Pretraga

Ulaze li stipendije u porezne limite za studente? Doznali smo odgovor od Porezne uprave

A- A+

Studenti koji obavljaju poslove posredstvom student servisa trebaju pripaziti da postoje dvije vrste poreznih limita – prvi je iznos do kojeg se student može smatrati uzdržavanim članom obitelji, a drugi do kojeg za ostvarene primitke neće plaćati porez na dohodak. Osim što obavljaju studentske poslove neki studenti primaju i stipendije za koje smo od Porezne uprave doznali ulaze li u porezne limite.

povrat poreza izračun

Računanje poreza | foto: Duje Kovačević, srednja.hr

Zakon o porezu na dohodak odnosi se i na studente ako oni obavljaju studentske poslove ili primaju stipendije. Za studente su važne dvije vrste poreznih limita. Prvo je iznos do kojeg su olakšica svojim roditeljima koji od kraja prošle godine iznosi 3.185,38 eura (24.000 kuna) godišnje.

Drugi je limit onaj do kojeg primici studenta ne podliježu oporezivanju, a to je 9.556,18 eura (72.001,04 kuna) godišnje. Ako student prijeđe taj limit morat će platiti porez na dohodak na svoj iznos. Brojni studenti također primaju i stipendije od općine, grada, županije ili države koje mogu biti na temelju socio-ekonomskog statusa ili postignutog uspjeha. Studenti mogu dobivati i stipendije sportskih klubova ili privatnih tvrtki pa smo zato Poreznu upravu pitali ulaze li stipendije u porezne limite.

Studenti trebaju pripaziti do kojeg iznosa im je stipendija neoporeziva

Iz Porezne uprave rekli su nam da je Zakonom o porezu na dohodak propisano da se stipendije ne uzimaju u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove. Dakle, studenti koji dobivaju stipendije mogu biti uzdržavani članovi svojim roditeljima.

– Roditelji za studente koji su ostvarili primitke po osnovi stipendije mogu koristiti uvećani osobni odbitak bez obzira na vrstu stipendije, isplatitelja stipendije i iznos stipendije, naveli su iz Porezne uprave.

Situacija se pak mijenja kod druge vrste poreznih limita za studente, samom oporezivanju stipendija. Iz Porezne uprave rekli su da su propisani uvjeti i iznosi do kojih se stipendija smatra neoporezivim primitkom i to su:

  • stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu (Hrvatskoj, op.a.) i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima – do 232,27 eura mjesečno
  • stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima – do 530,90 eura mjesečno
  • športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje – do 232,27 eura mjesečno
  • stipendije studentima za redovno školovanje na preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima i poslijediplomantima te poslijedoktorandima za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske – neoporezive u cjelokupnom iznosu
  • stipendije koje se isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima, i to studentima za redovno školovanje na visokim učilištima – neoporezive u cjelokupnom iznosu
  • stipendije studentima izabranima na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, za redovito školovanje na visokim učilištima koje isplaćuju, odnosno dodjeljuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije registrirane u Hrvatskoj za odgojno-obrazovne ili znanstveno-istraživačke svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja – neoporezive u visini iznosa koji služi za pokriće stvarnih troškova školovanja (školarine, prijevoza, smještaja, obveznog zdravstvenog osiguranja za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu prema posebnim propisima, prehrane, knjiga i ostalo)
  • stipendije studentima na poslijediplomskim studijima te primitke koji se isplaćuju poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, za pokriće troškova školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja, odobrenih na temelju javnih natječaja, vjerodostojnih isprava i do propisanih svota – neoporezive u visini iznosa koji služi za pokriće stvarnih troškova školovanja (školarine, prijevoza, smještaja, obveznog zdravstvenog osiguranja za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu prema posebnim propisima, prehrane, knjiga i ostalo)
Izdvojeni članak

Sve na jednom mjestu: Ovo su porezni limiti za studente u 2023. godini

Ako je stipendija ipak oporeziva, student i dalje može biti olakšica roditelju

Dakle, ako primate stipendiju za redovito školovanje za koju su sredstva osigurana u državnom proračunu, kao što je to primjerice državna stipendija na temelju socio-ekonomskog statusa, o oporezivanju ne morate brinuti jer je takva stipendija neoporeziva u cjelokupnom iznosu. Ako pak primate stipendiju za redovito školovanje, takva stipendija neoporeziva je do 232,27 eura mjesečno. Tu bi pripadale stipendije gradova, općina ili županija.

Posebno su istaknute i športske stipendije koje su neoporezive također do 232,27 eura mjesečno. Za stipendije koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća na sveučilištima stipendija je neoporeziva do 530,90 eura mjesečno.

Iz Porezne uprave napomenuli su da ako se studentu isplaćuje stipendija propisana iznad neoporezivog iznosa, tada se taj iznos smatra drugim dohotkom te se oporezuje po stopi od 20 posto. Također, bez obzira na to ostvaruje li student neoporezivu ili oporezivu stipendiju, student može biti uzdržavani član svom roditelju.

– Neovisno o tome što student plaća porez na dohodak na stipendiju koja je viša od neoporezive, njegov uzdržavatelj može ostvariti pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog člana ili djeteta, zaključili su iz Porezne uprave.