Pretraga

[MATURA ’18] Provjerite kako, kome i kada se žaliti na pitanja, rezultate i tehničku provedbu državne mature

A- A+

Četvrtog dana ovogodišnje državne mature, pojavili su se prvi problemi, zbog kojih brojni pristupnici ispitu iz Biologije najavljuju ulaganje prigovora. Naime, smatraju da su dobili pitanje, za koje je izričito naglašeno da se ne treba pamtiti.

Foto: Ivan Božić|srednja.hr

Izdvojeni članak

Maturanti traže poništenje pitanja na ispitu iz Biologije: Izričito je naznačeno da se to ne treba pamtiti

No, bez obzira na konkretnu situaciju, želimo vas uputiti na to kako se i kome trebate žaliti, ako budete smatrali da je došlo do nepravilnosti tijekom bilo kojeg ispita državne mature.

U slučaju sumnje u nepravilnost u provedbi ispita državne mature ili u postupke koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita te na ocjenu ispita, pristupnici mogu podnijeti prigovor.

Pisani prigovor u vezi s nepravilnošću u provedbi ispita podnosi se najkasnije u roku od 48 sati od pisanja ispita, a prigovor na ocjenu ispita najkasnije 48 sati od objave rezultata ispita.

Maturanti, koji ove godine završavaju srednju školu, pisani prigovor podnose ispitnome povjerenstvu u školi, dok ostali pristupnici (pristupnici iz drugih zemalja i oni koji su srednju školu završili prije) pisani prigovor podnose izravno NCVVO-u.

Konačnu odluku o prigovoru učenika, odnosno pristupnika u vezi s nepravilnostima
provedbe ispita i prigovoru na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od završetka
roka za zaprimanje prigovora.

______________________________________________________________________

Svoje bodove za maturu možete izračunati uz pomoć našeg kalkulatora bodova za maturu.