Pretraga

Nakon tri godine čekanja, konačno donesen Pravilnik o pomoćnicima u nastavi

A- A+

Od 2015. godine u Hrvatskoj se razgovara o novom Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, a tri godine kasnije, nakon nekoliko javnih rasprava, Ministarstvo obrazovanja je dugo priželjkivani pravilnik donijelo jučer. Njime se omogućava ravnopravno sudjelovanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovnom procesu, a prvi su put utvrđeni načini uključivanja te sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi. Propisan je i jasan postupak radi ostvarivanja prava učenika s teškoćama u razvoju na ovaj oblik potpore.

Foto: Pixabay

Ministarstvo znanosti i obrazovanja jučer je donijelo dugoiščekivani Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima. O njemu se razgovara od 2015. godine, prošao je nekoliko javnih rasprava i niz stručnih savjetovanja i jučer je konačno objavljen u Narodnim novinama.

Kako poručuju iz MZO-a, Pravilnik uvodi dugoočekivani red u sustav, izjednačavajući mogućnosti učenika s teškoćama i regulirajući njihovo ravnopravno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu.

Jasno definiran postupak za uključivanje pomoćnika u nastavu

Izdvojeni članak

Unatoč milijunima osiguranim iz europskog fonda djeca s posebnim potrebama opet sa strepnjom ulaze u novu školsku godinu

Tako Pravilnik po prvi puta propisuje da će svi učenici koji imaju potrebu za neposrednom potporom pomoćnika u nastavi (PUN) ili stručnoga komunikacijskog posrednika (SKP), istu ostvariti po jasno definiranom postupku utvrđivanja potrebe, kao i na temelju stručnih procjena stručnjaka iz sustava odgoja i obrazovanja.

Procedurom koju propisuje Pravilnik o potrebi uključivanja PUN i SKP, svi će učenici s teškoćama imati osiguranu potporu od prvoga dana nastavne godine, što se odnosi i na učenike prvih razreda osnovnih i srednjih škola. Iznimka je situacija kada je učenik upisan u srednju školu u jesenskom roku; tada će postupak biti pokrenut u roku od sedam dana od dana upisa. Osim toga, za učenike kojima se pogoršalo psihofizičko stanje škola može pokrenuti postupak tijekom cijele školske godine.

Pravo na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika učenik ostvaruje tijekom boravka u školi i izvanučioničkih aktivnosti, a učenici kojima je odobrena provedba nastave u kući mogu imati potporu PUN, pod uvjetom da im je potpora bila odobrena i tijekom školske godine.

Regulirano financiranje i edukacija pomoćnika

Regulirano je i financiranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih stručnjaka – Pravilnikom je propisano poboljšanje i usklađivanje norme sati rada PUN i SKP jer će se priznati stvarna satnica u skladu s programom koji učenik pohađa te sve druge školske aktivnosti, a koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjega plana i programa škole. Osim toga, za suglasnost MZO-a osnivač prilaže
dokumentaciju o osiguranim sredstvima za isplatu plaća s pripadajućim doprinosima za rad PUN i SKP.

Izdvojeni članak

Obrazovanje za sve: Još 380 učenika s teškoćama u razvoju dobit će svog pomoćnika u nastavi

Pravilnik propisuje i uvjete koje mora ispunjavati PUN i SKP, a koji uključuju i stečenu djelomičnu
kvalifikaciju na razini 4. prema Hrvatskome kvalifikacijskom okviru. Pritom je MZO preuzeo obvezu podnošenja zahtjeva za upis zanimanja u Podregistar standarda zanimanja nadležnome ministarstvu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Pravilnika, donošenja standarda kvalifikacije za PUN i SKP u roku od tri mjeseca od upisa u Podregistar standarda zanimanja te izrade programa za stjecanje tih kvalifikacija u roku od tri mjeseca od dana donošenja standarda kvalifikacija.

Jasno su definirani poslovi PUN i SKP, kao i elementi i sadržaji programa osposobljavanja radi stjecanja djelomične kvalifikacije.

Sredstva za isplatu plaće s pripadajućim doprinosima za rad pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika mogu biti osigurana iz proračuna osnivača škole, sredstava projekata odnosno fondova Europske unije, sredstava osiguranih od igara na sreću koja se dodjeljuju udrugama i iz drugih izvora.

Copy link
Powered by Social Snap