Pretraga

Ekskluzivno: MZOS skriva imena 30 romskih stipendista

A- A+

MZOS skriva popis Roma koji su na hrvatskim fakultetima. Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba ima pravo na popis imena 30 stipendiranih studenata, ali im MZOS taj popis ne želi dostaviti.

Vijeće romske nacionalne manjine Grada Zagreba ima podatak kako 28 Roma studira na hrvatskim fakultetima i prima stipendiju, dok MZOS tvrdi kako je stvarna brojka 30. Vijeće ne može potvrditi radi li se o deklariranim Romima jer im iz Ministarstva ne žele dostaviti popis imena. Pozivaju se na Zakon o zaštiti osobnih podataka, iako prema njemu Vijeće ima pravo na listu stipendiranih studenata.

www.rts.rs

Zakon dopušta informacije, ali MZOS ne

Ministarstvo se poziva na Zakon o zaštiti osobnih podataka u kojemu se navodi kako je zabranjeno prikupljanje i daljnja obrada podataka koji se odnose na rasno ili etničko porijeklo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku.

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Isti dokument navodi kako su iznimke ustanove, udruženja ili bilo koje drugo neprofitno tijelo s političkom, vjerskom ili drugom svrhom, a jedini uvjet je taj da se obrada isključivo odnosi na njihove članove te da podaci ne budu otkriveni trećoj strani bez pristanka ispitanika.

Prema navedenoj odredbi Vijeće bi moralo imati uvid u stipendirane studente, dok je jedini podatak koji imaju brojka od 28 anonimnih studenata. Na naš upit MZOS je odgovorilo kako je riječ o 30 studenata čiji identitet ne smiju otkriti.

Nepoznati studenti sa stipendijom za Rome

– Ukupno je 28 romskih studenata na području Hrvatske, a mi ih ne znamo. Zatražili smo da nam MZOS dostavi popis studenata i od kud su ti studenti. Upitno je jesu li ti studenti deklarirani Romi. Oni koriste romske stipendije i kad diplomiraju romska zajednica nema nikakve korsti od njih. Jedino objašnjenje je bilo da oni to ne mogu dati, rekao nam je Neđatin Kamberovski, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine u Zagrebu.

Sumnje o pripadnosti 30 stipendiranih romskih studenata MZOS je otklonilo odgovorom kako ne postoji eliminacijski postupak za pripadnike nacionalnih manjina. Prema njihovim riječma svi romski pripadnici koji zadovolje propisane uvjete dobivaju stipendiju, a jedan od uvjeta je potvrda o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini.