Pretraga

Vlada se sjetila hrvatske mladosti: Objavljen poziv za članove Savjeta mladih koji ne funkcionira već mjesecima

A- A+

Još pred tri mjeseca istekao je mandat članova Savjeta za mlade pri Vladi RH, a dosadašnji sastav Savjeta se zbog raznoraznih premetanja u Vladi do travnja 2016. sastao samo četiri puta. O nefunkcionalnosti savjeta opsežno smo izvijestili pred mjesec dana, a tek jučer raspisan je Javni poziv za predlaganje kandidata za sedam članova i zamjenika članova Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade. Kada se zbroje rokovi za prijavu, pregled prijava, prigovore i rok za objavu konačnih rezultata, to bi značilo da Savjet neće biti u funkciji barem još gotovo dva mjeseca.

Screenshot: YouTube

Mandat članova Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske istekao je u srpnju ove godine, a od svojeg imenovanja u 2015. sastao se svega četiri puta, posljednji u travnju 2016. Dakle, od 19. listopada 2016. kada je Andrej Plenković potvrđen u Saboru kao novi predsjednik Vlade, Savjeta za mlade nije se sastajao, unatoč HZD-ovim parolama o ‘Boljoj budućnosti’ za mlade.

Zapravo, jedini doticaj sa Savjetom za mlade ova je Vlada imala u ožujku na 24. sjednici Vlade kada je donesena Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za mlade, kojom je sastav Savjeta proširen.

Tri mjeseca od isteka mandata raspisan poziv za odabir novih članova

Izdvojeni članak

Andrej ‘Zakon se mora provoditi’ Plenković se odrekao mladih: Vlada nema Savjet za mlade od kada je on premijer

Zadaće Savjeta za mlade su pratiti rad ministarstava i drugih tijela državne uprave u provedbi, praćenju i vrednovanju politika za mlade u okviru njihove nadležnosti te, s tim u vezi, daje mišljenja i preporuke; pratiti razvoj udruga mladih i za mlade i daje preporuke za unaprjeđenje njihovog rada i sustava potpore; davati preporuke za razvoj politika za mlade na lokalnoj, područnoj (regionalnoj), nacionalnoj i europskoj razini te pratiti i reagira na pojavnosti u društvu od značaja za mlade.

Nakon tri mjeseca nepostojanja i puno više mjeseci nefunkcioniranja Savjeta, nadležno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sjetilo se da mladi postoje. Ovih dana upućen je Javni poziv za predlaganje kandidata za sedam članova i zamjenika člana Savjeta za mlade Vlade RH.

– Temeljem Odluke o osnivanju Savjeta za mlade i Kriterija za članstvo u Savjetu za mlade Vlade Republike Hrvatske, postupak kandidiranja te način izbora za članove i zamjenike članova Savjeta za mlade iz reda udruga mladih i za mlade, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske iz reda udruga mladih i za mlade. Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 dana od objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (11. listopada), stoji u pozivu MDOMSP-a.

Uvjeti iz poziva i rokovi prijave

Izdvojeni članak

Kabinet za mlade studentice i predsjednice Grabar-Kitarović ’emigrirao u Irsku’

Pravo predlaganja kandidata imaju udruge mladih i udruge za mlade. Kandidat mora imati najmanje 15, a u trenutku nominacije najviše 30 godina te ne smije biti dužnosnik niti jedne političke stranke. Protiv predloženog se ne smije voditi nikakav kazneni postupak niti smije biti kažnjavan, a morao bi posjedovati iskustvo i znanje relevantno za sektor mladih.

Što se pak tiče udruge koja prijavljuje kandidata, ista mora biti aktivna najmanje jednu godinu od registracije, posjedovati dokaze o urednom financijskom poslovanju kao i dokaze o provođenju programa i projekata za mlade. Prijave se šalju poštom, na adresu:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Služba za mlade i volonterstvo
Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb

Uz napomenu: ‘Ne otvaraj- Javni poziv za predlaganje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za mlade’

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 dana, a u roku od osam dana Stručna radna skupina pregledava pristigle prijave. Nakon toga objavljuju se važeće kandidature na stranicama Ministarstva, a još osam dana trajat će žalbeni rok. Nakon isteka tog roka za prijave, radna skupina ima rok od 15 dana da još jednom ocjeni kandidature i tek po završetku tog roka objavljuju se konačni rezultati ovoga Javnog poziva.

Sve detalje iz Poziva, potrebnu dokumentaciju i dodatne uvjete za kandidaturu možete doznati u dokumentima u nastavku.

[scribd id=361396586 key=key-QcvWS5IEuguzFkVCfMUw mode=scroll]

[scribd id=361396528 key=key-Of6AQMI6KefCbQDaUS2e mode=scroll]