Pretraga

Zašto je studiranje poljoprivrede zapravo kul?

A- A+

Složit ćemo se kako je vjerojatno najbitnija stvar za život, uz čisti zrak i vodu – hrana. Iza svakog našeg obroka stoji dugačak proces proizvodnje te hrane, od sjetve do žetve i kasnije obrade. U tom procesu uključen je velik broj ljudi te potražanja za stručnjacima u poljoprivredi koji tim procesima znaju upravljati uvijek postoji. Zbog toga odabir studija poljoprivrede korak je do karijere u jednoj vrlo zanimljivoj i, zapravo, vrlo traženoj struci. A sve znanje koje vam je potrebno za tu karijeru možete dobiti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima!

Studenti Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima velik dio nastave provode u praksi | foto: VGUK

Možete li zamisliti da postoji svijet bez poljoprivredne proizvodnje ili da će se potrebe za kvalitetnom hranom smanjiti? Sigurno ne! Tržište hrane i poljoprivrednih proizvoda u stalnom je porastu u cijelom svijetu, kod čega naročito raste potražnja za domaćim i lokalnim proizvodima.

Ova „korona situacija“ pokazala nam je koliko je važno za svaku zemlju opskrbiti svoje stanovništvo vlastitim poljoprivrednim proizvodima i biti samodostatan. A Hrvatska to sigurno može!  Hrana i zemlja su glavni resursi kojima je potrebno pravilno upravljati da bi svi od toga mogli imati koristi.

Znate li da su u velikom broju industrijskih proizvoda upravo poljoprivredne sirovine te da se u proizvodnji energije sve više koriste izvori iz poljoprivrede? Na studiju Poljoprivreda u Križevcima studenti uče kako proizvesti različite poljoprivredne proizvode prema zahtjevima potrošača, ali i kako ih plasirati na tržište, kako uzgojiti ukrasno bilje, urediti okućnicu, proizvesti voće, povrće, hranu za životinje, vino, mlijeko, sir i dr.

Studij također nudi različita znanja kroz koja studenti mogu naučiti kako poslovati u skladu s održivim razvojem i brigom za okoliš, kako probuditi život u ruralnim sredinama, osmisliti turističku ponudu, uvesti inovacije, odgovorno poslovati, kako ostvariti dobit i još mnogo toga.

Poljoprivreda je najraznovrsnija industrija na svijetu

„Jaki“ ste u matematici, informatici, stranim jezicima, zanima vas ekonomija ili neko drugo područja i mislite da u poljoprivredi ne možete razvijati i pokazati svoje interese?  Poljoprivreda je najveća i najraznovrsnija industrija na svijetu i plodno je područje za širok spektar znanja koja, možda na prvu, nemaju puno veze s poljoprivredom.

Poljoprivreda u Hrvatskoj

Što se tiče hrvatske poljoprivrede, možemo ustvrditi kako ona ima velike neiskorištene potencijale u poljoprivredi. Kao najveći nedostatak ove industrije u Hrvatskoj je manjak inovacije i znanja u tom području, zbog čega postoji velika potražnja za mladim umovima. I to je upravo prilika za sve one koji trenutno traže svoj studij!

Na terenskoj nastavi studenti su u „stvarnom“ poljoprivrednom okruženju, u Hrvatskoj i inozemstvu | foto: VGUK

Zašto upisati studij Poljoprivreda na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima?

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima samostalno je javno visoko učilište koje nastavlja tradiciju poljoprivrednog školstva od 1860., kada je u Križevcima osnovano Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište, najstarije poljoprivredno učilište u jugoistočnoj Europi. Na temeljima tako bogate tradicije VGUK danas provodi moderne studijske programe, a tijekom 2018. uspješno je završilo postupak reakreditacije po novim europskim standardima za osiguravanje kvalitete.

Na ovom visokom učilištu se uči kroz praksu, a tako se najbolje priprema za stvaran život. Čak 60 % ukupnih sati studijskog programa čine vježbe, seminari i stručna praksa, u dobro opremljenim laboratorijima, učionicama i na poljoprivrednim površinama VGUK, ali i na naprednim poljoprivrednim gospodarstvima, u poljoprivrednim tvrtkama, poduzećima, ustanovama, u Hrvatskoj i inozemstvu.

VGUK ima sporazume s više od 30 visokoškolskih ustanova u inozemstvu u kojima je moguće studirati ili stjecati praktična znanja, a praksu je moguće obavljati i na mnogim naprednim gospodarstvima i u tvrtkama širom Europe. Svi troškovi su pokriveni EU stipendijama za program Erasmus mobilnosti.

Na VGUK se izvodi trogodišnji preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda. Na prvoj godini studenti uče o osnovama struke, a na drugoj godini biraju jedno od usmjerenja: Bilinogojstvo ili Zootehnika ili Menadžment u poljoprivredi. Uz to, postoji veliki broj izbornih predmeta koji omogućuju prilagođavanje studijskih programa vlastitim interesima.

Nakon završetka trogodišnjeg studija studenti su spremni za tržište rada. Mogućnosti zaposlenja su vrlo velike, ali to umnogome ovisi o interesu, poslovnoj ideji i poduzetničkom duhu. Također, postoji mogućnost nastavka studija na specijalističkim diplomskim stručnim studijima VGUK-a ili na drugim srodnim specijalističkim i diplomskim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Studenti sudjeluju u provedbi stručnih i znanstvenih istraživanja | foto: VGUK

Mogućnosti studiranja

Studij je moguće upisati kao redoviti ili izvanredni student. Ako vam zaposlenje ili druge obveze priječe da prisustvujete nastavi u punoj satnici kao redoviti, studij upišite kao izvanredni student, kod čega je izvođenje nastave prilagođeno vašim mogućnostima i obavezama.

Redoviti studenti ne plaćaju školarinu dok za izvanredne studente ona iznosi 5.000 kn. Za studente koji dolaze iz drugih dijelova Hrvatske, pronaći smještaj je vrlo jednostavno. Križevci su grad s umjerenim cijenama stanovanja, a za povoljne troškove prehrane tu je studentska x-ica. Osim toga, na VGUK je moguće ostvariti razne nagrade i stipendije i na taj način smanjiti troškove studiranja.

Ako niste „jaki“ u nekim predmetima, za sve brucoše VGUK na početku akademske godine provodi inicijalno testiranje i po potrebi organizira zasebnu nastavu za one koji možda imaju nedostatnu razinu znanja iz pojedinih područja, a sve u cilju kako bi nadogradili to znanje i bez poteškoća mogli pratiti gradivo koje slijedi.

Što studenti kažu o studiranju na VGUK?

Većina studenata navodi da im odgovara to što im zajednički temelji studija u prvoj godini olakšavaju odluku koje usmjerenje izabrati. Svi na prvo mjesto stavljaju to što tijekom cijelog studija imaju puno prakse, što znanje koje dobivaju nije temeljeno samo, kako kažu, „na bubanju gradiva napamet“, nego to sve vide i na praksi, vježbama i terenskoj nastavi. Također, ističu zadovoljstvo s mogućnošću dobivanja velikog broja stipendija: državne stipendije, STEM stipendije, stipendije za najuspješnije studente VGUK i dr.

Studenti posebno ističu mogućnost odlaska na praksu ili studij u inozemstvo kroz program Erasmus+. Spominju i izvanredno organizirane terenske nastave. Vrlo opušteni, skoro obiteljski odnos na VGUK ih oduševljava jer se tijekom studija ne osjećaju kao broj nego ih nastavnici znaju po imenu, susretljivi su i uvijek spremni pomoći u rješavanju problema.

Studenti navode i da se tijekom studija jako dobro druže na izvannastavnim aktivnostima, od odlaska na razna sportska natjecanja, druženja sa studentima drugih visokoobrazovnih institucija iz Hrvatske i inozemstva do križevačkih druženja, studentskih partyja, poznatog Studentskog bala i sl.

Prepoznatljivost završenih studenata VGUK

Bez obzira jesu li nastavili studij na sveučilišnim studijima ili su se nakon tri godine zaposlili, praktično znanje koje su stekli tijekom studija pokazalo se kao ogromna prednost u odnosu na druge. Oni su prepoznati da dolaze s VGUK!

Studenti VGUK na stručnim natjecanjima osvajaju 1. mjesta | foto: VGUK