Pretraga

Svi redoviti studenti imaju rok do kada moraju regulirati zdravstveno osiguranje

A- A+

Prema novom Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju svi redovni studenti moraju regulirati svoje osiguranje najkasnije do 31.listopada. Prema spomenutom Zakonu koji je stupio na snagu 1. srpnja, redoviti studenti iznad 18 godina više se neće osiguravati preko roditelja, nego preko upisane visoke škole. Ako se ne prijave ili ne reguliraju zdravstveno do spomenutog roka, gube pravo na besplatno osiguranje.

Novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju stupio je na snagu 1. srpnja te prema njemu redoviti studenti preko 18 godina više neće biti zdravstveno osigurani preko roditelja. Naime, po novom Zakonu punoljetna populacija sa statusom redovitog studenta treba se osigurati preko upisanog fakulteta.

Izdvojeni članak

Novi udar na studente: Dio gubi pravo na besplatno zdravstveno osiguranje

Što moraju napraviti svi redoviti studenti iznad 18 godina

Određen je krajnji rok do kada se morate prijaviti na područni ured HZZO-a ili regulirati svoje zdravstveno osiguranje, inače gubite pravo na besplatno liječenje.

U referadi svog fakulteta morate izvaditi potvrde o statusu redovitog studenta te potvrdu o upisu u akademsku godinu 2013/14., koje morate do 31. listopada odnijeti u HZZO. Uz spomenute potvrde, trebate donijeti i kopiju osobne iskaznice te na uvid priložiti zdravstvenu iskaznicu obveznog osiguranja. Ako zakasnite te spomenuto pokušate napraviti iza 31. listopada, gubite pravo na besplatno zdravstveno osiguranje.

Vrijedi do zavšetka akademske godine

Spomenuto pravo na besplatno liječenje studenti mogu koristiti najduže do završetka akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje, no ne i nakon navršene 26. godine života.

Status svog dopunskog osiguranja te do kad vrijedi polica možete provjeriti ovdje.