Pretraga

Pad broja učenika osnovnih škola traje već četvrt stoljeća: Izašli su najnoviji statistički podaci o obrazovanju

A- A+

U Hrvatskoj već duže vrijeme opada broj učenika osnovnih škola. Najveći dio nastavnog osoblja čine žene, a učenika ima nešto više od učenica. Dječaci također češće ponavljaju razred, a najviše ponavljača ima u sedmim razredima, pokazalo je najnovije izvješće o osnovnim školama i ustanovama predškolskog odgoja Državnog zavoda za statistiku.

Foto: Unsplash

U Hrvatskoj je školske godine 2020./2021. bilo 880 matičnih škola, koje su u svom sastavu imale 1.120 područnih škola ili odjela. Broj osnovnih škola, učenika i razrednih odjela nije se bitno promijenio u odnosu na školsku godinu 2019./2020., ali već četvrt stoljeća zamjetan je pad broja učenika osnovnih škola, stoji u izvješću Državnog zavoda za statistiku.

Učenike podučavaju žene

Učenike i dalje u najvećoj mjeri podučavaju žene – udio učiteljica u populaciji učitelja iznosi čak 82,2 posto. Na jednog učitelja dolazi 8,7 učenika, a u obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju na jednog učitelja dolazi 1,7 učenika. Djevojčica u osnovnim školama ima nešto manje od dječaka – učenice čine 48,7 posto ukupne učeničke populacije.

Dječaci su prema broju ponavljača više zastupljeni od djevojčica. Na početku školske godine 2021./2022. udio dječaka u ponavljačima bio je 65,1 posto. Najveći je broj ponavljača u sedmom razredu, njih 25,5 posto.

Izdvojeni članak

Za lošije ocjene dječaka krivi su nastavnici koji preferiraju djevojčice, tvrdi istraživanje

Smanjen broj škola

Broj škola se smanjio od školske godine 2016./2017., kada ih je bilo ukupno 2.037, a godine 2020./2021. bilo ih je ukupno 2.000. Broj učenika se također smanjio s 316.565 na 308.353 učenika. Broj škola za djecu sa teškoćama u razvoju  se povećao, s 83 na 97 škola. Broj učenika je također porastao, s 1.608 na 1.723 učenika.

Na kraju školske godine 2020./2021. u školama je bilo zaposleno 35.482 nastavnika, od čega su 29.071 bile žene. Nastavnika zaposlenih na puno radno vrijeme bilo je 26.971, a onih zaposlenih na vrijeme kraće od punog radnog vremena 8.511. Prema broju učenika, najviše je bilo škola s 51 do 150 učenika, njih ukupno 353. Najmanje ih je bilo s više od 1.000 učenika – takvih je bilo ukupno šest škola. Sveukupno 11 škola imalo je 10 ili manje učenika.

škole prema broju učenika

Izvor: DZS

Najčešći strani jezik

Od 2.000 škola, u njih 1.971 nastava se izvodi samo na jednom jeziku, i to u 1.931 škola na hrvatskom jeziku, u 11 na talijanskom, u četiri na mađarskom, u četiri na češkom i u 21 na srpskom jeziku. Najčešći strani jezik koji se uči u školama je engleski – u školskoj godini 2020./2021. učilo ga je ukupno 295.299 učenika. Nakon engleskog slijedi njemački jezik kojeg je učilo 94.357 učenika.

škole prema stranim jezicima

Izvor: DZS

Od ukupno 2.000 škola, njih 1.417 imalo je prehranu za učenike. Ukupno 579 škola nudilo je samo mliječni obrok, a 431 škola samo topli obrok. Mliječni i topli obrok imalo je 407 škola.

škole prema prehrani

Izvor: DZS

Predškolski odgoj

Na početku pedagoške godine 2021./2022. u Hrvatskoj je bilo ukupno 1.548 dječjih vrtića, od čega su 1.157 osnovale Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave.

Ukupan broj djece koja su bila obuhvaćena nekim programom predškolskog odgoja i naobrazbe bio je 142.440, a djevojčica je i ovdje bilo manje, njih 48,4 posto. Na jednog odgojitelja dolazilo je otprilike 10 djece, a odnos stručnih suradnika za rad s djecom i ostalog osoblja iznosio je 2,2 :1.