Pretraga

Zastupnici traže da dobna granica za glasanje na lokalnim izborima bude 16 godina

A- A+

Pravo glasa u Hrvatskoj na svim izborima ostvaruje se s navršenih 18 godina života kada građanin postane punoljetan. Klub zastupnika Nezavisne liste mladih predlaže da se ta dobna granica spusti za lokalne izbore na 16 godina te su u proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću uputili zakonski prijedlog kojim bi se to ostvarilo.

Foto: pixabay.com

U javno savjetovanje upućen je zakonski prijedlog kojim se dobna granica za lokalne izbore spušta na 16 godina. Nezavisna lista mladih, koja je uputila taj prijedlog, smatra da je snažnije uključenje naših najmlađih građana u političke procese te osnaživanje uloge koju mladi imaju u našem društvu neophodno za transformaciju hrvatskog društva, države i politike.

Pravo glasa u Hrvatskoj na svim izborima imaju punoljetni građani s navršenih 18 godina. U nekim državama Europske unije pravo glasa na svim izborima imaju mladi od 16 godina (Malta, Grčka, Austrija), a u jednoj petini država pravo glasa na lokalnim izborima ostvaruje se s napunjenih 16 godina.

Pravo glasa spušta se da bi se mlade potaknulo da sudjeluju u političkom životu.

Javno savjetovanje otvoreno je do 11. studenog na ovom linku.