Pretraga

Intervju: Nijedan učenik I. gimnazije Split ove godine nije pao državnu maturu!

A- A+

Splitska Prva gimnazija ove je godine uvrštena u deset najboljih srednjih škola u Hrvatskoj prema rezultatima državne mature. Niti jedan maturant ove godine nije pao ispite, a iz obaveznih predmeta prosječni uspjeh učenika ove gimnazije je vrlo dobar. Razgovarali smo s ravnateljem ove uspješne škole Marijanom Puljizom, saznali neke njene posebnosti te otkrili što čini njezine učenike toliko uspješnima na ‘ispitu zrelosti’.

Nastava informatike u školi

Među deset najboljih srednjih škola u Hrvatskoj spada i I. gimnazija Split, čiji su maturanti svi odreda položili ispite državne mature, a s prosječnom ocjenom vrlo dobar (4) iz sva tri obvezna predmeta. Ova škola nije posebna samo po uspjesima svojih učenika, već i po mnogočemu drugome, što smo saznali u intervjuu koji smo napravili s ravnateljem ove škole, Marijanom Puljizom.

Izdvojeni članak

Intervju s ravnateljem karlovačke Gimnazije: Već 11 godina škola dobiva FER – ovo priznanje

Učenici često putuju u europske zemlje

Puljiz je ravnatelj već 18 godina, a prije nego je završio na toj poziciji, predavao je geografiju. Prema njegovim riječima, taj je predmet završio iz velike ljubavi prema putovanjima, na koje je većina ljudi tada rijetko mogla ići. Svjesna toga da putovanja u druge zemlje i upoznavanje drugih kultura oplemenjuje um i dušu svakog turista, škola je omogućila svojim učenicama na vrlo često posjećuju druge zemlje. Tako svi nakon druge godine putuju u London i Rim, dok se nakon treće godine tradicionalno ide na maturalna putovanja.

Svake godine ova gimnazija upisuje četiri jezična i dva klasična razreda, a interes za školu u Splitu je velik, budući da svaki put ostane učenika ispod crte. – Svi učenici očekuju odlično predznanje kako bi bili što spremniji za državnu maturu. Pritom cijelo vrijeme na raspolaganju imaju sve profesore koji će ih kvalitetno pripremiti za nastavak školovanja. Uz velik broj stranih jezika koje mogu upisati, mogu sudjelovati u mnoštvu izvannastavnih aktivnosti, a dopunsku i dodatnu nastavu imaju iz svih predmeta za koje pokazuju interes, ispričao je ravnatelj.

Izdvojeni članak

Ravnateljica VII. gimnazije: Državna matura je bespotrebno trošenje novca, a fakultete koji ne daju perspektivu treba ukinuti

Svi maturanti položili državnu maturu

Prosječna ocjena koju maturanti ove gimnazije zasluže na državnoj maturi iz svih obveznih predmeta je vrlo dobar, a ove godine od 162 učenika, svi su položili maturu.

– Smatram da je razlog tog uspjeha to što se sve četiri godine s učenicima radi na jednako visokoj razini, poštujući pritom potrebe i želje učenika za znanjem. U našu gimnaziju se ne upisuju samo učenici koji imaju 5.0 već i oni s ponekom vrlo dobrom ocjenom što isto tako govori o kvaliteti našeg rada. Kako se učenici primiču državnoj maturi, sve više i više radimo s njim na svim predmetima koje žele. Naši maturanti ne moraju plaćati nikakve pripreme za državnu maturu, jer mi takve pripreme organiziramo besplatno, objasnio je Puljiz, koji državnu maturu smatra vrlo važnom, jer pruža svakom učenika jednake šanse glede nastavka obrazovanja.

Škola svake godine vodi statistiku kako bi saznali gdje je na daljnje školovanje otišao svaki njen učenik. Ravnatelj tako kaže kako su njihovi učenici ove godine znatno više nego prethodnih upisivali medicinu, stomatologiju, farmaciju, različite grupe na filozofskom fakultetu, menadžment, pravo, elektrotehniku i matematiku.

– Iako nismo matematička gimnazija, svake godine ih nekoliko upiše čistu matematiku, fiziku i informatiku, rekao je ravnatelj.

Izdvojeni članak

Ravnateljica najbolje jezične gimnazije u Hrvatskoj: Državna matura nije vremenski dobro organizirana, a nastava bi trebala biti interdisciplinarna

Organiziraju vrhunske mjuzikle

U razgovoru za Srednja.hr ravnatelj je s ponosom naglasio jednu od posebnosti škole – organiziranje vrhunskih mjuzikala. – Jedna smo od rijetkih škola u Hrvatskoj, ako ne i jedina, koja radi odlične mjuzikle. Do sada smo ih realizirali šet, a nadamo se početku priprema za novi mjuzikl West Side Story. Sa dosadašnjim mjuziklima gostovali smo u engleskom gradu Doveru, ispričao je ravnatelj.

Osim kreiranja mjuzikala, učenici I. splitske gimnazije mogu se učlaniti u novinarsku, dramsku, filmsku, recitatorsku, literarnu te fotografsku grupu. Ni sport u ovoj školi nije zanemaren, budući da Športski klub okuplja velik broj učenika koji sudjeluju u raznim sportskim natjecanjima na lokalnoj i državnoj razini.