Pretraga

Vlada predložila veći iznos regresa za članove sindikata, ne žele ranije pregovore oko osnovice

A- A+

U tijeku su pregovori sindikata javnih službi i Vlade oko drugog dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru. Ono obuhvaća i sve zaposlenike u školama, a kako je izvijestio predsjednik školskog Sindikata Preporod, Željko Stipić, Vlada je odbila sve zahtjeve sindikata s prvog sastanka. Ne žele ugovarati uskrsnicu za ovu godinu, kao ni ranije pregovore oko osnovice. Ipak, pregovarački odbor Vlade predlaže isplatu regresa u višem iznosu za članove sindikata u odnosu na nečlanove.

Foto: srednja.hr

Ovog ponedjeljka održan je novi krug pregovora sindikata i Vlade oko Temeljnog kolektivnog ugovora, koji, među ostalim, uređuje i prava zaposlenika u školama.

Vlada nudi veći regres za članove sindikata, ništa od uskrsnice za 2023.

Na proteklom sastanku sindikati su tražili ugovaranje uskrsnice od 100 eura za sve zaposlenike, a 200 za članove sindikata. Željko Stipić, čelnik Sindikata Preporod kroz svoj je redoviti izvještaj sa sastanka otkrio što se na sastanku događalo.

– Vlada je odbila sve zahtjeve koje su joj sindikati uputili na 1. sastanku pregovaračkih odbora. Prihvatljiv joj je jedino zahtjev za povećanjem iznosa visine naknade za regres. Prema prijedlogu Vlade ovogodišnji bi se regres radnicima koji nisu učlanjeni u reprezentativne sindikate isplatio u iznosu od 250 eura, a članicama i članovima reprezentativnih sindikata u iznosu od 270 eura.  Kako je trenutačno regres ugovoren u iznosu od 232 eura, prvima bi regres bio povećan za 18 eura, a drugima za 38 eura. O povećanju iznosa božićnice, ali i o ugovaranju uskrsnice kao novog materijalnog prava, Vlada  bi sa sindikatima pregovarala tek u rujnu kada, sukladno dogovoru sa sindikatima, treba pregovarati o povećanju osnovice, navodi Stipić.

Izdvojeni članak

Sindikati od Vlade traže uskrsnice: Za sve u javnom sektoru žele 100, a za članove 200 eura

Sindikati tražili ranije pregovore oko osnovice, Vladi je to neprihvatljivo

U ponudu Vlade, dodaje, ministar rada i socijalne skrbi Marin Piletić, uvrstio je i povećanje osnovice za dva posto koje će radnici osjetiti na plaći koju će primiti u svibnju.

– Uslijedila je stanka za vrijeme koje su sindikati usuglasili novi zahtjev s kojim će se u nastavku sastanka izaći pred predstavnike Vlade. U novom se zahtjevu traži da se već u svibnju, umjesto u rujnu, započnu pregovori o povećanju osnovice. Također, zahtijevaju se i da se ovogodišnji regres i ovogodišnja božićnica članovima reprezentativnih sindikata isplati, u odnosu na ostale radnike, u povećanom iznosu od 50 eura. Ostalo se pri zahtjevu, uz prethodno odustajanje od isplate ovogodišnje uskrsnice, da se u 2024. članovima reprezentativnih sindikata uskrsnica isplati u iznosu od 200 eura, a svima ostalima u iznosu od 100 eura, ističe Stipić.

Navodi da je Vladi bio neprihvatljiv zahtjev da se pregovori o povećanju osnovice otvore prije dogovorenog roka. O ostalim zahtjevima sindikata razgovarat će u Vladi. Idući sastanak dogovoren je za početak  svibnja, a prije ovog sastanka održat će se međusindikalni sastanak, izvijestio je Stipić.