Pretraga

Biosigurnosni projekt Alemke Markotić ulazi u škole: Posebno će educirati nastavnike

A- A+

Tijekom školske godine 2020./2021. godine u 122 osnovne i srednje škole uspješno je proveden pilot-projekt Biosigurnost i biozaštita u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj i organizirana Državna smotra učeničkih radova Biosigurnost i biozaštita. Projekt Alemke Markotić sada se širi i na druge škole.

Alemka Markotić | screenshot: HRT

– Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu, kažu organizatori projekta Biosigurnost i biozaštita.

Pod vodstvom sad već svima poznate Alemke Markotić još najesen je krenulo izvođenje projekata kojem je za cilj upoznati učenike s, kako navode, očuvanjem ljudskog zdravlja. Sad traže nove suradnike.

– Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskoga zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovoga projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo poučavanje o sadržajima vezanima uz biosigurnost i biozaštita, kažu.

Nositelji projekta su Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac, Osijek. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, predsjednica Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu i predsjednica Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Nacionalni koordinator za osnovne škole je mr. sc. Maja Kassa iz Osnovne škole Vijenac Osijek, a za srednje škole dr. sc. Ljiljana Žmak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dopredsjednica Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu. Stručni suradnici u projektu su: dr. sc. Ivan Christian Kurolt, mag. mol. bio., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, doc. dr. sc. Rok Čivljak, dr. med., Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med. iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Marina Ništ, prof., viša savjetnica iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Andreja Dorić, prof. iz Osnovne škole Darda – zadužena za organizacijske poslove, stručna usavršavanja učitelja i nastavnika i metodičko-didaktičku provedbu Kurikuluma, Vesna Vrbošić, prof. iz OŠ Vijenac i Dinko Kralik, dr. vet. med. iz Poljoprivredno-veterinarske škole, Osijek.

Izdvojeni članak
alemka markotić HKS

Alemka Markotić predavat će na medicini Katoličkog sveučilišta: Prije par godina u ime Klinike potpisala suradnju

Sprječavanje širenja zaraznih bolesti

– Glavni ciljevi projekta su upoznavanje učenika s važnošću stručnoga, znanstvenoga, globalnoga i osobnoga pristupa u sprječavanju širenja zaraznih bolesti; upoznavanje s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja; usvajanje odgovornoga ponašanja prema vlastitome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskome domu, društvu i okolišu; analiziranje potencijalnih opasnosti biougroze i načina prevencije; osposobljavanje učenika za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru; popularizacija znanosti i istraživanja u STEM području kroz učenički istraživački rad; razvijanje interesa za znanost i istraživanje; razvijanje suradničkoga odnosa među učenicima te učenicima i mentorima; razvijanje i usavršavanje digitalnih kompetencija kroz izradu digitalnih video i audiomaterijala; poticanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, opisuju organizatori.

Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u okviru izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita sa planiranih 35 nastavnih sati godišnje. Namijenjen je kombiniranim skupinama učenika od 5.-8. razreda osnovne škole te s fondom sati od 35 ili 70 kao izvannastavna aktivnost, izborna ili fakultativna nastava ili projekt u okviru školskoga kurikuluma u osnovnim i srednjim školama. Učenici pod mentorstvom svojih učitelja mentora obrađuju sadržaje učenja i ostvaruju ishode učenja planirane Kurikulumom izvannastavne aktivnosti Biosigurnost i biozaštita.

Planirane ishode, navode, učenici ostvaruju istraživačkim radom, problemskom nastavom, rješavanjem problema, praktičnim radom, unoseći, obrađujući i analizirajući podatke dobivene istraživanjem, izrađujući plakate i prezentacije, sudjelovanjem u raspravama kreativno se izražavajući, rješavanjem kvizova i ostalim metodičkim postupcima i aktivnostima kojima se ostvaruje aktivno učenje.

Pokreću i natjecanje

Na kraju nastavne godine, otkrivaju, planirano je i održavanje Državne smotre učeničkih radova u sklopu projekta Biosigurnost i biozaštita kroz predstavljanje rezultata istraživačkih radova, prezentacija, malih znanstvenih postera i videouradaka u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Svi scenariji poučavanja prilagođeni su mogućoj nastavi na daljinu. Na digitalnoj platformi su za svaki nastavni sat pripremljeni i ponuđeni nastavni sadržaji i materijali potrebni za rad učenika, učitelja i nastavnika.

– Pozivamo učitelje i nastavnike Biologije te učitelje i nastavnike ostalih predmeta koji pripadaju STEM području kao i zainteresirane stručne suradnike koji žele sudjelovati u projektu i provoditi izvannastavnu aktivnost Biosigurnost i biozaštita u osnovnim školama, izbornu nastavu ili projekt u okviru školskog kurikuluma u srednjim školama da se jave na navedeni javni poziv. Broj sudionika je ograničen, napominju.

24. i 25. kolovoza 2021. godine, najavljuju, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Hrvatski zavod za javno zdravstvo te Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu će održati Državni stručni skup za učitelje i nastavnike u projektu Biosigurnost i biozaštita koji je objavljen i preko stranica AZOO.

– S obzirom da se radi o izvannastavnoj aktivnosti, dodatnoj nastavi u STEM području, izbornom programu, fakultativnoj nastavi ili izvannastavnoj aktivnosti u srednjim školama, svaka škola može prijaviti samo jednog mentora kojemu ove aktivnosti ulaze u zaduženje. Iznimno u većim školama gdje će se aktivnost provoditi u kombiniranim skupinama npr. 5. i 6. razred i 7. i 8. razred mogu biti dva mentora. Ukoliko se projekt provodi kao projekt u okviru školskog kurikuluma bez zaduženja učitelja, moguće je prijaviti jednog mentora, stoji u opisu projekta.

Izdvojeni članak

Zbog koronavirusa u škole stiže novi predmet, za izvođenje se prijavilo već 80 srednjih i osnovnih

Projekt ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. U projektu mogu sudjelovati i škole koje su sudjelovale u pilot-projektu.

Rok za prijavu je 5. rujna 2021. u 23:59.r Mežna stranica pilot-projekta na kojoj možete vidjeti provedene aktivnosti nalazi se na ovoj POVEZNICI. Dodatna pitanja možete uputiti na adresu elektroničke pošte: [email protected].