Pretraga

Filozofski najesen pokreće zanimljiv novi studij: Evo gdje ćete s njim moći raditi

A- A+

Novi diplomski studij pod nazivom demokracija i društvena otpornost suvremene države s nastavom će krenuti ove jeseni. Izvodi ga Filozofski fakultet u Splitu, a partner je Sapir Accademic College iz Izraela. Nastava će biti u potpunosti na engleskom jeziku i trajat će dvije godine, nakon čega će se studenti zapošljavati u državnim i lokalnim institucijama, kulturi, turizmu, administraciji, trgovini i medijima.

ffst

Filozofski fakultet u Splitu najesen pokreće novi diplomski studij | Foto: FFST

Studijski program Democracy and Resilience in Modern Society (Demokracija i društvena otpornost suvremene države) je samofinancirajući diplomski interdisciplinarni studijski program na engleskom jeziku. Nositelj programa je Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, a provodi se u suradnji sa Sapir Accademic College iz Izraela. Studij traje 2 godine, a nakon njegova završetka se stječe naziv magistar, odnosno magistrica javnih politika i diplomacije.

Čime se sve novi studij bavi?

Namjera ovog programa je, između ostalog, ojačati vezu između Izraela i Hrvatske, kao dvije prijateljske zemlje. Na akademskoj razini će omogućiti blisku suradnju između dva sustava visokog obrazovanja u cilju obrazovanja interdisciplinarnih stručnjaka iz područja humanističkih i društvenih znanosti.

Program je usmjeren na sva područja ljudskog djelovanja. Uključuje interdisciplinarne točke kontakta različitih kolegija u okviru humanističkih i društvenih znanosti.  Sadržaj programa je, stoga, prilagođen temama koje propitkuju hrvatsko-izraelske kulturno-povijesne i političke aspekte, pa sve do područja vezanih uz religijska pitanja, pravo i znanost.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Hrvatska članica Europske unije, sadržaji kolegija koji se odnose na hrvatsku domenu također bi pružili relevantan, ažuran uvid u suvremeni europski kontekst. Na znanstvenoj razini će se propitkivati, između ostalih, i kompleksna pitanja poput migracija, pravnih aspekata i pitanja poput GDPR-a, posebno u svjetlu poštivanja ljudskih prava.

Ovaj diplomski program će, uz sve navedeno, analizirati i predložiti odgovore na ključne izazove demokracije u suvremenom svijetu. U tom smislu bi budući diplomanti stekli kompetencije i znanja koja su i univerzalna i specifična, a koja bi im omogućila rad u zemljama Europske unije i šire.

ffst

Filozofski fakultet u Splitu najesen pokreće novi diplomski studij | Foto: FFST

Gdje ćete nakon diplome moći raditi?

Očekuje se da će diplomska razina i zvanje stečeno nakon uspješnog završetka studija omogućiti studentima daljnje stjecanje kvalifikacija na poslijediplomskom studiju, u odgovarajućem znanstvenom području, kao i za znanstveno-istraživački rad.

Alternativno, studenti mogu započeti profesionalnu karijeru u drugim akademskim i kulturnim institucijama, muzejima, medijima, turizmu, administraciji, državnim i lokalnim institucijama, diplomaciji, privatnim odvjetničkim uredima ili drugim institucijama i tvrtkama kojima su potrebne vještine stečene u programu.

Diplomirani stručnjak za javne politike i diplomaciju u modernom društvu moći će obavljati različite poslove u diplomaciji, politici, izdavaštvu, medijima te raznim znanstvenim, društvenim i kulturnim institucijama.

Stjecanje interdisciplinarne istraživačke prakse, stoga, otvara mogućnosti za profesionalne aktivnosti u različitim administrativnim i javnim tijelima, administraciji u kulturi, turističkom sektoru, novinarstvu i izdavaštvu, u odnosima s javnošću u privatnom sektoru, menadžmentu u javnom sektoru, u nevladinim udrugama i drugim sličnim organizacijama.

Više informacija o ovom novom diplomskom programu, kao i popis kolegija te nastavnika, možete pronaći ovdje.