Pretraga

Evo koliko je Ministarstvo obrazovanja u siječnju potrošilo na plaće, službena putovanja i HKS

A- A+

Od 20. veljače na svojim mrežnim stranicama korisnici državnog proračuna, među kojima su i ministarstva, fakulteti te sveučilišta, trebaju jednom mjesečno objaviti informacije o trošenju sredstava. One moraju sadržavati podatke o isplatama pravnim i fizičkim osobama. Provjerili smo na što je Ministarstvo obrazovanja u siječnju potrošilo sredstva. Na plaće za redovni rad isplaćeno je bruto 855.447 eura, na službena putovanja 13.482 eura, dok je na plaće i materijalna prava Hrvatskog katoličkog sveučilišta u siječnju otišlo 425.230 eura.

MZO | foto: Ramona Ščuric, srednja.hr

Ministarstvo financija donijelo je u svibnju prošle godine Naputak prema kojem lokalne i regionalne vlasti te proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna od 20. veljače moraju na svojim mrežnim stranicama objavljivati podatke o isplatama pravnim i fizičkim osobama iz proračuna. Taj je naputak donesen u skladu s načelom transparentnosti koje propisuje Zakon o proračunu.

Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život u siječnju MZO stajalo 23.609 eura

Objavljene informacije o sredstvima moraju biti lako dostupne i pretražive te ih se treba objaviti do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Onima koji podatke ne objave prijete novčane kazne. Na mrežnim stranicama informacije trebaju stajati barem deset godina. Ova odredba tako se osim na gradove i županije odnosi i na ministarstva, sveučilišta i fakultete.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) 20. veljače objavilo je informacije o trošenju sredstava proračunskih korisnika za siječanj ove godine. Iz njega je vidljivo da iznos bruto plaća zaposlenika Ministarstva, hrvatske nastave u inozemstvu i lektorata u inozemstvu iznosi 855.447 eura. Službena putovanja koštala su 13.482 eura, a naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 23.609 eura. Na doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje otišlo je 128.815 eura, a ostali rashodi za zaposlene iznosili su 5.689 eura. Na naknadu za bolovanje iznad 42 dana otišlo je 4.996 eura.

Izdvojeni članak
Radovan Fuchs

Novog Zakona za škole nema ni u 2024.? Nacrt je kao skoro gotov, ali ga Vlada nema u planu aktivnosti

MZO platilo i novčanu naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom od 1.260 eura

Ministarstvo je u siječnju isplatilo i 430.000 eura doprinosa za mirovinsko osiguranje učenika i studenata na praksi. Na plaće i materijalna prava Hrvatskog katoličkog sveučilišta otišlo je u siječnju 425.230 eura. Naime, većini zaposlenika tog privatnog sveučilišta plaća se isplaćuje iz državnog proračuna. Na plaće i materijalna prava neprofitnih osnovnih škola isplaćeno je 646.100 eura, a za neprofitne srednje škole 1.076.267 eura. Nadalje, u izvješću stoji da je za ugovore o djelu hrvatske nastave u inozemstvu dano 11.211 eura neto. Za posebne savjetnike otišlo je 5.171 euro, a naknada troškova osobama izvan radnog odnosa plaćeno je 7.001 eura. Ministarstvo je u siječnju platilo i novčanu naknadu zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom od 1.260 eura. Sve privatne i javne firme koje broje iznad 20 zaposlenika dužne su zaposliti osobe s invaliditetom, a ako to ne ostvare moraju plaćati penale.

Na naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela ili povjerenstva isplaćeno je 20.248 eura. Ministarstvo je objavilo i da je na plaće za redovan rad u Stalnom predstavništvu RH pri Europskoj uniji, u kojoj su i oni zaposleni u sektoru obrazovanja, mladih, kulture i sporta, u siječnju otišlo 8.675 eura. U dokumentu koji je objavio MZO naveden je i popis 78 fizičkih osoba kojima su isplaćeni iznosi za intelektualne i osobne usluge. Ti se iznosi kreću od 26 eura pa sve do 2.757 eura, dok je cjelokupni iznos za intelektualne i osobne usluge za siječanj 11.600 eura. Cijeli dokument o trošenju sredstava za siječanj 2024. Ministarstva znanosti i obrazovanja možete pogledati ispod. Ako vam nije vidljiv, osvježite stranicu.