Pretraga

[EKSKLUZIVNO] Ministarstvo kaže da su Hrvatski studiji ilegalno ustrojeni i da nezakonito izvode nastavu

A- A+

Hrvatski studiji u fotofinišu su unaprijed izgubljene utrke s vremenom. Manje od dva mjeseca preostala su do 12. prosinca, krajnjeg roka za rješavanje niza nedostataka uočenih u postupku reakreditacije provedenom prije tri godine. Od tada, nedostaci nisu otklanjani, već su se samo gomilali voljom uprave Sveučilišta. Posebno je sporna Odluka Senata Sveučilišta iz siječnja ove godine kojom su HS postali sveučilišni odjel, zbog čega je Nezavisni sindikat od Ministarstva zatražio upravni nadzor te podnio tužbu Upravnom sudu. Iako nadzor još formalno nije proveden jer se Sveučilište ne očituje već tri mjeseca, Ministarstvo je ipak dalo mišljenje analizirajući dostupnu dokumentaciju. Vijesti su – očekivane: odluka o pretvaranju HS u odjel nezakonita je, dio Statuta Sveučilišta protivan je Zakonu, a HS ustrojeni kao odjel prema Zakonu ne mogu izvoditi studijske programe što sada nezakonito čine.

Problematičan odjel od samog osnivanja | Foto: Marko Matijević

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja dostavio nam je mišljenje Ministarstva obrazovanja koje su zaprimili kao odgovor na svoj zahtjev za provođenjem upravnog nadzora nad Sveučilištem zbog pretvaranja Hrvatskih studija iz sveučilišnog centra u sveučilišni odjel u siječnju ove godine. Dokument, koji u cijelosti možete pročitati na kraju teksta, sadrži očitovanje Ministarstva s obzirom na dostupnu dokumentaciju – Odluku Senata Sveučilišta u Zagrebu o promjeni statusa Hrvatskih studija od 17. siječnja ove godine, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te Statut Sveučilišta u Zagrebu.

Iz očitovanja MZO-a proizlazi da je promjena statusa Hrvatskih studija iz sveučilišnog centra u sveučilišni odjel nezakonita, dio Statuta koji se odnosi na definiranje odjela protivi se istom Zakonu, a Hrvatski studiji u svojstvu sveučilišnog odjela nezakonito izvode studijske programe.

Odluka Senata Sveučilišta o promjeni statusa Sveučilišnog centra HS u Sveučilišni odjel HS – nezakonita

17. siječnja ove godine Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o promjeni statusa HS-a kojom su iz sveučilišnog centra pretvoreni u sveučilišni odjel. Odluka je to koja je i prije donošenja izazvala val nezadovoljstva, uz upozorenja da, prema zakonskoj definiciji odjela, Hrvatski studiji to ne mogu postati. Ipak, Senat je svojom Odlukom pretvorio HS u sveučilišni odjel.

Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o promjeni statusa Hrvatskih studija, članak 2.

Sveučilišni odjel Hrvatski studiji ustrojava se i izvodi znanstveni rad, sudjeluje u izvedbi sveučilišnih studija i iznimno stručnih studija u više srodnih znanstvenih polja u skladu sa člankom 45. Statuta Sveučilišta u Zagrebu.
Sveučilišni odjel nastavlja znanstveni i/ili nastavni rad na poljima i granama koji su do sada bili zastupljeni na Hrvatskim studijima.

U svojem obrazloženju, Ministarstvo ističe kako je ta odluka u ovome dijelu nezakonita.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 64. stavak 1.

Sveučilišni odjel se osniva kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednom znanstvenom polju ili interdisciplinarnom znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

Naime, Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisuje da se odjel može osnovati radi sudjelovanja u izvođenju studijskih programa u samo jednom znanstvenom polju ili interdisciplinarnom području. Hrvatski studiji kao sveučilišni centar, izvodili su studijske programe u sedam znanstvenih polja i tri znanstvena područja.

Prema očitovanju MZO-a, nezakonitost Odluke Senata proizlazi iz dijela u kojem Odluka eksplicitno kaže da će Hrvatski studiji kao sveučilišni odjel nastaviti sa znanstvenim/nastavnim radom na dotad zastupljenim poljima i granama, što pretpostavlja nastavak izvođenja studijskih programa u svih sedam znanstvenih polja i tri znanstvena područja. Odluka je, dakle, u ovome dijelu u suprotnosti sa ZZDVO-om, tj. nezakonita.

Protustatutarnost Odluke o promjeni statusa HS i nesklad Statuta Sveučilišta u Zagrebu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ZZDVO)

Osim u ZZDVO-u, sveučilišni je odjel definiran i Statutom Sveučilišta u Zagrebu.

Sveučilišni odjel - Statut Sveučilišta u Zagrebu, članak 45. stavak 1.

Sveučilišni odjel ustrojava se kao znanstveno-nastavna ili umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta koja može imati status podružnice i koja sudjeluje u izvedbi sveučilišnih, i iznimno stručnih, studija te ustrojava i izvodi znanstveni ili umjetnički, nastavni i stručni rad u jednom znanstvenom ili umjetničkom polju, ili u više srodnih polja.

Gledajući prethodno navedenu definiciju sveučilišnog odjela u Zakonu, Ministarstvo uočava da se definicija odjela prema Statutu razlikuje od one iz ZZDVO-a. Naime, Statut Sveučilišta propisuje da sveučilišni odjel može djelovati i u više srodnih polja. No, Zakon jasno propisuje da sveučilišni odjel može djelovati samo u jednom znanstvenom polju. Iz navedenoga proizlazi kako Statut Sveučilišta u ovome dijelu nije u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Izdvojeni članak

Nezavisni sindikat: Hrvatski studiji pred zatvaranjem jer su nezakonito ustrojeni, odgovorni Čović i Boras

Osim toga, Ministarstvo naglašava da je samim time i Odluka Senata o promjeni statusa Hrvatskih studija koja se temelji na Statutu, protivna Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Spomenimo i dio iz mišljenja MZO-a prema kojemu je Odluka o promjeni statusa HS u suprotnosti sa samim Statutom (koji je pak u suprotnosti sa Zakonom). Naime, Statut propisuje djelovanje odjela u više srodnih polja, a Odluka o promjeni statusa HS jasno kaže da će odjel HS nastaviti djelovati u poljima i granama u kojima je djelovao i kao centar. S obzirom da se radi o različitim poljima koja nisu srodna, proizlazi i protustatutarnost Odluke Senata za koju samo MZO kaže da nije od značaja – jer su upravo u tom dijelu i Statut Sveučilišta i Odluka Senata protivni ZZDVO-u.

Hrvatski studiji su sveučilišni odjel. Prema Zakonu, sveučilišni odjel ne izvodi studijske programe. Sveučilišni odjel Hrvatski studiji izvodi studijske programe

Najzanimljiviji dio očitovanja Ministarstva potrebno je iščitati između redaka. U očitovanju je pojašnjeno kako je prema ZZDVO-u, fakultet visoko učilište koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije. S druge strane, isti Zakon za odjel kaže da on tek sudjeluje u izvedbi studijskih programa.

– Dakle, za razliku od sveučilišta i fakulteta koji izvode studijske programe, sveučilišni odjeli ne izvode studijske programe nego sudjeluju u izvedbi studijskih programa koje osniva i provodi sveučilište, stoji u očitovanju Ministarstva.

Izdvojeni članak

Sveučilište u Zagrebu na optuženičkoj klupi zbog promjene statusa Hrvatskih studija

Osim toga, MZO ukazuje i na Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, prema kojemu se sveučilišni studijski programi osnivaju i izvode odlukom senata sveučilišta, te da sveučilišni odjeli prema istome zakonu nisu nositelji dopusnice za izvođenje studijskog programa.

Spomenimo i kako su, prema Statutu Sveučilišta, Hrvatski studiji prethodno ustrojeni kao sveučilišni centar mogli izvoditi studijske programe, no kao odjel, oni nemaju tu zakonsku mogućnost (mogu tek sudjelovati u njihovu izvođenju). Upravo iz tog razloga nije jasno niti kako sada Sveučilišni odjel Hrvatski studiji izvodi studijske programe, a još je manje jasno kako bi Ministarstvo moglo nakon 12. prosinca izreći pozitivno rješenje o dopusnici povezanoj sa studijskim programima na odjelu koji prema ZZDVO-u uopće ne može izvoditi studijske programe.

Teško je očekivati da će MZO dati dopusnicu Hrvatskim studijima s istekom roka 12. prosinca

Potrebno je naglasiti kako navedeno očitovanje nikako nije provedeni upravni nadzor nad spornom odlukom Senata Sveučilišta, s obzirom na to da se Sveučilište još nije očitovalo Ministarstvu, iako je ministrica više puta putem medija poručila da ih moli za odgovor . No, s obzirom na to da upravo Ministarstvo mora odlučiti o davanju ili uskrati dopusnice Hrvatskim studijima, ovo očitovanje svojevrstan je putokaz u kojem smjeru MZO tumači situaciju.

Izdvojeni članak

Borasovu tužbu riješili u par dana, a promjena statusa Hrvatskih studija na red će tek nakon 2 godine

Teško je očekivati da će MZO dati dopusnicu Hrvatskim studijima s istekom roka 12. prosinca, kada je ono samo utvrdilo da Hrvatski studiji, protivno zakonu, kao sveučilišni odjel izvode studijske programe, dok bi smjeli tek sudjelovati u njihovu izvođenju. U zaključku očitovanja, Ministarstvo naglašava da prema Zakonu o upravnim sporovima, sud može, do donošenja presude, obustaviti izvršenje osporenog akta. Ističe se i nadležnost Visokog upravnog suda kao i Ustavom zajamčena autonomija sveučilišta.

No ipak, i Ustavom zajamčena autonomija te samostalno odlučivanje sveučilišta o svom ustrojstvu i djelokrugu, ograničeni su djelovanjem u skladu sa zakonom. O tome govori i mišljenje Ministarstva dostavljeno Sindikatu.

[scribd id=361645698 key=key-UtdL5VXIW1G5bd9I73KZ mode=scroll]

Nadopuna teksta, 15. studenog 2017.

Pročitajte demanti Borasovih odvjetnika kojim demantiraju dokument Ministarstva obrazovanja