Pretraga

NCVVO od novog ministra traži izmjene pravilnika o maturi: Masovna prepisivačina strože bi se kažnjavala

A- A+

Još uvijek nije službeno poznato tko će zasjesti u vruću fotelju ministarstva obrazovanja, ali sigurno je kako će novog ministra ili ministricu dočekati zahtjevi NCVVO-a za izmjene Pravilnika o polaganju državne mature. Ako se uvaže njihovi zahtjevi, prepisivanje koje je uočeno tijekom ocjenjivanja kod više učenika iste škole, što se dogodilo na netom završenom ljetnom roku mature, strogo će se kažnjavati. Uz to NCVVO traži i da se ponovno uvede određivanje minimalnog prag za svaki dio ispita koji se sastoji od više dijelova, poput Hrvatskog.

foto: Martina Gelenčir | srednja.hr

Nakon što su kod 24 maturanta tijekom ocjenjivanja ispita iz Matematike uočene velike podudarnosti u točnim i netočnim odgovorima, NCVVO je odlučio poništiti im ispite te ih pozvati da ih pišu ponovno. Šestero tih učenika dolazi iz Gimnazije Gospić, potvrdio je NCVVO, a 18-ero iz jedne privatne zagrebačke škole čije ime nisu željeli otkriti. Za istih 18-ero učenika iz Zagreba poništen je i esej na Hrvatskom, također zbog visokog postotka podudarnosti u sadržaju.

Sadašnji Pravilnik Ministarstva o polaganju državne mature pomalo je nepažljivo napisan i zapravo predviđa dvije kazne za učenike za koje se tijekom ocjenjivanja uoči da su prepisivali. Tako mogu biti kažnjeni ili poništavanjem svih položenih ispita i zabranom polaganja ispita u roku, ili ih NCVVO može ‘kazniti’ ponovnim polaganjem ispita u istom roku. U slučaju poviše spomenutih maturanata iz Gospića i Zagreba, korištena je ova druga, blaža sankcija.

Strože kazne za škole u kojima se prepisuje te za krađu ispita

Izdvojeni članak
matematika matura

Novi skandal na maturi: Istim učenicima iz Zagreba koji su prepisivali esej, poništen ispit matematike

No, NCVVO je od Ministarstva obrazovanja i novog ministra zatražio izmjene tog dijela Pravilnika, pa bi kazna za masovna prepisivanja bila stroža. Konkretno, čitav članak 32. Pravilnika glasio bi ovako:

  1. Ako je u ispitnoj prostoriji uočen veći broj prepisivanja, utvrđuje se nezakonitost provedbe ispita.
  2. Nezakonitost može biti utvrđena za vrijeme provedbe ispita ili tijekom ocjenjivanja ispita.
  3. Ako je nezakonitost utvrđena u više ispitnih prostorija, ravnatelj NCVVO-a donosi odluku o poništavanju ispita za učenike na tom roku.
  4. Nakon utvrđenih nezakonitosti, ravnatelj NCVVO-a donosi odluku kojom školi ne dopušta provođenje ispita mature u tekućoj i sljedećoj školskoj godini.
  5. Za učenike škole u kojoj su utvrđene nezakonitosti, Centar će u sljedećem roku organizirati polaganje ispita, a škola snosi sve troškove provedbe.

Također, dio izmjena Pravilnika o polaganju državne mature koje predlaže NCVVO odnosi se i na ocjenjivače koje imenuje sam NCVVO. Njih bi Pravilnik obvezao na to da upozore NCVVO na moguće prepisivanje ili drugo eventualno nedozvoljeno ponašanje koje je razvidno iz usporedbe testova učenika.

Prije pet godina u Puli je došlo do krađe ispita iz škole, a NCVVO od Ministarstva traži da se pristupnicima za koje se utvrdi da su sudjelovali u krađi ili distribuciji ispitnih materijala zabrani polaganje ispita u tekućoj i sljedećoj školskoj godini. Uz to, žele i da se Pravilnikom propišu sankcije za ravnatelje i nastavnike za krađu i nedopuštenu distribuciju ispitnih materijala.

Povratak minimalnog praga na eseju i testu iz Hrvatskog

Izdvojeni članak

Ministrica Divjak i NCVVO spasili prepisivače dva predmeta od potpunog poništenja ispita

Jedna od većih izmjena u Pravilniku koje je lani donijelo Ministarstvo obrazovanja snižavanje je kriterija za prolazak ispita na Hrvatskom jeziku. Iz Pravilnika je izbačena odredba da se ispit mature koji se sastoji od više dijelova smatra položenim tek ako su položeni svi njegovi dijelovi.

Drugim riječima, ovogodišnji maturanti nisu morali zadovoljiti zaseban minimalni prag i na eseju i na testu iz jezika i književnosti da bi položili čitav ispit. NCVVO sada traži da se to pravilo ponovno vrati u Pravilnik o polaganju državne mature.

Povratak ovlasti NCVVO-u i ministarstvu

Izmjene Pravilnika prošle je godine donijela Blaženka Divjak, a NCVVO sada traži da se iz njih uklone sve nadležnosti koje ima ministar te da se ovlasti vrate NCVVO-u i ministarstvu.

Trenutni Pravilnik propisuje i da kvalitetu provedbe mature prati Ministarstvo preko povjerenstva kojeg imenuje sam ministar obrazovanja.

Tako, a nakon što NCVVO riješi prigovor na ocjenu pristupnika, maturant koji nije zadovoljan rješenjem ponovno može uložiti žalbu upravo spomenutom povjerenstvu kojeg je imenovao ministar obrazovanja. NCVVO želi da takve prigovore rješava povjerenstvo kojeg imenuje ravnatelj NCVVO-a i da se ono sastoji od pet članova među kojima je samo jedan imenovan od strane MZO-a.