Pretraga

[Matura ’17] Konačno objavljen ispitni katalog iz Biologije

A- A+

Mjesec dana nakon što su objavljeni svi ispitni katalozi za nadolazeću državnu maturu, napokon je objavljen i katalog za Biologiju. Na ljetnom roku prošle školske godine ispit iz Biologije prijavilo je 7.700 pristupnika što ju je nakon Fizike, svrstalo na drugo mjesto najprijavljivanjeg izbornog predmeta. Ispitni katalog još je lani bio izmijenjen, a logičko zaključivanje i razumijevanje gradiva pokazalo se kao poteškoća kod pristupnika na ispitu.

Prema novome katalogu iz Biologije i na ovoj će se državnoj maturi izgleda od kandidata umjesto pukih nabrajanja činjenica, ispitivati povezivanje i uočavanje bitnoga. Također, očekuje se da su učenici nakon
četverogodišnjega gimnazijskog obrazovanja usvojili
biološka znanja najmanje na razini konceptualnoga
razumijevanja, odnosno da su usvojili temeljne
biološke koncepte.  

Izdvojeni članak

Počela državna matura: Na ispitu iz biologije bilo je važnije zaključivati, nego znati sve činjenice

Odmak od reproduciranja opsežnog znanja

Novi ispitni katalog primijenio je konceptualni pristup kako bi se učenje
Biologije odmaknulo od reproduciranja opsežnoga
sadržaja i kako bi učenici, rasterećeni od potrebe
memoriranja brojnih podataka i naziva, usmjerili
pozornost na povezivanje, uočavanje bitnoga i
zajedničkoga te prepoznavanje univerzalnih obrazaca
u odnosu na karakteristične posebnosti.  

Kako stoji u katalogu, da bi se
izbjeglo opterećenje brojnim činjenicama i stručnim
nazivljem, koje nije neophodno za razumijevanje
procesa i načela u živome svijetu, uz svaki su ishod
istaknuti nazivi koje ne treba pamtiti, a učenici ih
mogu naći u svojim udžbenicima ili su ih nastavnici
spomenuli tijekom nastave. No to u svakom slučaju ne znači da nastavnici
ne trebaju učenicima objasniti, u skladu s njihovim
interesom, spomenute nastavne sadržaje, već to
znači da se u ispitima neće provjeravati njihovo
memoriranje. U nekim zadacima mogu biti korišteni
i specifični stručni termini, ali će tada u zadatku
biti ponuđene sve potrebne informacije da bi se
na takvome specifičnom primjeru moglo ispitati
razumijevanje nekoga za Biologiju ključnoga područja
razumijevanja.

Nadalje, kao što je slučaj i s ostalim predmetima na maturi, tako je i Biologija usklađena s s odobrenim
četverogodišnjim nastavnim planom i programom za gimnazije.

Izdvojeni članak

[Matura ’17] Najiščekivaniji ispitni katalog još uvijek nije objavljen

Biološka pismenost i 135 minuta bez pauze

Na ukupno 92 stranice ispitnog kataloga pomno su objašnjena sva područja ispitivanja gradiva, a između ostalih područja ispituje se i biološka pismenost koja obuhvaća elemente prirodoslovne pismenosti i razumijevanje Biologije kao znanstvene
discipline koja se temelji na opisivanju i tumačenju pojava i procesa u živome svijetu te na eksperimentiranju. Također u području biološke pismenosti od učenika se očekuje poznavanje najvažnijih bioloških otkrića i
znanstvenika koji su značajno pridonijeli razvoju biološke znanosti. 

Ispit iz Biologije traje 135 minuta bez pauze, a ukupno je moguće ostvariti maksimalno 100 bodova. Ispit sadržava 66 zadataka, a od toga je 50 zadataka
zatvorenoga tipa koji donose 50 posto mogućih bodova
i 16 zadataka otvorenoga tipa koji donose također 50 posto mogućih bodova.  

Izdvojeni članak

Nakon 7 godina uvedene promjene u gotovo sve predmete na državnoj maturi!

Tri vrste provjeravanja znanja

Prema ispitnom katalogu, na ispitu iz Biologije ispitivat će se tri vrste znanja. Reproduktivno znanje temeljeno na pamćenju
podataka ispituje 30 posto zadataka, razumijevanje i primjena znanja ispituje 60 posto zadataka te rješavanje problema koje uključuje 10 posto zadataka. 

U reproduktivno
znanje uključeno je i literarno razumijevanje, odnosno
reprodukcija zaključaka te objašnjenja izvedena
tijekom poučavanja ili pročitana u literarnim izvorima.
To znači da će učenik moći, zahvaljujući pamćenju i
jezičnim kompetencijama, prepričati neki sadržaj, a
da pritom nužno ne dostigne razinu razumijevanja. 

Što se tiče druge vrste zadataka, odnosno razumijevanja i primjene znanja odnosi se na to da  razumijevanje uključuje proces
generalizacije i apstraktnoga mišljenja pri čemu
se sažimaju značajke pojedinačnih primjera da bi
se došlo do suštine. Primjena znanja zahtijeva da
se osnova koju predstavlja literarno razumijevanje
poveže s ostalim postojećim znanjem stvaranjem
poveznica te tako umreženo znanje postaje trajno
znanje.

I zadnja vrsta zadataka u kojoj se riješavaju problemi uključuje
poznavanje temeljnih činjenica, procesa i zakonitosti
koje učenik treba prepoznati i interpretirati na
zadanome primjeru. Prilikom rješavanja zadataka
od učenika se očekuje povezivanje zadanih uvjeta
s poznatim činjenicama i usvojenim znanjima uz
neophodno integriranje znanja i primjenu kritičkoga razmišljanja.

Kako biste se što bolje pripremili za maturu riješite kvizove iz Biologije koji se nalaze ovdje.

BIOLOGIJA-2017 ispitni katalog by srednja.hr on Scribd

Važne vijesti iz mature

[Matura ’17] Ispitni katalog iz Hrvatskog: Evo što vas očekuje na obje razine

Popis lektira na državnoj maturi 2017.

Kalendar polaganja državne mature 2017.

[Matura ’17] Provjerite što vas očekuje iz ispita matematike na maturi

[Matura ’17] Provjerite što vas očekuje na obje razine ispita iz Engleskog jezika

[Matura ’17] Što vas čeka na stominutnom ispitu iz Informatike

[Matura ’17] Evo kako će izgledati državna matura iz Povijesti

[Matura ’17] Evo što pristupnike očekuje na Geografiji

Nakon sedam godina uvedene promjene na maturi

<a