Pretraga

Oko 13 tisuća ljudi potpisalo peticiju za uvođenje novog predmeta u škole: Hoće li ući u nacionalni plan?

A- A+

Inicijativa za uvođenje seksualnog obrazovanja kao obveznog zasebnog predmeta u škole, koju je pokrenuo portal Reci.hr, poslala je dopis Vladinom uredu za ravnopravnost spolova. Traže da se uvođenje takvog predmeta uvrsti u Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Peticiju za uvođenje zasebnog predmeta potpisalo je oko 13 tisuća ljudi.

zlostavljanje

Foto: pixabay

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, Inicijativa za uvođenje sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja u škole, koju je pokrenuo portal Reci.hr, uputila je dopis Heleni Štimac Radin, ravnateljice Vladinog ureda za ravnopravnost spolova.

Peticiju potpisalo 13 tisuća ljudi

Seksualno obrazovanje, kao obvezni nastavni predmet, prema ideji Inicijative bio bi jedan od najvažnijih alata u prevenciji seksualnog uznemiravanja i nasilja. Peticiju za uvođenje takvog predmeta pokrenuli su 1. veljače, u jeku rastućeg broja prijava seksualnog nasilja na fakultetima, a do sada ju je podržalo preko 20 organizacija civilnog društva te 13 tisuća građana koji su na nju stavili svoj potpis.

Dopisom ravnateljici Štimac Radin ova inicijativa traži da se sveobuhvatno seksualno obrazovanje, kao zaseban, obvezan predmet, uključi Nacionalni plan za ravnopravnost spolova 2021.-2027. To je osnovni strateški dokument koji, kako ističu iz Inicijative, “postavlja prioritete i usmjerava napore prema uspostavljanju rodne ravnopravnosti i uklanjanju diskriminacije žena”.

“Smatramo neophodnim da ovaj strateški dokument, koji osigurava uvijete za napredak prema stvarnoj rodnoj ravnopravnosti i osnova je za provedbu fondova Europske unije, uključuje uvođenje rodno osviještenog odgoja i obrazovanja te sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja u odgojno obrazovni sustav kao preduvjeta za izgradnju nediskriminirajućih rodnih stavova u društvu i osnovu prevencije i suzbijanja seksualnog i rodno utemeljenog nasilja”, stoji u dopisu Inicijative.

‘Ono što imamo u školama je neučinkovito’

Sveobuhvatno seksualno obrazovanje temeljeno na znanosti, dodaju, ima ulogu zaštite zdravlja i promicanja odgovornog ponašanja, rodne ravnopravnosti i uključivosti. No, unatoč jasnim znanstvenim dokazima da takav tip obrazovanja koristi društvu, naglašavaju, kod nas djeca i mladi u školama nemaju pristup sustavnog i obuhvatnom seksualnom obrazovanju.

Izdvojeni članak
sveučilište rektorat

Policija stigla na zagrebačke fakultete, preko 60 prijava za seksualno nasilje na četiri sastavnice

“Ono što trenutno imamo u školama je neučinkovit oblik zdravstvenog obrazovanja u vidu međupredmetne teme Zdravlje uvedene šk.god 2019/20 koji se ne provodi, a istovremeno imamo pokazatelje koji govore u prilog potrebe za ovakvim vidom obrazovanja. Više od 80 posto mladih i preko 70 posto njihovih roditelja podupire ideju školskog programa seksualnog obrazovanja. Nedostatak seksualnog obrazovanja dodatno doprinosi ranjivosti djevojčica i djevojaka iz posebno osjetljivih marginaliziranih skupina, kao što su djevojčice i djevojke s invaliditetom, Romkinje”, ističe Inicijativa u dopisu ravnateljici Štimac Radin.

U nastavku citiraju evaluacijske studije kao i Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kao argumente za uvođenje sustavnog seksualnog obrazovanja u školske kurikulume.

‘Država je dužna osigurati obrazovanje o seksualnosti’

“Država je dužna osigurati djeci i mladima kvalitetno, sveobuhvatno i kontinuirano obrazovanje o seksualnosti koje će im pomoći da se zaštite od seksualnog uznemiravanja i nasilja, te stoga još jednom naglašavamo potrebu da Nacionalni plan za ravnopravnost spolova postavi jasne ciljeve i korake uključivanja sustavnog i sveobuhvatnog seksualnog obrazovanja u obrazovni sustav u periodu od 2021. do 2027. godine”, zaključuju u dopisu iz Inicijative.

Kako smo spomenuli, Inicijativa je nastala u jeku rastućeg broja prijava seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja u javnim institucijama. U javnosti su najviše odjeknuli slučajevi sa zagrebačkih fakulteta, gdje je ukupno pristiglo 60-ak prijava te se na kraju neovisnom istragom uključila i policija.

Cijeli dopis Inicijative za uvođenje seksualnog obrazovanja možete pročitati ovdje.