijem su sastavu tri nastavnice – Spomenka Hardi, iz đakovačke Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Mirela Macelaru iz Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku te Patricija Nikloaus iz Gimnazije Andrije Mohorovičića Rijeka.

‘Smatramo da to nije razlog poništavanja jedinica’

Njihov je zadatak bio provesti stručno pedagoški nadzor nad radom nastavnice fizike iz XVI. gimnazije. Nalaz njihovog nadzora koji sastavljaju 6. lipnja 2022., pak, sadrži dosta drugačije zaključke od onog prvog, posebno glede najspornijeg dijela – poništavanja negativnih i povišenja zaključne ocjene. Navode kako su u razgovoru s ravnateljicom Ninom Karković saznali da je ona ‘na usmeni zahtjev inspekcije poništila dvije jedinice i poništa svjedodžbu’ dotičnom učeniku, dok u e-Dnevniku samo piše da su ocjene poništenje sukladno nalazu AZOO-a.

– S obzirom da inspkecijski nadzor nije bio proveden, niti je izdano rješenje o poništenju ocjena i poništenju svjedodžbe, smatramo da se niti ocjene, niti svjedodžba nisu smjele poništiti bez inspekcijskog nadzora i pisanog rješenja o poništenju istih, stoji u nalazu drugostupanjskog povjerenstva koje je imenovalo Ministarstvo.

Osvrnuli su se i na razloge poništavanja negativnih ocjena. Katavić je, napomenimo, u nalazu istaknula kako jedinice nisu upisane u skladu s propisima i pravilnicima pa je stoga predložila inspekciji da ih poništi.

– Smatramo da to nije razlog poništavanja jedinica, a ako bi to i bio razlog poništavanja ocjena, onda bi sve ocjene učenika trebale biti poništene, navode Hardi, Macelaru i Nikolaus u svom izvješću pa konstatiraju da niti ravnateljica niti stručne službe XVI. gimnazije nisu reagirale na propust nastavnice fizike glede ocjenjivanja.

Izdvojeni članak

Poklanjanje ocjena van procedura zbog pritiska moćnika pravilo je, a ne iznimka u našem školstvu

Ravnateljica potvrdila da je uputu o promjeni ocjena dobila – usmeno

Nakon što smo se upoznali s cijelim slučajem, nametnulo nam se nekoliko pitanja. Zašto su selektivno poništene jedinice? Imaju li pritisci roditelja veze s tim? Ako su i poništene jedinice, to ne odgovara na pitanje zašto je podignuta zaključna ocjena? Kako bismo razriješili upitnike kontaktirali smo uključene osobe i institucije, prvenstveno ravnateljicu škole Ninu Karković. Karković nam je rekla, baš kako stoji i u drugostupanjskom nalazu, da je poništila ocjene i povisila zaključnu ocjenu sukladno usmenoj uputi koju je dobila od prosvjetne inspekcije.

– Nakon dobivenog nalaza Agencije za odgoj i obrazovanje kontaktirala sam prosvjetnu inspektoricu koja mi je rekla što je potrebno napraviti te je sve što sam dalje radila bilo u skladu s dobivenom uputom. Svi koje me poznaju znaju da mi nikada ne bi palo na pamet samoinicijativno mijenjati ocjene svojih nastavnika, a kamoli poništavati svjedodžbe.

Ravnateljica napominje da je nakon nalaza AZOO-a, po podnesku nastavnice fizike, proveden i nadzor ravnatelja. Viši savjetnik za ravnatelje u spomenutoj Agenciji izdao je nalaz, kaže, u kojem stoji da je ‘ravnateljica u okviru svojih ovlasti postupala u skladu s pravilima struke’.

– Također je uobičajeno da prosvjetna inspekcija ne izlazi baš svaki put na teren, nego u pojedinom slučaju sama odlučuje hoće li izvršiti nadzor na terenu ili će prvo zatražiti očitovanja i popratnu dokumentaciju pa tek onda odlučiti treba li se izvršiti nadzor na terenu ili su očitovanja i popratna dokumentacija dovoljni za završetak nadzora. U slučaju naše škole, budući da se radilo o nadležnosti iz djelokruga rada Agencije za odgoj i obrazovanje, prosvjetna inspekcija je ustupila pritužbu Agenciji na postupanje, a nakon napisanog zaključka i predložene mjere, kopije zapisnika smo dobili svi uključeni pa tako i Služba prosvjetne inspekcije od koje se izrečenom mjerom tražilo postupanje. Tada je od strane prosvjetne inspekcije zatražena, a od moje strane i predana, potpuna, detaljna i kronološkim redom složena dokumentacija koja je vezana za rješavanje nastalog problema, nakon čega mi je prosvjetna inspektorica dala uputu, stoji u odgovoru ravnateljice Karković za portal srednja.hr.

Pitali smo je hoće li podnijeti ostavku, nije nam odgovorila

Na temelju prethodnih iskustava, naglašava Karković, čini joj se da je postupanje prosvjetne inspekcije bilo uobičajeno za ovakve slučajeve. Komentirala je i nalaz drugostupanjskog povjerenstva, kazavši da je XVI. gimnazija nalaz zaprimila tek 21. srpnja 2022.

– Istina je da je taj nalaz napisan tako da ide u prilog profesorici, ali je važno naglasiti da u nalazu nisu predložene nikakve mjere te samim time po njemu nije trebalo postupati. Na kraju mogu dodati da mi je iskreno žao što se profesorica nije prvo obratila meni kako bismo zajednički vidjele što je i je li nakon cijele školske godine moguće nešto mijenjati, prokomentirala je Karković.

Budući da je nastavnica fizike istupila u medije, kaže, umjesto razgovora s njom kao ravnateljicom škole, očekuje da će u ovom slučaju prosvjetna inspekcija opet imati zadnju riječ.

– Ja ću kao i prvi put postupiti po uputi nadležnog tijela, zaključuje ravnateljica XVI. gimnazije.

Na naše pitanje planira li zbog ovog skandala podnijeti ostavku na mjesto ravnateljice poznate zagrebačke gimnazije – nismo dobili odgovor.

Izdvojeni članak

Nakon skandala na maturi, ipak je sama dala ostavku: Ivana Katavić više nije ravnateljica NCVVO-a


‘AGENCIJA NEMA OSNOVA PODUZIMATI DALJNJE POSTUPKE’

Iz Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) na naš upit potvrđuju da je nadzor proveden na zahtjev prosvjetne inspekcije i da je nalazom preporučeno istoj inspekciji da poništi nepropisno upisane ocjene.

– Agencija za odgoj i obrazovanje nije ovlaštena poništavati ocjene, već isto može predložiti Sektoru prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem uočenih stručno-pedagoških propusta. S tim u vezi, u navedenom slučaju Agencija za odgoj i obrazovanje nije odgovorna za poništavanje ocjene iz fizike. Agencija nema osnova poduzimati daljnje postupke nakon provedbe drugostupanjskog postupka Ministarstva znanosti i obrazovanja, istaknuli su iz AZOO-a.


Katavić više nije zaposlenica AZOO-a

Napomenimo za kraj  da Ivana Katavić, viša savjetnica iz fizike koja je provela prvi nadzor nad radom nastavnice fizike iz XVI. gimnazije inspekciji predložila poništavanje dviju negativnih ocjena, od 1. rujna više nije zaposlenica Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO). Mail adresa joj više nije aktivna, a njenoga imena nema ni na popisu zaposlenika na stranicama AZOO-a. Katavić je bivša šefica državne mature koja je, podsjetimo, s čela NCVVO-a otišla nakon skandala s vanproceduralnim dodjeljivanjem bodova maturantima.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja koncem prošlog tjedna izvijestili us nas da su od nadležnih institucija zatražili detaljnije informacije o cijelom slučaju te da će na naša pitanja odgovoriti kada budu imali sve relevantne podatke. Njihov odgovor do danas nismo dobili, a kad ga dobijemo, pravoremeno ćemo o njemu izvijestiti na portalu srednja.hr.