Pretraga

Pobjednik druge Ina Pitalice dolazi iz Samobora

A- A+

Pobjednik druge INA pitalice je Damir Kovačević, učenik strukovne škole iz Samobora koji ide u 4. razred. Od desetak pristiglih odgovora, nijedan nije bio potpuno točan, no Damir je bio najbliži tome.

Pozivamo sve da budno paze jer 15.4. kreće nova INA pitalica, a pravila su ista. Prvi točan odgovor donosi pobjedu i nagradu iznenađenja koja će vam biti poslana poštom. U slučaju da pobjednik pohađa tehničku školu omogućuje mu se, ako on to želi, odrađivanje stručne prakse od 40 sati u Ini.

INA pitalica za mjesec ožujak:

U borbi za spas plavooke, zlatokose kraljevne stotinu je vitezova zarobljeno. Zli tamničar izveo ih je na ledinu i najavio što im slijedi: poredat će ih u kolonu i svakome na glavu staviiti jedan šešir, crn ili bijel. Svaki vitez mora reći koje je boje šešir na njegovoj glavi. Pogodi li, preživjet će. Vitezovi su se brzo skupili i dogovorili taktiku. Pitanje je: koliko maksimalno vitezova može preživjeti i koju taktiku treba koristiti? NAPOMENA: Svaki vitez vidi boju šešira samo onih ispred sebe u koloni. Svaki vitez može reći samo ili . Nikakva druga komunikacija između vitezova ne postoji nakon što su poredani u kolonu. Poredak kojim će se izjašnjavati vitezovi određuju sami.

TOČAN ODGOVOR

Vitezovi će se dogovoriti da posljednji u koloni kaže crn ukoliko ispred sebe vidi paran broj crnih šešira, a bijel ukoliko ispred sebe vidi neparan broj crnih šešira. Onaj ispred njega, pretposljednji, zaključuje ovako: Vidi li ispred sebe crnih šešira iste parnosti kao što je rekao posljednji, to znači da on nije uračunat u te crne šešire, dakle njegov je šešir bijel. Vidi li, pak, crnih šešira različite parnosti nego što je rekao zadnji, to svjedoči da je njegov šešir činio razliku, tj. da je njegov šešir crn. Svi ostali vitezovi zaključuju na sličan način i tako se sa sigurnošću može spasiti 99 vitezova dok jedan, onaj posljednji u koloni, ima 50% šanse da preživi.