Pretraga

Šah obvezan predmet bugarskim srednjoškolcima

A- A+

U maloj bugarskoj školi u općini Slivnica uveden je šah kao obvezni školski predmet. Tako 240 učenika uz matematiku, bugarski jezik, geografiju i ostale standardne jezik uči i umijeće šaha. Nastava šaha organizirana je u suradnji s Bugarskim šahovskim savezom, a predsjednik tog saveza vidi kao končani cilj uvođenje šaha kao predmeta ne samo u bugarskim školama, već u cijeloj Europi.

Dobra strana ove igre jest vježbanje mentalnih strategija kroz zabavu i natjecateljski duh.

Prilično neatraktivna aktivnost među mladima u Hrvatskoj počela se popularizirati u bugarskim školama. Srednja škola u bugarskoj Slivnici tako je postala prva u Europi koja je uspjela uvesti šah kao obvezan školski predmet. Čak 240 učenika provodi jedan sat tjedno igrajući šah u svojim učionicama i na taj način vježbajući svoje mentalne vještine.

Ovaj pilot projekt šaha u školi napravljen je u suradnji s Bugarskim šahovskim savezom. Uloga profesora u cijelom projektu je da pomognu učenicima razviti najbolje strategije kako bi pobjedili u šahu. Iako se ovaj predmet uveo samo u privatne škole, bugarsko ministarstvo obrazovanja ima plan uvesti ga u sve javne škole u budućnosti.
Međutim, kao i svaka promjena i ova bi morala opteretiti državni proračun, u kojem nema viška sredstava.

Osim toga mnogim srednjoškolcima satnice su već sad pretrpane, pa im vjerojatno dodatni sat šaha ne bi djelovao kao nešto zabavno, već kao dodatna obveza.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap