Pretraga

Imamo podatke koliko je ravnateljica i učiteljica u školama: Na vodećim pozicijama vidljiv je određeni nesrazmjer

A- A+

Učenice i studentice često se trebaju više boriti od svojih muških kolega kako bi postigle neki uspjeh. Već smo pisali kako je u Hrvatskoj zabrinjavajuće mali broj žena akademkinja, žena dekanica ima manje od 20 posto na Sveučilištu u Zagrebu, a podaci pokazuju da u IT sektoru žene imaju manje plaće od muškaraca. Stoga smo ususret Međunarodnom danu žena i djevojaka u znanosti te našoj videokonferenciji koju pripremamo provjerili koliko u hrvatskim školama ima učiteljica, nastavnica i ravnateljica.

nastavnica

Foto: D. Kovačević, srednja.hr

Od deset javnih sveučilišta, imamo samo tri rektorice, pokazuju podatci iz 2022. godine. Na Sveučilištu u Zagrebu, pokazuju isti podaci, ima šest dekanica i 28 dekana. Diplomantica i doktorandica više je od diplomanata i doktora, osim na tehničkim studijima. Kao što smo već pisali, žena akademkinja ima samo 11,5 posto. Pisali smo i kako žene u Hrvatskoj imaju 23 posto manju plaću od muškaraca u IT sektoru. One već u startu imaju pet posto manju plaću.

Nastavnica daleko više od ravnateljica

Sve nas je to potaknulo da napravimo videokonferenciju ‘Žene u STEM-u’ koju ćemo uživo održati 10. veljače na našem YouTube kanalu. No, prije toga zanimalo nas je i kakva je spolna zastupljenost u hrvatskim školama. Svačije iskustvo vjerojatno će pokazati da u školama ima više učiteljica nego učitelja, no što je s vodećim pozicijama u kojima su žene često zanemarene?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ustupilo nam je podatke za osnovne i srednje škole. Kada govorimo o učiteljima u osnovnoj školi, njih je ukupno 33.429. Od toga je 5.363 učitelja, a 28.066 učiteljica. Dakle, razlika je velika – čak je 84 posto učiteljica i samo 16 posto učitelja u osnovnim školama. Taj razmjer manji je u srednjim školama gdje je ukupno 17.989 nastavnika. Od te brojke nastavnica je 12.398, a nastavnika 5.591. Stoga, u srednjim je školama 69 posto nastavnica i 31 posto nastavnika.

No, postotak muškaraca na vodećim, ravnateljskim pozicijama u školama ipak je znatno veći. Tako od 928 ravnatelja u osnovnim školama njih 39 posto su muškarci, odnosno u brojkama je to 361 ravnatelj. Žena ravnateljica u osnovnim školama je 567, odnosno 61 posto. Postotci se gotovo pak preklapaju na čelnim pozicijama u srednjim školama. Tako je u srednjim školama 211 muških ravnatelja, odnosno 49,5 posto, dok je žena 50,5 posto, odnosno njih 216. Dakle, u srednjim je školama samo pet ravnateljica više od ravnatelja.

Izdvojeni članak
žene u stem-u

Kako je biti žena u STEM-u? Krećemo s projektom posvećenim ovoj temi

Razlika je vidljiva

U navedenoj analizi može se vidjeti razlika. Iako u školama ima više žena, ta brojka sve je manja na vodećim pozicijama. Učiteljica i nastavnica je mnogo, no ta situacija kod pozicije ravnatelja znatno pada. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz 2019. godine, samo 29 posto žena zauzima rukovodeće pozicije. Kako bismo pokušali promijeniti tu brojku organiziramo projekt ‘Žene u STEM-u’ koji potiče mlade djevojke i žene na bavljenje znanošću.

U sklopu tog projekta organiziramo i natječaj kojim tražimo inspirativne priče učenica i studentica. Tri najbolje ćemo i nagraditi, a prijave su otvorene do 8. veljače u 23:59 h. Tražimo priče koje će inspirirati druge djevojke da slijede svoje snove, ali i koje će im pokazati da nisu same u suočavanju s preprekama na koje su naišle. Najinspirativnije priče ćemo nagraditi, a više informacija možete pronaći ovdje.