Pretraga

Bira se ravnatelj ključne agencije za školstvo, evo koje uvjete treba zadovoljiti

A- A+

Nakon što je prošlo ljeto obustavljen natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje, a na poziciju imenovana vršiteljica dužnosti ravnatelja, sada je konačno raspisan novi natječaj za tu poziciju. Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati odgovarajuću razinu studija, ali i najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti.

Foto: Martina Gelenčir|srednja.hr

Ključna agencija za osnovne i srednje škole, Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO), u čijoj su nadležnosti i napredovanja nastavnika i provedba natjecanja za učenike, bira novog ravnatelja ili ravnateljicu. Mandat traje četiri godine.

Koji su ključni uvjeti na natječaju za ravnatelja AZOO-a?

Kako stoji u natječaju objavljenom na stranicama AZOO-a, kandidati trebaju imati završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij. Uz to, potrebno je i najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti u području odgoja i obrazovanja. Prijavitelji trebaju znati raditi na računalu i poznavati jedan strani jezik.

Potrebno je i  zadovoljiti uvjete propisane člankom 20. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, odnosno uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Ti članci spomenutih zakona propisuju koja su kaznena djela zapreke za zapošljavanje na ovo radno mjesto.

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od objave u Narodnim novinama. Obrazovni djelatnici koji planiraju konkurirati za ovo radno mjesto trebaju imati program rada. Uz to je uz prijavu potrebno priložiti  životopis, detaljan opis dosadašnjeg rada, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, dokaz o radnom iskustvu, dokaz o poznavanju rada na računalu te dokaz o znanju stranog jezika. Potrebno je i uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni ili prekršajni postupak za nasilničko ponašanje, kao i potvrda zavoda za socijalni rad da protiv kandidata nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djece.

– Kandidati koji će se u prijavi na natječaj pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, navedeno je, među ostalim, u otvorenom natječaju, stoji u natječaju.

Izdvojeni članak

Propao natječaj za izbor ravnatelja glavne agencije za školstvo, nijedan kandidat nije dobio dovoljno glasova

Što radi ravnatelj AZOO-a?

Uz natječaj je Agencija objavila i što sve spada u opis poslova ravnatelja Agencije za odgoji i obrazovanje:

 • organizira i vodi poslovanje i stručni rad Agencije,
 • predstavlja i zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima te drugim osobama,
 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije,
 • predlaže Upravnom vijeću godišnji program rada i financijski plan Agencije i odgovoran je za njihovo ostvarivanje,
 • predlaže Upravnom vijeću godišnje izvješće o radu i poslovanju Agencije,
 • predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata Agencije,
 • predlaže Upravnom vijeću imenovanje i razrješenje pomoćnika ravnatelja i predstojnika podružnica,
 • sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja,
 • kao tijelo prvog stupnja, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Agencije,
 • bira vanjske suradnike iz reda znanstvenika i stručnjaka za obavljanje pojedinih poslova u svezi s djelatnošću i poslovanjem Agencije,
 • usvaja izvješća predstojnika podružnica i voditelja odjela o radu podružnice odnosno odjela.
Izdvojeni članak
pisanje testa_natjecanje

Doznali smo što će biti s državnim natjecanjima na dan izbora: ‘Već su organizirani i plaćeni smještaji’

Ljetos raspisan natječaj koji je obustavljen

Po istjecanju mandata bivšoj ravnateljici Dubravki Brezak-Stamać, AZOO je u lipnju prošle godine otvorio natječaj za imenovanje nove čelne osobe u Agenciji. Uvjeti su bili isti.

No, taj je natječaj, kako smo pisali – obustavljen, unatoč činjenici da je šestero od sedmero kandidata zadovoljilo sve uvjete propisane natječajem i pozvani su na intervju. Intervjuu je pristupilo četvero kandidata, ali nijedan kandidat nije dobio dovoljan broj glasova članova Upravnog vijeća AZOO-a.

Na čelo Agencije tada je imenovana vršiteljica dužnosti ravnateljice, Daria Kurtić, do tada viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost u Odsjeku za predmetnu nastavu, koja je i trenutno na čelu.

Tekst novog natječaja možete vidjeti u nastavku, a ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.