Pretraga

Kako srednjoškolci vide sami sebe u virtualnom svijetu? Uskoro će o toj temi izaći radna bilježnica

Projekt ‘BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju’ ciljano je usmjeren prema izgradnji zdrave slike o sebi i to kod srednjoškolaca u virtualnom medijskom prostoru te osnaživanju njihovih socijalno-emocionalnih kompetencija kao ključnih u kontekstu modernoga doba. Na ovom projektu radile su djelatnice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i ove su školske godine provele pilot-implementaciju među učenicima te su s njima održale i radionice vezano za stvaranje slike sebe u virtualnom svijetu.

laptop i mobitel

Foto: Unsplash

Kako srednjoškolci vide svoju sliku u virtualnom svijetu i je li ta slika zdrava? To je bilo ključno pitanje projekta djelatnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Josipe Mihić, Mirande Novak, Sabine Mandić, Lucije Lamešić i nositeljice projekta Sanje Radić Bursać s kojom smo i razgovarali. Radi se o projektu ‘BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju‘, a obuhvaća veliki broj različitih aktivnosti poput osmišljavanja inovativnog, znanstveno-utemeljenog preventivnog programa i provedbu istoga, oblikovanja (psiho)edukativnih materijala za podršku mentalnom zdravlju mladih u virtualnom i medijskom okruženju, snimanja video-lekcija i drugih aktivnosti.

– Od rujna do prosinca 2022. provedena je pilot-implementacija preventivnog programa ‘BITI SVOJ’ s članovima Vijeća učenika kao predstavničkim i reprezentativnim tijelima odgojno-obrazovnih ustanova s kojima je ostvarena suradnja, Gimnazijom Sesvete i Srednjom školom Ivan Švear Ivanić Grad. Interaktivnim radionicama obuhvaćeni su sadržaji vezano uz samosvijest, razvoj i održavanje kvalitetnih interpersonalnih odnosa u realnom i virtualnom svijetu, osobno i društveno odgovorno korištenje interneta, a posebice društvenih mreža, kao i brigu o mentalnom zdravlju mladih, rekla nam je Radić Bursać.

Učenici sudjelovali u 10 radionica na tu tematiku

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je, na temelju stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje, dalo suglasnost za provođenje navedenog programa u srednjim školama, a programski paket i provedene aktivnosti te rezultati evaluacijskog procesa predstavljeni su i na Stručnom skupu koji se održao 14. prosinca 2022. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

– Kroz 10 osmišljenih grupnih susreta učenici su istraživali, kritički promišljali, diskutirali, izmjenjivali iskustva te pokušali doći do odgovora na pitanja poput: kako biti u balansu između realnog i virtualnog svijeta; može li interneta biti previše; što je suosjećanje prema sebi; biti autentični/na ja, je li to mit ili istina; kako graditi zdravu sliku o sebi; na koji način mediji utječu na samopoimanje; je li povezano medijsko i emocionalno opismenjavanje i offline vs online odnosi – postoje li razlike, objašnjava nam voditeljica projekta.

Evaulacija je pokazala unaprijeđenje znanja učenika o funkcioniranju unutar medijskog i virtualnog okruženja

Pilot-implementacija s učenicima Gimnazije Sesvete i Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad tijekom prvog polugodišta ove školske godine uključila je i provedbu znanstvene evaluacije učinka i procesa pri čemu se upitnicima ispitivao kratkoročni učinak preventivnog programa ‘BITI SVOJ’.

– Ispitivali smo eventualni napredak učenika u području znanja o virtualnom i medijskom okruženju te funkcioniranju unutar istoga, usporedbe interpersonalnih odnosa u realnom i virtualnom prostoru, razine problema mentalnog zdravlja, samoefikasnost te usvojenost socijalno-emocionalnih kompetencija. Također, važno je bilo i steći uvid u doživljaj programa od strane sudionika u kontekstu njihovog zadovoljstva i procjene subjektivne dobiti. Rezultati evaluacije govore u prilog uspješnosti programa u području unaprijeđenog znanja učenika o funkcioniranju unutar medijskog i virtualnog okruženja te osobno i društveno odgovornog ponašanja, ističe Radić Bursać.

Izdvojeni članak

Osnovna škola dobila virtualnog učenika Tomislava: Vršnjake uči o uzornom ponašanju

Socio-emocionalne vještine učenika su visoko razvijene što je izuzetno dobro za njihovo odrastanje

Kako je navela, tijekom implementacije kod sudionika radionica nije došlo do porasta teškoća ili problema mentalnog zdravlja i da to posebno ohrabruje.

– Važno je istaknuti kako su učenici bili dominantno usuglašeni te interpersonalne odnose iz realnog okruženja procjenjuju kvalitetnijima. Također, njihove socijalno-emocionalne vještine su visoko razvijene. Važno je imati na umu kako su znanstvenici i stručni praktičari usuglašeni oko višestrukih dobiti razvijenih socijalno-emocionalnih kompetencija na brojnim područjima funkcioniranja osobe (primjerice, doprinosi se boljem akademskom postignuću, potiču se zdrava i prosocijalna ponašanja te smanjuju rizični i neprihvatljivi oblici, kao i poboljšava se generalna dobrobit djece i mladih). Uz navedeno, povratne informacije uključenih učenika su vrlo pozitivne te podaci evaluacije govore o njihovom zadovoljstvu, visokoj subjektivnoj dobiti te percipiranoj korisnosti od sudjelovanja u radionicama, izjavila je voditeljica projekta.

Izdvojeni članak

Učenje matematike u virtualnoj stvarnosti bi moglo donijeti revoluciju u učenju

Početkom iduće godine izlazi i radna bilježnica na tu tematiku

Učenici su bili zadovoljni projektom i radionicama te smatraju kako bi o ovim temama trebali učiti svi.

– Nisam znala za neke pojmove poput happy slappinga ili phishinga i bilo mi je zanimljivo slušati o tim pojmovima/pojavama. Najviše su mi se sviđale teme kada smo pričali o oblicima nasilja na internetu i kako sve možemo nauditi ljudima, a bez da to znamo, bili su neki od komentara učenika nakon radionica.

Uvažavajući dobivene podatke evaluacijskog procesa te činjenicu da su teme i sadržaji inovativnog preventivnog programa ‘BITI SVOJ’  vrlo aktualni i da dobro adresiraju potrebe mladih, svakako će se, kaže Radić Bursać, planirati finaliziranje ove intervencije i njena daljnja provedba.

– U tijeku je finaliziranje edukativnih materijala u vidu radne bilježnice za podršku mentalnom zdravlju mladih u virtualnom medijskom okruženju te snimljenih, tematskih video-lekcija. Isti će tijekom siječnja 2023.g. biti široko diseminirani prema značajnom broju suradnih institucija i organizacija te stručnjacima iz sustava odgoja i obrazovanja i to putem suradnje sa županijskim stručnim vijećima Agencije za odgoj i obrazovanje. Navedenim će se dodatno doprinijeti osnaživanju resursa za rad s učenicima na području medijskog i socijalno-emocionalnog opismenjavanja, odnosno, brige o njihovom mentalnom zdravlju, poručila je voditeljica projekta Radić Bursać.