Pretraga

Propao natječaj za izbor ravnatelja glavne agencije za školstvo, nijedan kandidat nije dobio dovoljno glasova

Još je u lipnju ove godine raspisan natječaj za izbor novog ravnatelja glavne agencije za osnovne i srednje škole, Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO). No, u novu školsku godinu ući ćemo s privremenom ravnateljicom na čelu koja je imenovana nakon isteka mandata bivše ravnateljice Dubravke Brezak Stamać. Naime, iako je na natječaju šestero od sedmero kandidata zadovoljilo uvjete, niti jedan nije dobio dovoljan broj glasova Upravnog vijeća pa je natječaj – obustavljen.

Foto: Martina Gelenčir|srednja.hr

Donedavnoj ravnateljici Agencije za odgoj i obrazovanje Dubravki Brezak Stamać 30. lipnja istekao je mandat na čelu ove obrazovne agencije. Nekoliko tjedana uoči isteka mandata AZOO je objavio natječaj za izbor novog ravnatelja, a kako natječaj nije zaključen do trenutka isteka mandata Brezak Stamać, imenovana je v.d. ravnateljice Daria Kurtić, inače viša savjetnica za glazbenu kulturu i glazbenu umjetnost u Odsjeku za predmetnu nastavu.

Šestero kandidata zadovoljilo uvjete iz natječaja, ali nijedan nije dobio dovoljno glasova

No, sredinom srpnja Upravno vijeće AZOO-a donio je odluku o obustavi natječaja. Kako stoji u odluci o obustavi, nijedan kandidat nije dobio dovoljan broj glasova članova Upravnog vijeća AZOO-a te je to isto tijelo donijelo odluku da se postupak obustavi.

– Na natječaj za odabir ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje pristiglo je sedam prijava, od kojih je šest kandidata zadovoljilo sve uvjete propisane natječajem i pozvani su na intervju. Intervjuu je pristupilo četvero kandidata, odgovaraju iz AZOO-a na naš upit.

Podsjetimo, kandidat koji se prijavljivao na natječaj morao je imati završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij. Uvjet je i najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti u području odgoja i obrazovanja. U natječaju je stajalo i da je potrebno zadovoljiti uvjete propisane člankom 20. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, odnosno uvjete propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Ti članci spomenutih zakona propisuju koja su kaznena djela zapreke za zapošljavanje na ovo radno mjesto.

Izdvojeni članak
AZOO

Glavna Agencija za školstvo ima novu, privremenu ravnateljicu: Doznali smo koliko je prijava na natječaju

O roku raspisivanja novog natječaja još se treba odlučiti

Na naše pitanje kada će novi natječaj biti raspisan tek su kratko odgovorili da će ‘o raspisivanju novog natječaja za ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje odlučit će Upravno vijeće AZOO-a’.

– Uvjeti u natječaju za ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje ostat će isti i ništa se neće mijenjati o odnosu na prethodni natječaj, odgovaraju iz AZOO-a na naš upit.


TKO SU ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA AZOO-a?

Predsjednik Upravnog vijeća AZOO-a je Igor Rukljač, a članovi su: Antonija Mirosavljević, Suzana Hitrec, Vjera Brković, izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko, Katarina Tolja, mr. sc. Marijana Marinović, koja je predstavnica radnika.