Pretraga

[VODIČ] Sve što trebate znati o studiju sestrinstva

A- A+

Prošla je godina dokazala da bez medicinskih sestara i tehničara ne možemo. Zanimalo nas je, stoga, tko su studenti sestrinstva, gdje se obrazuju i kako ih nastava priprema za obavljanje njihovog plemenitog poziva. Odgovore smo potražili direktno od našeg prvog fakulteta koji obrazuje neliječničko zdravstveno osoblje.

studij sestrinstva

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci | Foto: FZSRI

Medicinske sestre i tehničari okosnica su zdravstvenog sustava. Prema aktualnim podacima koje objavljuje HZJZ, najbrojnija su skupina u zdravstvu. 2019. godine ih je bilo 31.555, odnosno čak 43,5% od ukupno zaposlenih radnika. Ovi su stručnjaci neophodni ne samo za funkcioniranje zdravstva, već i cijelog društva, što je prošla godina sasvim jasno dokazala.

Odabrati sestrinstvo za struku znači odabrati odgovoran, dinamičan i plemenit poziv. Pacijenti se na medicinske sestre i tehničare oslanjaju za skrb, podršku i utjehu. Bez njihovih vještina uočavanja, donošenja brzih odluka pod pritiskom, spretnosti i odgovornosti, ni doktori ne bi mogli raditi svoj posao. Uz sve to, oni su i ‘logistički mozak’ svake zdravstvene ustanove.

Gdje se obrazuju medicinske sestre i tehničari?

Da bi to sve mogli, moraju steći široki spektar znanja i usvojiti vještine iz različitih grana medicine. Zbog toga je bilo važno omogućiti im kvalitetno visoko obrazovanje, a prvi fakultet za obrazovanje neliječničkog zdravstvenog osoblja u Hrvatskoj bio je Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci. Osnovan je 2014. godine, a osim medicinskih sestara i tehničara na preddiplomskom studiju obrazuje i fizioterapeute, radiološke tehničare te primalje.

Što znači da je FZSRI prvi fakultet za neliječničko osoblje u Hrvatskoj?

Do osnivanja Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci medicinske sestre i tehničari visoko obrazovanje su nastavljali u okviru stručnih studija na veleučilištima ili na odjelima pri medicinskim fakultetima. FZSRI je prvi fakultet u Hrvatskoj posvećen obrazovanju isključivo neliječničkog osoblja, što je važno jer je uvođenjem sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva omogućio daljnju izobrazbu medicinskim sestrama. Time je stvorena obrazovna vertikala od osnovnog stupnja do poslijediplomskog.

 

Ovaj fakultet je zanimljiv i po tome što su prvi u Hrvatskoj pokrenuli i studij Primaljstva. S Fakulteta su nam pojasnili kako primaljstvo u Rijeci ima dugu tradiciju koja seže u XVIII. stoljeće, kada je tamo djelovala prva javna primaljska škola u Hrvatskoj. Uvođenje Primaljstva kao studija omogućilo je razvoj te struke, poručili su.

– Visoko obrazovanje svakoj struci nudi razvoj vertikale, znanosti i, kao rezultat, unapređenja struke. Program je u potpunosti usuglašen s direktivom Europske Komisije, istaknuli su s Fakulteta.

studij sestrinstva

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci | Foto: FZSRI

Mogu li gimnazijalci studirati sestrinstvo?

S Fakulteta su nam pojasnili kako sestrinstvo, za razliku od drugih smjerova kao što su fizioterapija i radiološka tehnologija, upisuju najviše oni koji su pohađali srednju medicinsku školu. No, pristižu im i gimnazijalci te oni koji su pohađali druge smjerove, rekli su nam. Upitali smo ih prilagođavaju li se oni teže s obzirom da u školi nisu imali stručne predmete vezane uz sestrinstvo.

Gimnazijalci se brzo snađu i ovladaju na vrijeme svim predviđenim kompetencijama, znanjima i vještinama koje sestrinstvo traži, a imaju i dodatnu edukaciju koja im pomaže premostiti neiskustvo u susretu s pacijentima i zdravstvenom njegom, rekli su s Fakulteta.

FZSRI na redovni preddiplomski studij sestrinstva upisuje 30 studenata godišnje. Nastava je koncipirana kao kombinacija predavanja, seminara, demonstracija i prakse. Praksa je studentima uvijek iznimno važna jer ih taj dio obrazovanja najviše priprema na tržište rada. Ovoj struci je praksa nije samo važna, već je neophodna, stoga nas je zanimalo koliko sati prakse studenti odrade kroz studij.

– Praksa je sastavni dio studija. Sestrinstvo je čvrsto integrirano s bogatom praksom, u skladu s europskim direktivama, i organizirano je pretežito u formi kliničkih vježbi pod mentorstvom iskusnih magistara sestrinstva. Direktiva EU propisala je da klinička praksa mora iznositi gotovo 2.300 sati koje su organizirane u kabinetima ili na odjelima, poručili su s Fakulteta.

Kako izgleda studij sestrinstva?

Svi studenti sestrinstva slušaju općeobrazovne predmete, kao što su strani jezici ili komunikacijske vještine, te stručne predmete koji su okosnica njihovog obrazovanja. Kroz temeljne medicinske predmete studenti se upoznaju s građom i funkcijom tijela, u pretkliničkim predmetima cjelovito se proučavaju bolesti i zdravstvena njega, a u javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih čimbenika na zdravlje. Tako prvostupnici sestrinstva već na toj razini obrazovanja stječu široku sliku zdravlja i različite vještine koje će im biti potrebne u radu.

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci | Foto: FZSRI

Na diplomskom sveučilišnom studiju FZSRI nudi dva smjera za nastavak obrazovanja prvostupnika sestrinstva: Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog zdravlja te Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu. Ovi studiji usko su povezani s potrebama tržišta rada, rekli su nam s Fakulteta, pa diplomanti nemaju problema u pronalasku posla. Pitali smo ih i o zapošljavanju prvostupnika sestrinstva.

– Prvostupnici sestrinstva nemaju problema sa zapošljavanjem: sve bolnice oskudijevaju u tom kadru, kao i domovi za starije, domovi zdravlja i druge ustanove, poručili su s Fakulteta.

Plemenita profesija koju budućnost tek čeka

S Fakulteta su nam za kraj istaknuli kako je pred ovom strukom budućnost, a svojim studentima nastoje prenijeti ne samo znanje, već i osjećaj ponosa prema struci koja još uvijek ne uživa priznanje koje zaslužuje.

– Sestrinstvo je plemenita profesija, neupitno potrebna društvu, a u Hrvatskoj i deficitarna. Pred njom svakako stoji budućnost. U situaciji pandemije COVID-19 osobito se pokazalo važnim imati školovane medicinske sestre, rekli su.

Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci osim već spomenutih studija Sestrinstva izvodi i studije Fizioterapije, Radiološka tehnologija i Primaljstva na preddiplomskoj, te Fizioterapije, Kliničkog nutricionizma i Primaljstva na diplomskoj razini. Posjetite njihovu web stranicu za više informacija.

__________________________________________________________________________________

Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Fakulteta zdravstvenih studija Rijeka