Pretraga

Pozor, maturanti: Zbog neobavljanja važne radnje možete dobiti veliku novčanu kaznu

A- A+

Proteklog petka ispitima iz Francuskog jezika i Vjeronauka završen je jesenski rok ovogodišnje državne mature. Već 11. rujna kandidati, kojih je ove godine bilo više no ikada, znat će rezultate toga roka, a svi koji uz polaganje mature na jesenskom roku upisuju i fakultet trebaju na umu imati važnu napomenu kod sastavljanja liste prioriteta. Naime, u slučaju neupisivanja studija na kojemu su ostvarili pravo upisa, fakultet kandidatima može naplatiti trošak u iznosu do pune godišnje školarine.

foto|srednja.hr

S obzirom na katastrofalne rezultate ljetnog roka državne mature, na kojemu je obavezne predmete pao svaki deseti gimnazijalac, za očekivati je bilo da će izlaznost na jesenski rok biti rekordno visoka. To se i dogodilo – iako je učenika sve manje, drugom ovogodišnjem roku mature pristupilo je 7.914 kandidata, što je za 1.213 više u odnosu na lani i za čak 2.963 više nego u prvoj godini provedbe državne mature.

Listu prioriteta moguće mijenjati do 17. rujna

Izdvojeni članak

Objavljena rješenja ispita mature kojeg su pristupnici ljetos najlošije napisali

Posljednji ispiti ovogodišnjeg jesenskog roka bili su Francuski jezik i Vjeronauk, a pisali su se proteklog petka. Već u srijedu, 11. rujna, maturantima će biti poznati rezultati ispita, nakon čega počinje teći rok za ulaganje prigovora.

Prigovor na ocjenu ispita podnosi se najkasnije 48 sati od objave rezultata ispita, odnosno do 13. rujna. Maturanti, koji ove godine završavaju srednju školu, pisani prigovor podnose ispitnome povjerenstvu u školi, dok ostali pristupnici (pristupnici iz drugih zemalja i oni koji su srednju školu završili prije) pisani prigovor podnose izravno NCVVO-u.

Konačni rezultati državne mature bit će objavljeni 17. rujna. Istoga dana istječe i rok za prijavu studijskih programa, odnosno kandidati svoje liste prioriteta mogu mijenjati sve do 17. rujna u 15:59.

Plaćanje oportunitetnih troškova

S obzirom na veliki broj upita maturanata, važno je još jednom ponoviti u kojem se slučaju kandidatima za upise mogu naplatiti oportunitetni troškovi studija.

Izdvojeni članak

Objavljena rješenja ispita mature iz Kemije i Njemačkog: Evo kako ste trebali riješiti ispit

Dakle, kandidati pravo upisa mogu ostvariti samo na jednom jednopredmetnom studijskom programu ili na dva dvopredmetna studijska programa. Pravo upisa ostvaruju na onom studijskom programu koji je najviši na listi prioriteta i na kojem se nalaze unutar upisne kvote. Ako kandidat ostvari pravo upisa i dobije upisni broj, a taj fakultet na kraju ipak ne upiše, fakultet tom kandidatu ima pravo naplatiti oportunitetne troškove.  

– Plaćanje oportunitetnih troškova odnosi se samo na onaj studijski program na kojem se ostvari pravo upisa, dobije upisni broj, a ne izvrši se upis studijskog programa na tom visokom učilištu. Zato je iznimno važno s liste prioriteta izbrisati one studijske programe za koje znate da ih ne biste nikada upisali. Ako biste upisali bilo koji studij koji se nalazi na vašoj listi prioriteta tada ne morate brisati studijske programe s liste prioriteta, pojašnjeno je na stranicama Središnjeg prijavnog ureda AZVO-a.

Evo i primjera iz prakse: niste upali na prvi i drugi izbor, ali ste zadovoljili kriterije za treći. Pokraj tog izbora pojavit će vam se riječ ‘da’, i dobivate upisni broj, odnosno, to je jedini studij na kojemu ste ostvarili pravo upisa. Ako taj studij na kojemu ste ostvarili pravo i jedini za kojega ste zadovoljili kriterije ne upišete, faks koji ga izvodi može vam naplatiti oportunitetne troškove u iznosu do pune godišnje participacije, koja iznosi i do nekoliko tisuća kuna.


Sve najnovije informacije o državnoj maturi pratite na našoj Facebook stranici Maturanti 2019. i Maturanti 2020. u grupi Državna matura. Isto tako, možete nas pratiti i na našem Instagram profilu @drzavna.matura. Više tekstova o maturi 2019. čitajte u tekstovima na ovoj poveznici, a vaš kalkulator bodova za maturu isprobajte ovdje.