Pretraga

[FAN FEKT] Ovaj je hrvatski grad prije dva milenija bio tri puta veći nego danas

A- A+

Prije dvije tisuće godina, Salona je bila četvrti najveći grad u cijelom Rimskom carstvu te metropola provincije Dalmacije. Danas Solin gravitira Splitu i ima tri puta manje stanovnika nego u ‘zlatno doba’.

solin-info.com

Izdvojeni članak

[FAN FEKT] Ovaj je hrvatski grad prije dva milenija bio tri puta veći nego danas

Solin je grad u središnjoj Dalmaciji, sjeveroistočno od Splita. Broji nešto više od 23 tisuće stanovnika te, iako je samostalna lokalna jedinica, urbanistički je srastao sa Splitom. Možemo reći da je Solin splitski satelitski grad. Ali, nije uvijek bilo tako.

Četvrti najveći grad u Rimskom carstvu

Solin je prvotno nastao kao Salona, a osnovali su je isejski Grci u 3 st. p.n.e. Nakon rata između Cezara i Pompeja 48.-e p.n.e., umjesto grčke, Salona postaje rimska kolonija te pod punim nazivom Colonia Martia Ivlia Salona i središtem provincije Ilirika, kasnije Dalmacije.

Domaći Iliri su se još neko vrijeme bunili protiv rimske vlasti, ali nakon gušenja Batonovog ustanka, od 6. do 9. godine, nastupa razdoblje mira i prosperiteta. Salona doživljava snažan urbanistički razvoj. Krajem prvog stoljeća u gradu postoji kazalište koje prima tri i pol tisuće gledatelja. Krajem drugog, amfiteatar koji prima 19 tisuća ljudi. Postojao i je i velik broj privatnih i javnih termi.

Salona je tada imala 60 tisuća stanovnika što bi, ako uzmemo u obzir tadašnji broj stanovnika planeta, danas bilo ekvivalentno gradu od oko milijun i pol stanovnika. Bila je četvrti najveći grad u cijelom Rimskom carstvu.

Mjesto prvih pokrštavanja Hrvata

Još jedna zanimljivost je da je u Saloni živio i car Dioklecijan koji se, nakon abdikacije, 1. svibnja 305., povlači u palaču koju je dao sagraditi nedaleko grada. Ta je palača danas poznata kao Split.

Zlatno doba Salone završava u 7. st. kada grad pada pod navalom Avara i Slavena, dakle nas. Grad je bio važan i u starohrvatskoj povijesti, navodi se kao mjesto prvih pokrštavanja Hrvata.