Pretraga

Novi zakon će promijeniti definiciju izvanrednih studenata

A- A+

Na sjednici Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora održanoj 27. veljače prihvaćen je MZOS-ov Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Ministarstvo je, između ostaloga, zatražilo izmjenu definicije izvanrednih studija te osiguravanje posebnih uvjeta i načina izvođenja studija. Ministar Željko Jovanović je istaknu kako je cilj ovih izmjena povećanje konkurentnosti RH na međunarodnoj razini.

www.novilist.hr

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, na sjednici održanoj 27. veljače, predstavilo je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kojim Željko Jovanović želi povećati konkurentnost RH na međunarodnoj razini. Većinom glasova Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora prihvati je ministrov Prijedlog u kojemu se posebno navodi izmjena definicije izvanrednog studija, početak nastave u akademskoj godini kao i vođenje evidencije te zbirke podataka.

Odbor je odlučio predložiti Hrvatskom saboru prihvaćanje Prijedloga kao i raspravu oko potonjega kako bi se izradio Konačan prijedlog zakona. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je predsjednik Odbora Valter Boljunčić.

Posebni uvjeti za izvanredne studente

Budući da je na nezanemarivom broju visokih učilišta izvanredni studij samo zamjena za redoviti studij onih koji ga nisu uspjeli upisati, nastava se odvija neprilagođeno potrebama studenata koji su u stalnom radnom odnosu. Upravo zbog toga ministar Jovanović je Prijedlogom zatražio izmjenu definicije izvanrednih studija kako bi se naznačilo da studenti koji nisu redovno upisali fakultet imaju i druga opterećenja pored studija.

Zbog te činjenice, visoka učilišta moraju osigurati posebne uvjete i načine izvođenja prilikom studiranja.

Početak nastave u akademskoj godini

Definira se početak nastave u akademskoj godini kako bi se reguliralo pitanje prava studenata na subvencije za studentski standard na onim visokim učilištima koja studij organiziraju prije početka listopada. Također se Prijedlogom definira i to da se članak, koji regulira upis na fakultete, odnosi jednako na sve studijske programe predviđene zakonom.

Razjašnjavaju se uvjeti za upis na drugu razinu sveučilisnih studija za one koji su prethodno završili stručni studij te se definira status takvih studenata.

Propisani minimalni podaci o studentima

Visoka učilista bit će obavezna voditi evidenciju i zbirku podataka, te Prijedlog jasno definira vođenje nacionalnih zbirki podataka. Ministar Jovanović je ovim izmjenama i dopunama odlučio razjasniti propisane minimalne podatke o studentima, polaznicima stručnog usavršavanja i zaposlenicima visokih učilista.

U nastavku možete pogledati cijeli Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.