Iako se MZO hvali dobrom komunikacijom, na mnoga važna pitanja kontinuirano ne odgovaraju GOOD inicijativi

GOOD Inicijativa upozorila je na nedostatak transparentne javne komunikacije Ministarstva znanosti i obrazovanja na temu obrazovne reforme. Dok se ministrica Divjak hvali dobrom komunikacijom svog ministarstva, mnoga neodgovorena pitanja Inicijativu su potakla da pokrenu proceduru propisanu Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Read more