Pretraga

[Matura ’17] 120 minuta za 60 logičkih zadataka: Evo što vas očekuje na Logici

A- A+

Iako ne spada u najtraženije izborne predmete, Logika na maturu definitivno iziskuje dobro poznavanje gradiva. Svrha ispita iz Logike je utvrditi stupanj ovladavanja
znanjem i dosegnutu razinu vještine na kraju
srednjoškolskoga obrazovanja te doprinijeti
usavršavanju općenitih akademskih sposobnosti
pristupnika potrebnih za nastavak obrazovanja te za
život i rad u suvremenome društvu. 

Na državnoj maturi, ispitom iz logike provjerava se u kojoj mjeri pristupnik zna,
odnosno može primjerice ispravno rabiti logičko nazivlje, prepoznati i odrediti oblike misli, odrediti svojstva oblika misli, odrediti odnose među oblicima misli iste i različite
vrste kao i primijeniti osnovne logičke postupke u ispitivanju
svojstava oblika misli i još mnogo toga.

Izdvojeni članak

[Matura ’17] Na Sociologiji vas očekuje 70 minuta za ispitivanje znanja iz pet područja gradiva

Područja ispitivanja

Kako stoji u ispitnom katalogu, državna matura iz Logike usklađena je s gimnazijskim nastavnim programom i njime se ispituje znanje iz četiri područja ispitivanja koja uključuju: Pojam, Sud: neformalna i formalna logika, Zaključak: neformalna i formalna logika te Metodologija.

Na svakom od naznačenih područja koja će se naći u ispitu, pristupnik mora znati definirati i dobro se služiti pojmovima iz zadanog gradiva, a najveći udio zadataka odnosi se na Zaključak: formalnu i neformalnu logiku. 

Na ispitu iz Logike pristupnici će rješavati četiri vrste zadataka koje uključuju zadatke alternativnog odgovora, zadaci dopunjavanja, zadaci kratkoga odgovora kao i zadatak produženoga odgovora.U skupini zadataka alternativnoga izbora nalazi se nekoliko tvrdnji za koje pristupnik treba odrediti
jesu li točne ili netočne. 

U skupini zadataka dopunjavanja pristupnik treba dopuniti rečenice, izvode ili sliku upisivanjem
niza riječi, brojeva ili drugih znakova koji nedostaju te docrtavanjem. U zadacima kratkoga odgovora od pristupnika se traži da kratko odgovori na postavljeno pitanje. U zadacima produženoga odgovora pristupnik na složeno pitanje treba odgovoriti u nekoliko
rečenica ili upisivanjem odgovarajućega niza oznaka koje se zadatkom traže.  

Izdvojeni članak

[Matura ’17] Konačno objavljen ispitni katalog iz Biologije

Trajanje ispita

Ispit iz Logike na državnoj maturi ukupno traje 120 bez pauze. Ukupno će na ispitu biti 60 zadataka od kojih ukupno možete ostvariti 60 bodova. Najviše bodova pritupnici mogu ostvariti iz zadataka neformalne i formalne logike, a na zadacima produženoga odgovora naći će se samo pitanja također iz neformalne i formalne logike. 

Prema ispitnom katalogu, pristupnike se savjetuje da pripremaju za ispit prema zadanoj literaturi:

1. Gregorek, Majorinc, Turk, Vježbenica, Školska knjiga,
Zagreb 

2. Mirko Jakić, Logika, Školska knjiga, Zagreb 

3. Davor Lauc; Elementi simboličke logike, Element,
Zagreb 

4. Srećko Kovač, Logika, Hrvatska sveučilišna naklada,
Zagreb 

5. Gajo Petrović, Logika, Element, Zagreb 

6. Ante Vlastelica, Logika: Vježbe-zadaci-rješenja,
Školska knjiga, Zagreb.