Pretraga

Jedan od najvećih gradova učenicima i studentima dodjeljuje 1.000 kn, saznajte imate li pravo na tu pomoć

A- A+

Uz obrazac zahtjeva koji se nalazi ovdje, osnovna dokumentacija koja se šalje u prijave je:

  • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid) i učenika/studenta (ako je različito od podnositelja) (preslika)
  • potvrda o redovitom školovanju učenika srednje škole/studenta (preslika)
  • broj bankovnog tekućeg ili zaštićenog računa

Uz to, ovisno u koju kategoriju učenik ili student pripada šalje se i jedan od tri dokumenta:

  • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i  potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)
  • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)
  • potvrda nadležnog tijela o statusu člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (preslika)