Pretraga

Porastao broj kaznenih mjera učenicima: Pogledajte u kojoj je županiji najviše opomena, ukora i isključenja

A- A+

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je najnovije podatke o izrečenim pedagoškim mjerama u osnovnim i srednjim školama u 2021./2022. godini. Podaci pokazuju kako je u odnosu na godinu ranije izrečeno manje pohvala, ali više kaznenih mjera. Učenike su najčešće kaznene mjere izricali u Zadarskoj županiji, a najviše hvalili u Zagrebačkoj županiji.

učionica učenici razred

Foto: Unsplash; Taylor Wilcox

U Školskom e-Rudniku moguće je vidjeti najnovije podatke vezane uz pedagoške mjere izrečene učenicima osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. Osim pohvala i nagrada izricane su i kaznene mjere kojih je bilo više nego u prethodnoj školskoj godini. Pohvale su najčešće izricane u Zagrebačkoj županiji, a kaznene mjere u Zadarskoj županiji.

Izdvojeni članak

Izašli svježi podaci: Skoro svaki drugi učenik lani je prošao s pet, u nekim općinama takvih je i po 70%

Smanjio se broj pohvala, a povećao broj kazni

U školskoj godini 2021./2022. izrečeno je ukupno 133.877 pohvala i 29.268 kaznenih mjera. Pohvala je izrečeno manje nego prethodne školske godine, kada ih je bilo izrečeno 151.618. Povećao se i broj kazni, kojih je u školskoj godini 2020./2021. bilo 25.499.

Pohvale još uvijek prednjače nad kaznama i to za 82 posto. Omjer se malo smanjio od prethodne godine kada su od izrečenih pedagoških mjera njih 84 posto bile kazne. Broj izrečenih kazni se postupno smanjivao tijekom godina, tako je u školskoj godini 2013./2014. udio pohvala činio 59 posto.

broj pedagoških mjera po školskim godinama

Broj pedgoških mjera po školskim godinama | Izvor: Školski e-Rudnik MZO-a

Više pohvala dobile su učenice

Najčešće izricana pedagoška mjera bila je pisana pohvala, kojih je izrečeno 111.082. Nakon toga slijedi opomena, kojih je izrečeno 19.967. Najrjeđa pedagoška mjera bila je preseljenje u drugu školu, kojh je bilo 14.

Više pohvala dobile su učenice – njih 74.834. Čak 91 posto pedagoških mjera izrečenih za učenice bile su pohvale, dok su učenici dobivali više kaznenih mjera i manje pohvala. Ukupno 59.043 pohvala odnosi se na učenike, a 27 posto izrečenih mjera činile su kazne.

omjer pedagoških mjera po školskim godinama- djevojčice

Omjer pedagoških mjera po školskim godinama – djevojčice | Izvor: Školski e-Rudnik MZO-a

omjer pedagoških mjera po školskim godinama- dječaci

Omjer pedagoških mjera po školskim godinama – dječaci | Izvor: Školski e-Rudnik MZO-a

U nižim razredima samo pohvale

Najviše kaznenih mjera izricalo se u srednjim školama, osobito u prvom i drugom razredu srednje škole kada su pohvale i kazne dijeljenje u jednakom omjeru. Taj omjer se mijenja u korist pohvala u višim razredima, tako su u četvrtim razredima češće pohvale za 68 posto.

U nižim razredima osnovih škola gotovo sve pedagoške mjere su pohvale, a u višim razredima kaznene mjere postaju sve češće. Porast kaznenih mjera vidljiv je u petom razredu osnovne škole kada kaznene mjere čine gotovo 14 posto svih izrečenih mjera. U šestom razredu one su činile gotovo 17 posto svih mjera, a u sedmom razredu 23 posto svih izrečenih mjera.

pedagiške mjere po razredima

Pedagoške mjere po razredima | Foto: Školski e-Rudnik MZO-a

Izdvojeni članak
učenik sjedi u učionici

U Hrvatskoj broj superodlikaša porastao za 35 posto: Četvrt milijuna učenika prolazi s odličnim

Pedagoške mjere po županijama

Najviše pedagoških mjera je, očekivano, izrečeno u Gradu Zagrebu gdje ih je bilo ukupno 37.914. Najčešća mjera bila je pisana pohvala koja je izrečena za 28.496 učenika. Najmanje pedagoških mjera izrečeno je u Ličko-senjskoj županiji gdje ih je bilo ukupno 885.

Učenike najviše hvale u Zagrebačkoj županiji, gdje pohvale čine 89,27 posto izrečenih mjera. Na drugom mjestu je Varaždinska županija s 88,72 posto, a na trećem Krapinsko-zagorska županija, gdje pohvale čine 87,80 posto svih izrečenih mjera.

Učenicima su najviše kaznenih mjere izricali u Zadarskoj županiji, gdje te mjere čine čak 35 posto izrečenih pedagoških mjera. Na drugome mjestu je Brodsko-posavska županija gdje kazne čine 31,47 posto izrečenih mjera. Na trećem mjestu je Splitsko-dalmatinska županija gdje kaznene mjere čine gotovo 27 posto svih izrečenih mjera. U svim je županijama najčešća kaznena mjera bila opomena.

omjer pedagoških mjera

Omjer pedagoških mjera po županijama | Izvor: Školski e-Rudnik MZO-a

Koje pedagoške mjere su na snazi?

Pedagoške mjere izriču se zbog neprihvatljivih oblika ponašanja, ali i kao pohvale i nagrade za trud i zalaganje. Pedagoške mjere određuju Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i statut škole.

Pedagoške mjere razlikuju se u osnovnim i srednjim školama. Opomena se učenicima izriče zbog lakših neprihvatljivih ponašanja ili zbog 0,5 posto neopravdanih sati od ukupnog broja sati. Ukor se izriče zbog težih oblika neprihvatljivog ponašanja ili jedan posto neopravdanih sati. Strogi ukorse izriče zbog teških neprihvatljivih ponašanja ili zbog 1,5 posto neopravdanih sati od ukupnog broja sati.

U srednjim školama se umjesto strogog ukora izriče mjera opomene pred isključenje zbog teških neprihvatljivih ponašanja ili zbog 1,5 posto neopravdanih sati od ukupnog broja sati. Isključenje iz škole se izriče zbog osobito teških neprihvatljivih ponašanja ili zbog više od dva posto neopravdanih sati od ukupnog broja sati.