Pretraga

Prijedlog rektora za zadržavanje mladih: Neka odrade nekoliko godina u RH, inače moraju platiti studij

A- A+

Početkom prosinca u Zadru je održana sjednica Rektorskog zbora. U sklopu nje održana je prezentacija pod nazivom ‘Osiguravanje kvalitete kao pokretač promjena’. Splitski je rektor predložio svojim kolegama da iznesu svoje mišljenje o tome kako više vezati mlade za fakultete i ostanak u Hrvatskoj. Poprilično konkretan prijedlog dao je rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli, Alfio Barbieri.

Alfio Barbieri| Foto: scpu.hr

Zanimljive detalje razgovora rektora na sjednici održanoj u prosincu donosi sveučilišni pamflet Universitas. Ovoga puta rektori su davali svoje prijedloge o tome kako mlade zadržati u Hrvatskoj.

Možete ići ako posao ne nađete u roku od dvije godine

Možda najkonkretniji imao je rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli, Alfio Barbieri, čije riječi Universitas prenosi ovako:

Izdvojeni članak

Paralelni svjetovi svečanih dvorana i egzodusa mladih: Hrvatska je iznevjerila svoju budućnost

– Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, prof. Alfio Barbieri predložio je – zajedno s MZO-om – obaveze studentima da moraju odraditi u zemlji određeni broj godina, a u suprotnom da moraju platiti studij. Zbog nedostatka radnih mjesta, međutim, predložio je slobodni odlazak bivšim studentima koji u roku od dvije godine ne nađu zaposlenje, no istodobno bi i sveučilišta trebala preispitati svoje kvote, prenosi Barbierijev stav posljednji broj Universitasa u 2018.

Iz zapisnika sjednice Rektorskog zbora objavljenog u pamfletu Universitas, ne može se iščitati prijedlog o tome od čega bi nezaposleni mladi trebali živjeti dok u navedene dvije godine traže posao.

Inače, raspravu o ovoj temi inicirao je novi splitski rektor, Dragan Ljutić, koji je stava da bi mladi ostajali kada bi im se pružila prilika za zaposlenje i otvorila im se vrata te da je mladima potrebno dati perspektivu.

Boras: ‘Ne možemo ih zaustaviti da odu, ali njihovo školovanje nije platila država u koju odlaze’

Izdvojeni članak

Za mlade obrazovanje i odlazak u inozemstvo ključ su izlaska iz siromaštva

Sjednici Zbora nazočila je i ministrica obrazovanja, Blaženka Divjak, pred kojom je zagrebački rektor Damir Boras još jednom ponovio kako je potrebno osigurati više sredstava za visoko školstvo.

– Treba osigurati novac da mladi mogu ostati, pa i na sveučilištu. Mi smo mala zemlja, naš sveučilišni sustav je dobar, trebaju ostati i u Osijeku i u Dubrovniku pa i na zagrebačkom Sveučilištu. To je mali doprinos, ali će ostati. Drugo, moramo potpisati ugovore sa studentima, kao što ih imamo za ove sitne participacije. Ne možemo ih zaustaviti da odu, ali njihovo školovanje nije platila država u koju odlaze, kazao je Boras, prenosi Universitas.

I sama ministrica Divjak na kraju se uključila u raspravu, kazavši kako Hrvatska za obrazovanje i osposobljavanje izdvaja više od prosjeka EU, te dodala:

– Da mi sada u ovom trenutku imamo dodatnih stotine milijuna kuna, ništa se bitno ne bi dogodilo sve dok ne promijenimo način rada, kazala je Divjak i sugerirala rektorima da razmisle gdje mogu uštedjeti kako bi tim sredstvima poboljšali sveučilišta, prenosi Universitas.