Pretraga

Čime se sve možeš baviti nakon studija prava? Spoiler alert: Odvjetnička karijera nije jedina opcija

A- A+

U suradnji s Pravnim fakultetom Osijek smo istražili koje sve karijere u pravu jednog dana možeš odabrati. Doznali smo i kako ti Fakultet u tome pomaže – gdje sve možeš odraditi praksu te koje izvannastavne aktivnosti će ti biti od koristi prilikom traženja karijere. Pravo je zapravo u svim aspektima naših života, doznali smo, a karijere koje možeš odabrati su raznolike!

pravni fakultet u osijeku

Studenti Pravos-a | Foto: Pravos

Zamisliš li pravnika ili pravnicu, možda vidiš uspješne i ambiciozne ljude s aktovkama koji pred sudom strastveno i argumentirano brane svoje klijente, odlaze na uzbudljive sastanke i proučavaju zakone, možda ih čak pomažu i pisati. Pravnici se doista time bave, ali to je samo djelić onoga što karijera u pravu omogućuje. Kako bismo otkrili sve ostale mogućnosti, obratili smo se Pravnom fakultetu Osijek (Pravos). Spoiler alert: nakon studija prava na raspolaganju imaš stvarno puno mogućnosti.

– Stručnjaci prava doprinose osiguranju vladavine prava i izgradnji pravednijeg društva. Međutim, nakon završenog studija Prava studenti imaju brojne mogućnosti. Pravo je zapravo u svim aspektima naših života, objasnili su nam s Fakulteta.

Za početak, na Pravnom fakultetu Osijek postoje tri studijska programa. Ako je tvoj interes studij prava, onda je zasigurno najbolji izbor Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij. Završetkom ovog studija stječe se naziv „magistar/magistrica prava“. Osim navedenog, postoji i Stručni upravni studij koji traje tri godine. Namijenjen je studentima zainteresiranima za rad u državnoj upravi te se završetkom studija stječe naziv „stručni prvostupnik/stručna prvostupnica javne uprave“.

Budući studenti zainteresirani za socijalni rad, pronaći će svoje mjesto na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Socijalni rad. Njegovim završetkom stječe se naziv „sveučilišni/sveučilišna provstupnik/prvostupnica socijalnog rada“, dok se završetkom diplomskog studija stječe naziv „magistar/magistrica socijalnog rada“. Više o svakom od njih, kao i ostale specijalističke diplomske i poslijediplomske specijalističke studije te doktorski studij prava, pogledaj na web stranici Pravosa.

Pravni fakultet u Osijeku PRAVOS

Pravni fakultet Osijek prvi u Hrvatskoj ustrojio pravnu kliniku 2003. godine | Foto: Pravos

Karijere u pravu koje možeš odabrati

Odvjetnik, državni odvjetnik ili sudac ona su zanimanja koje uobičajeno zamišljamo kada želimo studirati pravo. Odabereš li jednu od tih karijera, zastupat ćeš klijente pred sudom (ili ćete u ulozi sudca voditi postupke i odlučivati u njima), sklapati različite ugovore i pravno savjetovati svoje klijente.

Proučiš li silabuse različitih fakulteta, primijetit ćeš da velik broj studija uključuje kolegije iz pravnih predmeta. To znači da različite struke za obavljanje svog posla trebaju pravne stručnjake i njihove savjete: od građevinara, arhitekata, kulturnih menadžera, ekonomista, liječnika… Karijeru nakon pravog fakulteta, stoga, možeš prilagoditi svojim interesima, a dobar način da to napraviš jest da se specijaliziraš u jednom području prava.

– Primjerice u današnje vrijeme i u našem gradu, sve je jači angažman pravnika u IT industriji, kao konzultanata za EU projekte…, istaknuli su s Pravos-a.

Možeš i postati stručnjak ili stručnjakinja za, primjerice, obiteljsko, trgovačko, europsko, kazneno pravo ili okolišno pravo i zaštitu okoliša, a sve različite opcije upoznat ćeš još na studiju. Specijaliziraš li, primjerice, međunarodno pravo i vanjsku politiku, možeš postati diplomat ili diplomatkinja. Ako ti izvrsno idu strani jezici, možeš postati pravnik lingvist. Oni rade u međunarodnim pravnim i upravnim tijelima, ali i u svim tvrtkama koje osim u Hrvatskoj, posluju i preko granica.

Sve karijerne mogućnosti padaju u vodu ako ne možeš pronaći posao u struci, stoga je posebno zanimljivo interno istraživanje Pravos-a kojim prate zapošljavanja njihovih diplomanata. Njihovi podaci pokazuju kako se većina njihovih studenata (82,5 %) zaposli u struci. Diplomanti prava prvi posao najčešće pronađu u odvjetničkom uredu (32 %), gospodarskim subjektima (13 %), potom u ministarstvima i državnim uredima i institucijama iz područja socijalne skrbi (11 %) te u obrazovanju i predškolskom odgoju (10 %).

Pravni fakultet u Osijeku

Pravni fakultet Osijek | Foto: Pravos

Kako odlučiti između različitih pravnih karijera?

Okej, mogućnosti je stvarno puno, ali kako odlučiti koja je prava za tebe? Jedini način jest da što više toga iskusiš iz prve ruke. Zbog toga Pravos organizira različite izvannastavne aktivnosti koje njihovim studentima šire vidike. Osim tribina, radionica i predavanja različitih stručnjaka, tu su Festival znanosti i Dan Europe, a studentima je dobro poznata najveća pravna konferencija u regiji posvećena pravu Europske unije.

Sami su studenti vrlo angažirani u Studentskom zboru, objasnili su nam s Pravosa, pa organiziraju brojne projekte, putovanja i radionice. Jedan od njih je i KOPF: Kongres Studenata Pravnog Fakulteta. Osim toga, Europska udruga studenata prava (ELSA) ima predstavništvo na Pravos-u i studenti se mogu uključiti u njihov rad.

Naravno, najbolje se uči kroz praksu, a studenti Pravos-a ju odrađuju u pravnim klinikama, takozvanim moot court-ovima, te u odvjetničkim i javnobilježničkim uredima. Osijek ima tri pravne klinike: Pravno-ekonomska klinika Osijek, Pravna klinika OSIJEK PRO BONO, Zelena pravna klinika Pravnog fakulteta Osijek. U svemu tome ih usmjeravaju mentori generacije – svaka upisana generacija na Pravosu ima svog mentora koji ih prati i usmjerava, a jednom mjesečno se sastaje s njima kako bi im pomogao riješiti probleme i pitanja koja imaju.

– Poučavanje usmjereno na studenta u središtu je djelovanja Pravnog fakulteta Osijek. Student je „os oko koje se vrti PRAVOS“, što je odrednica kako postupanja nastavnika tako i stručnog, administrativnog i ostalog osoblja Fakulteta, rekli su s Pravos-a.

Posebno su ponosni na činjenicu da njihov fakultet posebnu pažnju poklanja studentima s invaliditetom, starijoj studentskoj populaciji, zaposlenim studentima i studentima roditeljima. Izvanredni studenti imaju predavanja popodne, a konzultacije mogu obaviti i online ili telefonom. Osim toga, Pravos je ocijenjen kao digitalno najpristupačnije tijelo za osobe s invaliditetom u području Odgoj, obrazovanje, znanost i sport, s rezultatom od 90%.

pravni fakultet u osijeku

Studenti su “os oko koje se vrti Pravos” | Foto: Pravos

Gdje doznati više?

Zanima li vas studij prava, javnog prava ili socijalnog rada, posjetite web stranicu Pravnog fakulteta Osijek. Osječki studentski život pružit će vam sve što trebate. Studentima su na raspolaganju tri studentska doma, Studentski servis i menze. Trenutno na osječkom sveučilištu studira 16.000 studenata, objavio je AZVO, pa su prilike za druženja, upoznavanja i zabavu stvarno brojne.

Pravni fakultet Osijek jednom mjesečno održava web-konzultacije uživo na kojima maturanti mogu doznati baš sve što ih zanima o studiju na Pravos-u. Svi zainteresirani za studij prava informacije o web-konzultacijama mogu dobiti ovdje, a oni zainteresirani za socijalni rad, ovdje.


Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Pravnog fakulteta Osijek