Pretraga

[VIDEO] Muke po bodovima: Evo kako izračunati ukupni postignuti rezultat na maturi iz Engleskoga

A- A+

Matura iz Engleskog jezika sastoji se od triju dijela – čitanje, pisanje i slušanje. Svaki dio težinski je jednak i u konačnom zbroju čini jednu trećinu. Za izračunavanje ukupnog rezultata postoji posebna formula koja je objavljena u Ispitnom katalogu za Engleski jezik.

@srednja_hr Tko je izračunao bez kalkulatora, taj sigurno polaže A razinu Matematike 😏 #matura #engleski #eng #matematika #racunanje #skola #maturanti #srednja #srednjaskola #srednjahr #fyp #foryou #foryoupage ♬ Funny – AuraMusic

Na obje razine na maturi iz Engleskog jezika ispituju se jezične vještine različitim tipovima zadataka u tri ključne kategorije – čitanju, pisanju i slušanju. Za polaganje ispita nije potrebno proći svaki dio posebno, već se ukupni rezultat zbraja. Budući da svaki dio donosi točno jednu trećinu, samo bodovanje ponešto je složenije i razlikuje se na višoj i nižoj razini.

Viša razina

Na višoj razini ukupno možete ostvariti 85 bodova, od toga 40 na čitanju, 25 na slušanju i 20 bodova na eseju.

Umjesto jednog cijelog boda za jedno točno rješenje na dijelu čitanja dobit ćete 1,133 bod, na slušanju 0,7083 boda, dok ćete na esejskom dijelu dobiti 1,41667 boda.

Kako biste brže došli do ukupnog rezultata, postignuti broj bodova na dijelu Čitanje, na primjer 31 bod, podijelite s 40, što je ukupni broj bodova na tom dijelu ispita. Tome pridodate broj bodova postignutih na dijelu Slušanje koje dijelite s 25, kao i broj postignutih bodova na dijelu Pisanje podijeljenih s 20.

Izdvojeni članak

NCVVO odgovara: Morate li posebno proći svaku od tri cjeline Engleskog da biste položili ispit?

Kao primjer uzet ćemo da smo na čitanju ostvarili 31 bod, na slušanju 20 bodova, a na eseju 16 bodova. Broj 31 podijelimo s 40, što je 0,775, 20 podijelimo s 25, što je 0,8, a 17 s 20, što je 0,85. Dobivene rezultate zbrojimo i dobijemo rezultat 2,425.

Taj broj tada pomnožimo s 28,33 (rezultat kada ukupni broj bodova, 85, podijelimo s 3) te dobijemo ukupni broj bodova koje smo ostvarili na maturi iz Engleskoga, odnosno u našem slučaju 68,7 bodova.

opis bodovanja viša razina

Foto: screenshot NCVVO

Osnovna razina

Na osnovnoj razini ukupno možete ostvariti 60 bodova, što je 30 bodova na čitanju, 20 na slušanju i 10 na pisanju.

Konačni rezultat izračunavate tako da 0,4 pomnožite s rezultatom dijeljenja postignutih bodova na čitanju s 30. Tome pridodate postignute bodove sa slušanja koje dijelite s 20 te rezultat množite s 0,3. Zatim rezultat dijeljenja bodova postignutih na pisanju s 10 množite s 0,3.

Na kraju završni rezultat pomnožite sa 60 i dobili ste svoj broj bodova na osnovnoj razini mature iz Engleskog jezika.

Izdvojeni članak

Donosimo popis svih tema koje su bile zadane na eseju iz Engleskog od kada se provodi državna matura

Na primjer, ako ste na čitanju ostvarili 20 bodova, na slušanju 10 i 6 na pisanju, 20 ćete podijeliti s 30, što je 0,67 te to pomnožiti s 0,4 i dobiti 0,267. Bodove s dijela slušanja, njih 10, podijelit ćete s 20 i dobiti 0,5 te to pomnožiti s 0,3, što je 0,15. Broj bodova s pisanja, njih 6, podijelite s 10, što je 0,6 te to pomnožite s 0,3 te dobivate 0,18.

Ta tri dobivena rezultata, 0,267, 0,15 i 0,18 zbrojite, što je 0,597 i pomnožite sa 60. Vaš broj bodova je 35,82.

opis bodovanja osnovna razina

Foto: screenshot NCVVO