Pretraga

Izašli su rezultati jesenskog roka državne mature u 2020./2021.

A- A+

Točno u podne objavljeni su prijevremeni rezultati državne mature. U istom trenutku počeo je teći rok za prigovore koji traje ukupno 48 sati.

državna matura ocjena

Foto: srednja.hr

U sustavu Postani student ove srijeda u podne objavljeni su prijevremeni rezultati državne mature za učenike i druge kandidate koji su izašli na jesenski rok ispita. U istom trenutku počinje teći rok za prigovore na bodovanje ispita, a maturanti za ulaganje žalbe imaju 48 sati, dakle do 10. rujna u podne.

Napomenimo kako se i na jesenskom roku ispiti ocjenjuju prema bodovnim pragovima s ljetnog roka, a njih možete vidjeti na linku.

Prigovori se podnose u roku od 24 sata

U prigovoru treba biti napisan broj zadataka na koji se žalite i konkretan prigovor na ocjenjivanje i dobivene bodove. Maturanti se tom prilikom mogu pozvati na ispitni katalog i ključ za odgovore.
U sustavu Postani student navedeno je još nekoliko napomena vezanih uz ulaganje prigovora:
 • neće se razmatrati prigovor u kojemu navodite privatne razloge zbog kojih ste pogriješili.
 • ne upisujte u prigovor da ste zaboravili prepisati odgovore zadataka višestrukoga izbora na list za odgovore.
 • ne upisujte u prigovor da ponovno pregledamo cijeli vaš ispit jer vam nedostaje jedan bod.
 • ne upisujte u prigovor da vam nedostaje jedan bod ili dva boda za ‘prolaz’.
 • povjerenstvo za rješavanje prigovora može rješavati samo one prigovore koji su upisani u sustav.
 • prigovori poslani e-poštom neće se rješavati.
 • redovni učenici (maturanti u redovnome sustavu obrazovanja) trebaju se javiti ispitnomu koordinatoru u školi za ulaganje prigovora.
 • ostali pristupnici mogu sami upisati prigovor na svojoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori.

Drugostupanjski prigovori

– Pristupnik koji nije zadovoljan odgovorom Centra može u roku jednoga dana od dana dobivanja odgovora podnijeti prigovor Upravnomu vijeću Centra koje donosi konačnu odluku. Pristupnik šalje prigovor Upravnomu vijeću Centra putem obrasca za prigovore. Obrazac se nalazi na poveznici. Pristupnik je obvezan pri ulaganju drugostupanjskoga prigovora u obrazac upisati šifru riješenoga prigovora koja se nalazi u pisanome odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu na poveznici Moji prigovori. Ako pristupnik ne upiše šifru ili upiše pogrešnu šifru u obrazac za upis drugostupanjskih prigovora, prigovor se neće razmatrati, pojašnjeno je na stranici Postani student.
Pristupnik je obvezan prilikom ulaganja drugostupanjskog prigovora u obrazac upisati:
 • ime i prezime
 • OIB
 • šifru riješenog prigovora koja se nalazi u pisanom odgovoru Centra na njegovoj stranici u sustavu pod poveznicom Moji prigovori
 • pisani odgovor Centra na prvostupanjski prigovor (kopirati originalni tekst pisanog odgovora Centra na stranici pristupnika u sustavu pod poveznicom Moji prigovori)
 • tekst drugostupanjskog prigovora

Konačni rezultati 15. rujna

Konačni rezultati mature bit će poznati 15. rujna, a u međuvremenu će 10. rujna biti objavljene privremene rang-liste za upis na studijske programe. Zadnji dan prijava za upis na studijske programe u sustavu Postani student je do 16. rujna 14:59 sati. Do tog datuma učenici mogu mijenjati liste prioriteta i brisati studijske programe.

Konačne rang-liste za upis na studijske programe bit će objavljene istoga datuma iza 16 sati, dok će dan kasnije visoka učilišta započeti s upisima.


Za sve pristupnike mature ili one koji će se na upisima ponovno okušati u 2022., pokrenuli smo novu Facebook stranicu Maturanti 2022. Ondje i u Facebook grupi Maturanti 2021./2022. moći ćete pratiti sve novosti vezane uz maturu u idućoj godini, kao i upise na fakultete.

Pitanja s prijašnjih matura možete rješavati u sustavu kvizovi.srednja.hr te tako provjeriti jeste li spremni za nadolazeće ispite.

Copy link
Powered by Social Snap