Pretraga

Vlada odlučila koji učenici imaju pravo na sufinanciranje udžbenika

A- A+

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 31. kolovoza donesena je Odluka o sufinanciranju nabavke udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu koja počinje 5. rujna.

Foto: Ivan Božić|srednja.hr

Prema Odluci o sufinanciranju školskih potrepština za učenike osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. pravo na sufinanciranje u visini od 50 posto od cijene udžbenika i pripadajućih nastavnih materijala za obavezne nastavne predmete imaju učenici osnovnih i srednjih škola čiji članovi kućanstva imaju zajamčene minimalne naknade.

Za subvenciju udžbenika i nastavnih materijala Vlada je osigurala gotovo sedam milijuna kuna koje su predviđene za više od 13,000 učenika s minimalnom naknadom u obitelji. Kako stoji na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, subvencioniranje školskih udžbenika i potrepština nastavak je sustavne brige za najranjivije skupine u društvu,a provodi se u intersektorskoj suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva socijalne politike i mladih te lokalnih centara za socijalnu skrb.

Iako nova školska godina počinje za nekoliko dana, nije poznato kad će krenuti sa sufinanciranjem. 

Vlada odlučila koji učenici imaju pravo na sufinanciranje udžbenika
Share via
Copy link
Powered by Social Snap