Pretraga

Nove upisne kvote za fakultete u Zagrebu

A- A+

                                               Aleksa Bjeliš,rektor Sveučilišta u Zagrebu

Senat Sveučilišta u Zagrebu usvojio je upisne uvjete za četiri sastavnice Sveučilišta, nakon što je prošloga tjedna donio odluku o upisnim kvotama i iznosima participacija za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija 29 fakulteta i akademija, priopćilo je Sveučilište.

                                               Aleksa Bjeliš,rektor Sveučilišta u Zagrebu

U skladu s odlukom Senata da se iduće akademske godine neće povećavati iznosi studentskih participacija u troškovima studiranja, školarine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje te na Tekstilno-tehnološkom fakultetu ostat će na razini prošlogodišnjih.

 “Nadamo se da će i ove godine biti sklopljen sporazum između Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) o pokrivanju studentskih participacija za redovite studente, tako da će upisani studenti u I. godinu studirati bez participiranja u troškovima studija”, ističe se u priopćenju.

 Što se tiče medicinara, prvu godinu  studija medicine na Medicinskom fakultetu moći će se upisati 300 studenata, pri čemu će svi studirati bez plaćanja participacije. Senat podupire napore Sveučilišta i Medicinskog fakulteta u realizaciji sporazuma kojim se zbog velikog nedostatka liječnika u Hrvatskoj fakultet obvezao svake godine povećati kvotu za 60 redovitih studenata počevši od ak. god. 2009./2010., a MZOS financirati povećane troškove i rashode.

Medicinski fakultet ispunio je obvezu i povećao svoju kvotu, ali Ministarstvo nije financijski pratilo upis većeg broja studenata pa je Senat dao podršku rektoru Sveučilišta i dekanu Medicinskog fakulteta da s MZOS-om i Ministarstvom zdravlja ponovno pokrenu proces usuglašavanja o ovom pitanju.

Upisna kvota na izvanrednom stručnom studiju za izobrazbu trenera na Kineziološkom fakultetu smanjena je za 100 mjesta u odnosu na kvotu koju je studij imao na Društvenom veleučilištu pa će se u prvu godinu moći upisati ukupno 300 studenata.

Na temelju odluke Senata, ukupna kvota za upis studenata u prvu godinu preddiplomskog, integriranog i stručnog studija za sljedeću akademsku godinu iznosi 12.493. Pritom je 10.551 mjesto osigurano za redovite studente.

Upisne kvote najviše su se smanjile u društvenom i humanističkom području, a djelomično i u tehničkom području. Smanjenja su učinjena kako bi se uskladili kapaciteti pojedinih fakulteta s preporukama Senata iz siječnja 2012., ali i oslobodili istraživački kapaciteti neophodni za znanstvenu i stručnu djelatnost Sveučilišta, uz napomenu da je na Sveučilištu osigurano dovoljno upisnih mjesta za sve studijske programe i kvalitetno odvijanje nastave.