Pretraga

Dobrodošli u Lijepu našu: Tvrtka koja se bavi pisanjem akademskih radova novac za osnivanje dobila od općine

A- A+

Početkom svibnja portal srednja.hr objavio je priču o tome kako u Hrvatskoj postoji registrirana tvrtka QWERTY d.o.o. koja se bavi pisanjem akademskih radova. Tvrtka ima detaljno razrađen pravilnik kojim se uređuje kupnja i prodaja takvih radova, a glavna djelatnost društva klasificirana je šifrom 8559 ‘Ostalo obrazovanje i poučavanje’. Donedavno su svoje usluge pisanja seminarskih, diplomskih, maturalnih i sličnih radova oglašavali putem Facebook stranice ‘Tajni pisac’, koja je nakon našeg teksta ugašena, a sada tvrtka koristi novu pod nazivom ‘Seminarski radovi’. U državi apsurda ovo možda i nije toliko neobično koliko činjenica da je pokretanje ove tvrtke sufinancirano iz proračuna Općine Kostrena. Isto tako, treba istaknuti da je sve učinjeno legalnim putem, dok se jedino o moralnosti može debatirati.

Općina Kostrena| screenshot: GoogleMaps

Prema podacima na stranici Fininfo.hr, registrirane djelatnosti kojima se tvrtka QWERTY d.o.o bavi su razne: od javnog informiranja, kupnje i prodaje robe pa sve do turističkih i ugostiteljskih usluga. Među njima nije navedena i ‘profesionalna pomoć u izradi svih vrsta radova’ (seminarskih, diplomskih i slično), usluge koju tvrtka nudi putem svoje Facebook stranice ‘Seminarski radovi’. Ipak, osnivače to nije spriječilo u pokretanju takvog biznisa, za koji su razvili i detaljan pravilnik koji uređuje odnos s klijentom, osobom čije će ime stajati na radu kojeg napiše zaposlenik QWERTY-ja.

Podsjetimo, pravilnik sadrži deset članaka, a prema njemu se sva autorska prava s društva se prenose na klijenta. Uvjeti ‘poslovanja’ uređuju se ugovorom kojega klijent prima elektroničkim putem, pa se tako osoba koja potražuje rad obavezuje i da će rad koristiti isključivo u privatne nekomercijalne svrhe. Cijena rada uvjetovana je veličinom rada i temom te nekim drugim varijablama, a nakon što društvo primi narudžbu, obvezuje ispuniti svoje ugovorene obveze te više nije dužno klijentu vratiti naknadu. Tvrtka se pravilnikom ograđuje i od mogućeg plagiranja tuđih autorskih djela, ali i akademskog neuspjeha osoba koja je naručila rad, gubitka titule ili stipendije.

Tvrtki općina isplatila potporu od 6.869,22 kuna

Izdvojeni članak

U Hrvatskoj imamo registriranu tvrtku koja se bavi prodajom maturalnih i diplomskih radova

Potporu novoosnovanoj tvrtki QWERTY d.o.o. od 6.869,22 kuna , zanimljivo je, dodijelila je općina u sjedištu tvrtke, Kostrena i to putem Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2017. godinu. Zahtjev vlasnika društva QWERTY d.o.o. nisu imali razloga odbiti, budući da je predan u skladu s procedurom.

– Osnivač trgovačkog društva “QWERTY“ d.o.o. u skladu s procedurom propisanom u dijelu III. Programa poticanja poduzetništva, 13. travnja 2017. godine predao je potrebnu dokumentaciju. Zahtjevi za potpore dostavljaju se na posebnom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju. Bespovratne novčane potpore dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Programom poticanja poduzetništva. Povjerenstvo Općine Kostrena za dodjelu potpora utvrdilo je valjanost predane dokumentacije temeljem čega je ovom trgovačkom društvu isplaćena potpora. Odlukom općinskog načelnika, KLASA: 022-06/17-01/32, URBR: 2170-07-03-17-9, od 27. lipnja 2017. godine, trgovačkom društvu “QWERTY“ d.o.o. za savjetovanje i usluge, isplaćen je iznos od 6.869,22 kuna na ime potpore novoosnovanim tvrtkama putem mjere 1. Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2017. godinu, objašnjenje je koje smo dobili od Martine Zekić, više stručne suradnice za lokalni ekonomski razvoj i financije u Kostreni.

To što se tvrtka bavi djelatnošću pisanja i prodaje akademskih radova, nije ključno, jer se potpore dodjeljuju temeljem glavne djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti -NKD 2007, što je u ovom slučaju ‘Ostalo obrazovanje i poučavanje’.

– Potpora trgovačkom društvu „QWERTY“ d.o.o. dodijeljena je sukladno valjanoj šifri glavne djelatnosti, koja ne obuhvaća pisanje i prodaju akademskih radova. Općina Kostrena dodijelila je potporu sukladno zakonskoj proceduri, u svrhu isplate potpore novoosnovanim tvrtkama, u konkretnom slučaju za ishođenje dokumentacije potrebne za početak rada društva, te nabavke opreme i materijala za osnovnu djelatnost. Vlasnik tvrtke odgovoran je za zakonitost poslovanja i sva postupanja protivna zakonu ukoliko institucije u čijoj je nadležnosti provjera zakonitosti poslovanja trgovačkih društava utvrde nepravilnosti u poslovanju, objašnjava Zekić.

Screenshot: Facebook (za uvećanje: desni klik-> otvori sliku u novoj kartici)

Osnivač tvrtke je nećak načelnice, koja se izuzela iz odluke o dodijeli potpore

Prema javno dostupnim podacima, vlasnici tvrtke QWERTY d.o.o. su Filip Simonić i Karlo Marunić, inače nećak načelnice općine Kostrena, Mirele Marunić. Načelnica Marunić, valja naglasiti, nije sudjelovala u dodjeli potpore za novoosnovanu tvrtku svoga nećaka, što je potvrdilo i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Mišljenje Povjerenstva zatražila je sama Marunić koja se iz postupka odlučivanja o davanju potpore izuzela.

Izdvojeni članak

Nakon našeg članka nestao Tajni pisac koji umjesto učenika i studenata piše radove

– S obzirom da je osnivač trgovačkog društva Qwerty d.o.o., Karlo Marunić, u srodstvu (nećak) s općinskom načelnicom Općine Kostrena (podnositeljice zahtjeva), ista se vezano uz donošenje predmetne odluke izuzela te predložila da o istom odluku donese zamjenik općinske načelnice (…) Nećak dužnosnice (iako se formalno ne smatra članom obitelji dužnosnice u smislu ZSSI-a) može, pod određenim okolnostima, biti interesno povezana osoba s dužnosnicom, dio je objašnjenja Povjerenstva.

Dodatno, stoji u objašnjenju, u cilju učinkovitog izbjegavanja sukoba interesa, očuvanja integriteta i vjerodostojnosti dužnosnice te otklanjanja sumnje da je svoj položaj koristila za probitak nećaka Marunić se treba izuzeti od svih radnji za koje je ovlaštena, a vezane su uz dodjelu sredstava tvrtki QWERTY d.o.o.

– S obzirom da je dužnosnica u zahtjevu za davanjem mišljenja navela kako će odluku o dodjeli potpore trgovačkom društvu QWERTY d.o.o u predmetnom slučaju donijeti zamjenik općinske načelnice, dužnosnica je, po mišljenju Povjerenstva, postupila u skladu s odredbama ZSSI-a (Zakona o sprječavanju sukoba interesa, op.a.), stoji u mišljenju Povjerenstva koje u cijelosti možete vidjeti u sljedećem dokumentu.

[scribd id=359322366 key=key-uXAEEKAkeCzqZaWMdduz mode=scroll]

Tvrtka oslobođena plaćanja poreza: Na upite odgovaraju linkovima na pjesme

Pokušali smo, kao i prilikom pisanja pravog teksta, dobiti i izjave vlasnika tvrtke QWERTY d.o.o., a obratili smo im se putem maila na stranici ‘Seminarski radovi’. Dotična Ana B., kako se potpisala, odgovorila nam je da iz uprave nisu zainteresirani za objavu članka. Osvrnula se, vrlo kratko, na pitanje o tome kako je uređeno plaćanje poreza.

– Porezni obveznik je oslobođen plaćanja PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Za sve sporove nadležan je stvarno nadležni sud u sjedištu Društva, piše nam Ana B.

To bi značilo da se vlasnici tvrtke smatraju malim poreznim obveznicima, za koje je Zakonom propisan posebni postupak oporezivanja, a stavci 1. i 2. članka 90. glase ovako:

– 1) »Malim poreznim obveznikom« u smislu ovoga Zakona smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kuna. (2) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza, stoji u Zakonu.

Za kraj, u mailu odgovora iz tvrtke QWERTY d.o.o. uz lijepi pozdrav, poslana nam je i poveznica na video koji slijedi.