Pretraga

Kako se stvarala Cjelovita kurikularna reforma: Autori objavili jedinstven način izrade kurikuluma

A- A+

Tijekom 2015. i 2016. godine, više je stotina stručnjaka u sklopu Cjelovite kurikularne reforme radilo na izradi kurikuluma. Prilikom izrade na desetke dokumenata koji su definirali novu, reformiranu školu, vodili su se složenim načinom izrade kurikuluma osmišljenim upravo za CKR. Njeni autori jučer su objavili e-knjigu u kojoj su objedinili metodološki pristup na temelju kojih su stručnjaci tijekom 2015. i 2016. radili na reformi.

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu jučer je izdao e-knjigu ‘Metodološki priručnik za izradu kurikuluma: područja kurikuluma, međupredmetne teme, predmeti‘, autora Borisa Jokića i Zrinke Ristić Dedić.

U publikaciji je predstavljen jedinstven način, odnosno metodologija izrade kurikuluma na nacionalnoj razini prema kojoj su izrađeni svi kurikulumi u sklopu Cjelovite kurikularne reforme tijekom 2015. i 2016. godine. Objedinjeni su metodološki priručnici za izradu dokumenata područja kurikuluma, međupredmetnih tema i nastavnih predmeta te se detaljno opisuje kako pristupiti razradi pojedinih elemenata kurikuluma.

Izdvojeni članak

Pretvorba Škole za život u frontalnu kurikularnu reformu? Uskoro nova javna rasprava o kurikulumima i izbor novih stručnih skupina

U načinu na koji su izrađivani kurikulumski dokumenti, poseban je naglasak stavljen na određivanje odgojno-obrazovnih očekivanja ili odgojno-obrazovnih ishoda, razradu preporuka za učenje, poučavanje i vrednovanje i povezivanje s drugim kurikulumskim dokumentima.

Metodološki priručnici na temelju kojih je nastala publikacija Ristić Dedić i Jokića, poslužili su stručnim radnim skupinama za izradu nacionalnih kurikulumskih dokumenata u Cjelovitoj kurikularnoj reformi, ali se mogu koristiti i kao upute za izradu kurikuluma na drugim razinama, primjerice škole, razreda, nastavnika ili pojedinog učenika.

Kako stoji u samoj e-knjizi, iako su metodološki priručnici većinom osmišljeni od autora Ristić Dedić i Jokića, priručnici koji su temelj ove publikacije zajedničko su djelo prvog saziva Ekspertne radne skupine za provedbu Cjelovite kurikularne reforme koju su činili Branislava Baranović, Suzana Hitrec, Tomislav Reškovac, Zrinka Ristić Dedić, Branka Vuk, Ružica Vuk i Boris Jokić.

Autori publikacije ističu da se netom objavljenim priručnikom željelo osigurati uvid u osnovna izvorišta Cjelovite kurikularne reforme koja su se temeljila na sveobuhvatnosti vizije razvoja sustava i povezanosti različitih razina i vrsta odgoja i obrazovanja.

E-knjigu možete preuzeti OVDJE.