Pretraga

Državna matura: S liste obrišite studije koje ne namjeravate upisati

A- A+

Današnjom objavom rezultata državne mature započinje nova faza procesa obrade rezultata u kojoj se poništavaju ispiti mature kandidatima koji su diskvalificirani ili izostali su izostali s dijela ispita. Također se objavljuju privremene rang liste studijskih programa s kojih se brišu kandidati koji nisu zadovoljili sve preduvjete. Važno je napomenuti da kandidati moraju sa svojih lista prioriteta obrisati fakultete na kojima ne namjeravaju studirati.

Upadneš, a ne upišeš – faks ti zaračuna troškove

Plasmani na privremenim listama i dalje će se mijenjati kao posljedica usvajanja prigovora na rezultate (16. srpanj u 12 sati) ili pak promjene lista prioriteta (16. srpanj do 23.59). Rang liste postaju konačne u utorak, 17. srpnja točno u ponoć.

S obzirom na opće uvijete korištenje sustava Postani student koji su kandidati prihvatili na početku procesa kandidati su dužni sa svojih lista prioriteta obrisati studije na kojima ne namjeravaju studirati.

Prema informacijama s portala postanistudent.hr kandidati koji u trenutku objave konačnih lista ostvare pravo na neki studijski program, a ne upišu se, visoko učilište će im zaračunati značajne troškove.

Ostaviti studije koje namjeravate upisati

Na listi prioriteta ostavite studije koje zaista namjeravate upisati i to po redosljedu želja. Računalni će algoritam pokušati kandidate rasporediti na studij koji se nalazi na prvome mjestu. Ukoliko je tamo kvota popunjena kandidatima s više bodova, pokušat će na studij s drugog mjesta i tako dalje. Dovoljno je obrisati studije koje ne želite studirati i algoritam će za vas odraditi ostalo.

Detaljnije o procesu rangiranja pročitajte ovdje.