Pretraga

Vlada odlučila koji učenici imaju pravo na sufinanciranje udžbenika

A- A+

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 31. kolovoza donesena je Odluka o sufinanciranju nabavke udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu koja počinje 5. rujna.

Foto: Ivan Božić|srednja.hr

Prema Odluci o sufinanciranju školskih potrepština za učenike osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. pravo na sufinanciranje u visini od 50 posto od cijene udžbenika i pripadajućih nastavnih materijala za obavezne nastavne predmete imaju učenici osnovnih i srednjih škola čiji članovi kućanstva imaju zajamčene minimalne naknade.

Za subvenciju udžbenika i nastavnih materijala Vlada je osigurala gotovo sedam milijuna kuna koje su predviđene za više od 13,000 učenika s minimalnom naknadom u obitelji. Kako stoji na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, subvencioniranje školskih udžbenika i potrepština nastavak je sustavne brige za najranjivije skupine u društvu,a provodi se u intersektorskoj suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih te lokalnih centara za socijalnu skrb.

Iako nova školska godina počinje za nekoliko dana, nije poznato kad će krenuti sa sufinanciranjem.