Pretraga

Borba za satnicu na savjetovanju za novo strukovno zanimanje: Evo što traži dio nastavnika

A- A+

Više od 150 komentara došlo je na javno savjetovanje za novo strukovno zanimanje, Tehničar 3D tehnologije u obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija. Ovo je kurikulum koji je napravljen po principu modula, a to se planira napraviti sa svim strukovnim zanimanjima kao dio nadolazeće reforme strukovnog obrazovanja. Na e-Savjetovanju za 3D Tehničara najviše je komentara došlo od nastavnika Povijesti čiji predmet ostaje kao takav, ali se, prema tom, kurikulumu smanjuje satnica. Uz njih javili su se i nastavnici Politike i gospodarstva čiji predmet kao takav nestaje i postaje modul. O njihovim zahtjevima smo nedavno i pisali, a u komentarima ovog e-Savjetovanja su se sada aktivirali i nastavnici Biologije čiji predmet isto postaje modul.

mile živčić i radovan fuchs u crno bijelom u pozadini zblurani hodnik škole

Foto: Canva | srednja.hr

Strukovno obrazovanje nalazi se pred vratima velike reforme, možda i najveće u posljednjih 30 godina. U skorijoj budućnosti bi se u svim strukovnim školama u Hrvatskoj trebala uvesti modularna nastava koja je drugačija od dosadašnjeg, klasičnog oblika izvođenja nastave. Neki se predmeti kao takvi ukidaju pod tim pojmom i postaju moduli koji će se onda, ovisno o kojem je predmetu riječ, obrađivati s nekim strukovnim predmetom ili predmetima. Predmeti koji bi postali moduli su Fizika, Kemija, Biologija i Politika i gospodarstvo, dok Povijest, Geografija, Vjeronauk i Etika ostaju kao nastavni predmeti.

Najviše komentara ostavili su nastavnici Povijesti i Politike i gospodarstva

Ovu reformu provodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a početkom veljače je na e-Savjetovanju izašao kurikulum za potpuno novo zanimanjeTehničar 3D tehnologije u obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija. Upravo na tom savjetovanju, čiji je kurikulum koncipiran prema modulima, prikupljeno je 156 komentara, a najviše od strane nastavnika Povijesti, Politike i gospodarstva te nastavnika Biologije.

Nastavnici Povijesti, o čijoj smo inicijativi po pitanju modularne nastave već pisali i čiji predmet ostaje kao takav, na e-Savjetovanju za 3D Tehničara komentirali su kako im je problematično što im se prema tom kurikulumu smanjuje satnica, ali i sadržaj gradiva Povijesti. Politika i gospodarstvo bi u modularnoj nastavi postala modul te više ne bi postojala kao predmet koji su neka strukovna zanimanja imala uglavnom zadnje godine obrazovanja. Nastavnici PiG-a su i prije ovog e-Savjetovanja imali reakcije na takvu odluku, a o tome i koje su zahtjeve sve imali možete pročitati ovdje.

Izdvojeni članak

Reforma strukovnog obrazovanja je nužna: Ovo su dobre i problematične stvari kod modularne nastave

Nastavnici Biologije bore se da i njihov predmet ostane u tom obliku, a ne da se pretvori u modul

U komentarima su uz njih prevladavali i nastavnici Biologije čiji predmet kao takav isto više ne bi postojao, već bi bio dio modula. Nastavnici Biologije su s inicijativom da njihov predmet ostane u tom obliku krenuli još prije godinu dana, a na e-Savjetovanju su objasnili probleme po pitanju samog kurikuluma za 3D Tehničara, ali i općenito problem Biologije u modularnoj nastavi. Dali su i prijedlog kako ga riješiti.

– Ukazala bih na pogrešku sadašnjeg prijedloga dotičnog strukovnog kurikuluma, a to je izostanak ishoda Biologije iz skupine obveznih općeobrazovnih modula. Izostavljanje ishoda Biologije, čiji su sadržaji vezani uz razvijanje odgovornosti za vlastito zdravlje i zdravlje zajednice, glavne rizične čimbenike koji narušavanju ljudsko zdravlje, rizično spolno ponašanje, problematiku ovisnosti te pružanje prve pomoći, smatram nedopustivim te dajem svoj prijedlog za unaprjeđenje strukture općeobrazovnih modula. Smatram da su navedene odgojno-obrazovne teme ključne za sve učenike i učenice srednjih škola. Zbog toga predlažem uključivanje obaveznog općeobrazovnog modula pod nazivom ‘Čovjek i zdravlje’ u sve sektore srednjih strukovnih škola (4.1 i 4.2 razine kvalifikacije), s opterećenjem od 4 CSVET bodova, i to u sklopu prvog razreda srednje škole, s odgojno-obrazovnim ishodima koji su već predviđeni kurikulumom, ali raspisani u izbornim/fakultativnim modulima pod nazivima ‘Brinem o svom zdravlju’ i ‘Spolnost’, svaki s opterećenjem od po 2 CSVET boda, napisala je profesorica Biologije i Kemije, Darija Ćerdić Vukušić iz Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju u Splitu.

Izdvojeni članak
tablica s općeobrazovnim predmetima koji su izrađeni u obliku modula u modularnoj nastavi za strukovne škole, učenici kuhari u pozadini

Strah nastavnika zbog modularne: Puno toga je rečeno, ali odgovora na ključna pitanja još nema

Predložili su rješenje za izvođenje nastave Biologije u modularnoj nastavi

Ista nastavnica nam je prije godinu dana u intervjuu rekla kako se ova reforma planira već dugi niz godina, a da su nastavnici općeobrazovnih predmeta uključeni praktički na samom kraju. Tada nam je otkrila kako će se ona, ali i drugi nastavnici boriti za to da Biologija ipak ostane kao općeobrazovni nastavni predmet za sebe u modularnoj nastavi. To se i dogodilo te su mnoge institucije i udruge podržale njen prijedlog izmjena koje je napisala i na e-Savjetovanju.

– Vjerujem da samo uz edukaciju učenika/ca i razvijanjem svijesti o važnosti pravilne prehrane, problematici ovisnosti, razvijanjem brige o vlastitom zdravlju, znanju o pružanju prve pomoći i samopomoći odgojno-obrazovni sustav može ispuniti svoje ciljeve koji su, između ostalog, i razvoj zdravih i odgovornih građana koji će biti punopravni članovi našeg društva. Također, kako bi osvijestili učenike o važnosti stila života koji će pridonijeti smanjenju negativnog ljudskog utjecaja na okoliš, očuvanju bioraznolikosti i ‘zelenom promišljanju’, temama koje danas prožimaju svaki aspekt osobnog i profesionalnog poslovnog života, te u cilju što kvalitetnijeg obrazovanja naših učenika predlažem uvrštavanje općeobrazovnog modula ‘Održivi razvoj’ s opterećenjem od 2 CSVET-a kao obaveznog modula u sve sektore na razinama kvalifikacije 4.1 i 4.2. Težište ovog modula leži u odgojno-obrazovnim ishodima predmeta Biologije i predavao bi se modularno u višim razredima obrazovanja u sklopu strukovnog dijela kurikuluma. Smatram da jedino ulaganjem u edukaciju strukovnih učenika i učenica o temama ‘Utjecaj čovjeka na okoliš’ i ‘Održivi razvoj’ možemo stvarati održivo društvo i odgovorne buduće radnike i poslodavce, koji će pomoći da ova naša zemlja bude i ostane ‘zelena’, stoji u komentaru nastavnice Ćerdić Vukušić.

Izdvojeni članak

Profesorica o ‘izbacivanju’ Biologije u modularnoj: ‘Gdje će učenici učiti o spolnom zdravlju?’

Kako bi se povećala satnica Povijesti, PiG-a i Biologije, netko je predložio da se smanji satnica drugih općeobrazovnih predmeta

Osim nastavnika Povijesti, PiG-a i Biologije koji se zasebno bore za svoje predmete, sadržaj i satnicu, bilo je i komentara kako bi se satnice nekih drugih općeobrazovnih predmeta – trebale dodatno smanjiti. Osoba koja je to komentirala istaknula je kako su prema kurikulumu za 3D Tehničara, sagledavši širu sliku, zapravo zakinuti učenici jezičnih gimnazija i da bi se upravo iz tog razloga satnica općeobrazovnih predmeta u strukovnim školama trebala smanjiti.

– Ovaj kurikulum podjednaku važnost daje i mogućnosti polaganja državne mature i time neopravdano opterećuje učenike predviđenim brojem bodova/sati za obavezne općeobrazovne predmete hrvatski jezik, matematika i engleski jezik. Za ta tri predmeta predviđena satnica istovjetna je satnici tih predmeta u općim gimnazijama kojima je polaganje mature uvjet za završetak srednjoškolskog obrazovanja, a veći nego u jezičnim gimnazijama (koji imaju manji broj sati matematike) . Iako Nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje kao jedan od ciljeva navodi i nastavak obrazovanja, to nikako ne znači da učenici strukovnih škola trebaju biti opterećeni sadržajem ova tri predmeta u istom obimu kao i učenici općih gimnazija. Jesu li onda učenici jezičnih gimnazija zakinuti i diskriminirani u odnosu na strukovne škole? Jesu li učenici svih gimnazija tako zakinuti u odnosu na učenike strukovnih škola koji će biti pripremani i za tržište rada i za polaganje državne mature? Imajući u vidu navedeno, predlažem da se broj ECVET bodova za hrvatski jezik, matematiku i engleski jezik u ovom kurikulumu smanji na razinu minimalne satnice ovih predmeta u gimnazijama. Tako će oni učenici koji žele nastaviti školovanje i dalje biti osposobljeni za polaganje državne mature, a oni koji to ne žele i zbog čega su birali strukovno obrazovanje neće biti dodatno opterećeni sadržajima tih predmeta, stoji u komentaru na e-Savjetovanju.

Kao zaključak ovog prijedloga ističe se, ako se u obzir uzme navedeno, da će onda biti prostora za dvije godine učenja Povijesti i za teme iz Politike i gospodarstva i one iz Biologije navedene u zahtjevima tih nastavnika. Drugi su pak komentirali kako su se slične kurikularne reforme strukovnog obrazovanja provodile u Austriji i Srbiji, ali tako da neke nastavne predmete nisu pretvorili u module. Odgovora na ove i druge komentare u e-Savjetovanju još nema, objava izvješća iz koje će biti vidljivo jesu li komentari prihvaćeni ili odbijeni očekuje se 22. ožujka. Bez obzira kakvi odgovori u izvješću budu bili, očekuje se kako će nastavnici ponoviti svoje zahtjeve na novim javnim savjetovanjima.