Pretraga

‘Inflacija’ professora emeritusa u mandatu rektora Borasa: U dvije godine dodijeljeno 36 počasnih zvanja

A- A+

Professor emeritus počasna je titula koju sveučilišta dodjeljuju umirovljenim redovnim profesorima u trajnom zvanju, čiji je rad bio od velikog značaja za znanost i obrazovanje. Tako i Sveučilište u Zagrebu godišnje, u pravilu, imenuje 15 emeritusa. Međutim, otkako je rektora Damira Borasa, imamo i nešto više umirovljenih profesora s ovim počasnim zvanjem. Prema podacima na stranici Sveučilišta, u razdoblju od 2014. do 2016. dodijeljeno je čak 36 počasnih zvanja professor emeritus.

Sveučilište u Zagrebu foto:Ivan Klindić|www.ivanklindic.info

Professor emeritus počasna je titula koju sveučilište može dodijeliti umirovljenom redovitom profesoru u trajnom zvanju. Tradicionalno, ta se počasna titula dodjeljuje onim profesorima čiji je znanstveno-nastavni rad ostavio veliki utjecaj i značaj na sustav znanosti i obrazovanja.

Sveučilište u Zagrebu nije iznimka pa i ono svojim umirovljenim profesorima dodjeljuje ovo počasno zvanje. Radi se u pravilu o 15 emeritusa koje Sveučilište godišnje imenuje.

U prve dvije godine mandata rektora Borasa dodijeljeno 36 počasnih zvanja professor emeritus

Postupak dodjele počasnog zvanja professor emeritus teče u nekoliko koraka. Donedavno je Sveučilište jednom u akademskoj godini pokretalo prijedlog za dodjelu počasne titule. Nakon pokretanja postupka, sastavnice bi sa svojim prijedlozima, koji moraju biti unutar kvota određenih Pravilnikom o dodjeli počasnog zvanja, podnosile zahtjeve za dodjelu titule njihovim profesorima. Senat je potom o tome donosio odluku, a konačna dodjela počasnog zvanja odvila bi se na Dan Sveučilišta.

Damir Boras stupio je na dužnost rektora zagrebačkog sveučilišta u listopadu 2014. godine. Nedugo nakon toga, u prosincu, potpisao je svoju prvu odluku Senata kojom se dodjeljuje počasno zvanje professora emeritusa. Od toga dana do konca 2016., dakle, u prve dvije godine mandata rektora Borasa, čak 36 umirovljenih profesora dobilo je počasno zvanje emeritusa. Taj je podatak dostupan u tablici, a emeritusi koje je rektor Boras imenovao započinju s rednim brojem 132.

Izdvojeni članak

[LEX BORAS] Izmjene zakona s kojima će za rektore sedamdesete postati nove šezdesete

Iako Pravilnik o dodjeli definira da se, u pravilu, godišnje dodjeljuje 15 počasnih zvanja, nije određena gornja granica. Uz to, tijekom 2015. došlo je do dopune Pravilnika tako da Sveučilište sada može dvaput godišnje pokretati prijedlog dodjele počasne titule professor emeritus, kao i dodatak da rektor može, na svoj prijedlog, dodijeliti počasno zvanje nekome od umirovljenih profesora i to van kvota.

Vjerojatno je ta dopuna uzrokovala svojevrsnu ‘inflaciju’ na Sveučilištu u Zagrebu pa se umjesto regularnih 30 za dvogodišnje razdoblje, našlo 36 novih professora emeritusa.

Rektorima i redovitim članovima HAZU-a počasno zvanje professora emeritusa dodjeljuje se izvan kvote propisane Pravilnikom

U postupku imenovanja emeritiranih profesora, sastavnice moraju poslati svoj prijedlog Sveučilištu o tome

Izdvojeni članak

Medijska blokada: 48 neugodnih pitanja na koje nam Sveučilište u Zagrebu ne želi odgovoriti

koga od svojih umirovljenih redovnih profesora u trajnom zvanju žele nagraditi počasnom titulom. Prema Pravilniku o dodjeli, uređena je i kvota zahtjeva za počasnom titulom koje svaka sastavnica smije predložiti. Ta je kvota određena brojem redovnih profesora u trajnom zvanju koji rade na toj sastavnici, a koji će u razdoblju od 5 godina otići u mirovinu.

No, bez obzira na to, postoje i određeni, ‘povlašteni’ kandidati za počasnu titulu emeritiranog profesora. Tako se redovitim članovima Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, dakle, akademicima, kao i bivšim rektorima, počasno zvanje professor emeritus dodjeljuje izvan predviđenih kvota.

Professor emeritus, ako nije akademik, ima pravo na mjesečnu naknadu

Professor emeritus nije samo počasno zvanje, već predstavlja i savjetodavnu ulogu na Sveučilištu na kojem mu je titula dodijeljena, kao i na sastavnici na kojoj je radio. Osim toga, može sudjelovati u izvođenju nastave na sveučilišnim poslijediplomskim studijima. Emeritirani profesor može biti i članom povjerenstava za izbor u znanstveno-nastavna te umjetničko-nastavna zvanja, kao i u postupku stjecanja doktorata znanosti, umjetnosti i drugih poslijediplomskih akademskih stupnjeva. Povrh svega, emeritus ima pravo sudjelovanja u znanstvenoistraživačkom i umjetničkom radu Sveučilišta.

Zanimljiva je još jedna informacija vezana uz emeritirane profesore. Professor emeritus, osim ako je uz to počasno zvanje i redoviti član HAZU-a, ima pravo na mjesečnu naknadu. Mjesečnu naknadu za određenu kalendarsku godinu utvrđuje rektor, a na prijedlog šireg Rektorskog kolegija. Ta je naknada neovisna o naknadi koju professor emeritus može ostvariti za znanstveni, umjetnički i nastavni rad.

Izdvojeni članak

Damir Boras ostaje 80 % rektor: Od Učiteljskog dobio dozvolu za rad nakon 65. godine

Mjesečni dodatak za professore emerituse trenutno iznosi 1.833,59 kuna neto. Do prije godinu dana ta je naknada iznosila 2 tisuće kuna neto, no povećanje poreza ju je smanjilo za 9%. Sredstva za posebnu mjesečnu naknadu za emerituse osiguravaju se iz sredstava Sveučilišta, odnosno iz cjelovitog iznosa kojim se financira Sveučilište na poziciji Rektorata.

Sveučilište u Zagrebu trenutno broji 167 professora emeritusa te 103 pokojnih emeritiranih profesora

Na stranicama Sveučilišta u Zagrebu postoje podaci o izabranicima u zvanje professor emeritus datirajući od 1996. do 2016. godine. Prema dostupnim podacima u tablici, Sveučilište trenutno broji 167 profesora s ovim počasnim zvanjem.

Dakako, ovdje nedostaju rezultati za tekuću akademsku godinu, no vjerojatno će biti objavljeni nakon obilježavanja Dana Sveučilišta 3. studenog, kada će, pretpostavljamo, rektor svečano i dodijeliti počasna zvanja novim emeritusima Sveučilišta u Zagrebu.

Na stranicama Sveučilišta odana je počast i pokojnim emeritiranim profesorima, kojih ukupno ima 103.