Pretraga

Upišete li paralelno dva ili više studija, ostvarujete subvenciju na svim fakultetima

A- A+

Akademska godina 2012./2013. prva je godina u kojoj se provode pilot programski ugovori koji se izravno odnose i na iznimno uspješne studente koji se obrazuju na dva ili više fakulteta. Hrvatska trenutno ima 45 studenata koji su upisali paralelno dva studija. Zahvaljujući spomenutom ugovoru sklopnjenom sa zagrebačkim Sveučilištem potonji ostvaruju pravo subvencije na svim studijima po jednakim uvjetima. Iz MZOS-a objašnjavaju da o uvjetima upisa dva ili više studijskih programa odlučuju sami fakulteti. Međutim ta mogućnost se otvara tek na drugoj godini studija jer polaganjem državne mature i preko stranice postani-student moguće je upisati samo jedan fakultet.

Paralelno studiranje na dva fakulteta postaje praksa sve većem broju studenata. Međutim, da biste u isto vrijeme dobivali naobrazbu na dva ili više fakulteta morate iza sebe imati završenu prvu godinu prvog studija. Drugim riječima, maturanti koji polože državnu maturu i prijave studije preko stranice postani-student, imaju mogućnost upisa samo jednog fakulteta. Tek po završetku prve godine, studenti mogu razmatrati mogućnost upisa dodatnog studijskog programa.

Izdvojeni članak

Izmijenjen kalendar jesenskog roka državne mature

Svega 45 studenata studira paralelno na dva fakulteta

– U akademskoj godini 2012./2013. bilo je 45 studenta koji su studirali na dva studija i koji su stekli pravo na subvenciju na oba studija – drugim riječima, u sustavu subvencije vodi se 45 iznimno uspješnih studenata, ističu iz MZOS-a.

Također su naglasili kako na razini Republike Hrvatske vjerojatno postoji značajno viši broj iznimno uspješnih studenata, no ovo je prva godina provedbe pilot programskih ugovora zbog čega očekuju da će se brojevi povećavati kad studenti i visoka učilišta budu imali više saznanja o novim mogućnostima koje pružaju pilot programski ugovori.

Izdvojeni članak

Objavljeni rezultati upisa na preddiplomske, stručne i integrirane studije Sveučilišta u Zagrebu! Popunjenost vrlo visoka

Fakulteti određuju uvjete upisa na više fakulteta

Pilot programski ugovori sklopljeni su 21 visokim učilištem u Hrvatskoj, među kojima je i Sveučilište u Zagrebu. – Iznimno uspješan
redoviti student koji istodobno studira na dva iIi više studija ostvaruje pravo na subvenciju na svim
studijima pod jednakim uvjetima, navedeno je u članku 5. programskog ugovora sklopljenog s prethodno spomenutim Sveučilištem.

Na razini sveučilišta ne postoje određeni uvjeti koje student mora zadovoljiti kako bi mu se pružila prilika upisivanja još jednog ili više fakulteta. Naime, spomenuti uvjeti ovise o autonomnim odlukama visokih učilišta, a u akademskoj godini 2012./2013. nije zabilježen nijedan student koji paralelno studira na više od dva fakulteta.