Pretraga

Infrastrukturna transformacija Fakulteta strojarstva i brodogradnje – uspješno ishođene građevinske dozvole za nove laboratorijske prostore!

A- A+

Fakultet strojarstva i brodogradnje uspješno provodi svoju dugoročnu infrastrukturnu strategiju uz sufinanciranje Europske unije i upornost svog tima te je danas korak bliže svom cilju da osigura nove interdisciplinarne laboratorijske prostore za jačanje svojih istraživačkih i nastavnih kapaciteta.

I prije potresa i potresne obnove, Fakultet je strateški radio na obnovi i nadogradnji svojih prostora kroz brojne projekte:

  • 2014. godine krenuo je s pripremom projekta Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve (NRLE),
  • 2016. osigurao je građevinsku dozvolu za rekonstrukciju dijela prizemlja Istočne zgrade u Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije (CRTA)  koji izgrađen i opremljen vrhunskom opremom te svečano otvoren u lipnju 2021. godine.
  • 2017. godine pripremio je glavne projekte energetske obnove no energetsku obnovu obuhvatila je cjelovita obnova kao posljedica potresa iz 2020. godine.
  • 2018. godine FSB je prijavio četiri projekta u sklopu poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“. Pet godina i dva potresa kasnije, vide se rezultati projekata u vidu tri građevinske i dvije lokacijske dozvole.

No, krenimo od projekta ET-RISE koji je uspješno okončan u prosincu 2023. godine.

FSB planira novi laboratorijski prostor

13. prosinca 2023. godine, Fakultet je ishodio građevinsku dozvolu za rekonstrukciju istočne zgrade osiguravajući preduvjete za dogradnju 4. kata, 1.380 m2 novog laboratorijskog prostora. Dodatno, uz novi kat, građevinska dozvola omogućava i rekonstrukciju 250 m2 prizemlja za uređenje i opremanje Laboratorija za mehatroniku transportnih sustava te izgradnju zakonski nužnog dodatnog parkirališta.

Cijeli novi 4. kat planira se za laboratorijske prostore za interdisciplinarna istraživanja budućeg fakultetskog Centra za energetiku i transport, a u pripremu projekta i buduće uporabe prostora uključeni su istraživači Katedre za energetska postrojenja i energetiku, Laboratorija za konstruiranje, Laboratorija za numeričku mehaniku, Laboratorija za dinamiku strojeva i teoriju mehanizama, Laboratorija za eksperimentalnu mehaniku, Katedre za zrakoplovne konstrukcije i Katedre za biomehaniku i ergonomiju.

Ishođenje građevinske dozvole rezultat je projekta „Infrastrukturno jačanje IRI kapaciteta u području energetike i transporta (ET-RISE)“. Od lipnja 2020. godine, projekt se sufinancira od strane Europske unije u ukupnoj vrijednosti 537.552,99 eura putem Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., unutar poziva iz 2018. godine „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“.  Voditelj projekta je prof. dr. sc. Neven Duić, a glavni koordinator dekan FSB-a, prof. dr. sc. Zdenko Tonković. Uslugu projektiranja izvršila je projektantska kuća CAPITAL ING d. o. o. pod vodstvom direktora g. Marka Jagačića i glavne projektantice gđe Tanje Artuković.

Osim projekta ET-RISE, Fakultet je u sklopu istog poziva „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ proveo i projekte „Centar za napredne materijale i prevlake (CiNPS)“ i „ Centar izvrsnosti za napredne proizvodne sustave  (CENAMP)“, dok se od jednog prijavljenog projekta ipak moralo odustati radi nepremostivih preklapanja s projektima obnove nakon potresa.

U planu je i Centar izvrsnosti za napredne proizvodne sustave

Projekt CENAMP „Centar za napredne materijale i prevlake“ kojeg vodi prof. dr. sc. Zdravko Schauperl dobio je pravomoćnu građevinsku dozvolu 21. prosinca 2023. (reklo bi se pod bor) koja omogućava dogradnju objekata na postojeći južni krak Sjeverne zgrade Fakulteta. Na novih 631 m2 bit će smješteni laboratoriji s najsuvremenijom opremom za izradu i ispitivanje naprednih materijala i prevlaka, čime će se omogućiti vrhunska istraživanja u području inženjerstva materijala.

Projekt CiNPS pod vodstvom prof. dr. sc. Danka Brezaka pripremio je temelje za budući Centar izvrsnosti za napredne proizvodne sustave te već ranije osigurao sve potrebne dozvole za izgradnju infrastrukture nužne za provedbu naprednih istraživanja i razvoj novih tehnoloških procesa digitalizirane proizvodnje, specijaliziranih strojeve i opreme visoke dodane vrijednosti za primjenu u industriji i medicini. Centar će biti realiziran kao produžetak srednjeg kraka tzv. Sjeverne zgrade Fakulteta, stvarajući dodatnih cca 600 m2 laboratorijskog prostora.

Iako financiranje izgradnje i opremanja novih istraživačkih i razvojnih centara tek treba biti osigurano kroz zasebne natječaje programa Europske unije u narednim godinama, dobivanjem građevinskih dozvola Fakultet je napravio velik korak prema ostvarenju svojeg dugoročnog cilja poboljšanja infrastrukture i ostvarivanja strategije jačanja kapaciteta za istraživanje i nastavu, s naglaskom na interdisciplinarnost i povezivanje kako unutar Fakulteta tako i s vanjskim partnerima.

Navedeni projekti ugovoreni su u lipnju 2020. godine, nedugo nakon zagrebačkog potresa, što je prouzročilo izazove u provedbi, kako stručnoj, tako i administrativnoj, a u nekim trenucima projekti su se činili i neizvedivima. No, projektni timovi ipak nisu odustali te su ih priveli kraju.

Naime, sve zgrade Fakulteta na kojima su provođeni projekti rekonstrukcije odnosno dogradnje su u procesu cjelovite protupotresne obnove (koji je započeo nakon projekata rekonstrukcije) što je izrazito je otežavalo projektiranje novih prostora i ishođenje potrebnih dozvola.

U siječnju se planira otvorenje nove modularna zgrade

Obnova nakon potresa krenula je u lipnju 2021. godine pod vodstvom tadašnjeg dekana, danas prorektora, prof. dr. sc. Dubravka Majetića, potpisom ugovora za sufinanciranje EU sredstvima triju zasebnih projekata cjelovite i energetske obnove zgrada Fakulteta: Južne, Sjeverne i Istočne zgrade Fakulteta, sve u Lučićevoj ulici razdvojene Filozofskim fakultetom. Projektiranje glavnih i izvedbenih projekata cjelovite obnove završeno je u lipnju 2022., selidba na osam novih lokacija provedena je od ožujka do svibnja 2023. godine kada su započeli i radovi koji su trenutno u punom jeku. Cjelovita obnova omogućit će kompletnu konstrukcijsku i energetsku obnovu oko 33.000 m2  prostora za laboratorije, urede i nastavu. Zasebno se obnavlja i trafostanica koja je od izrazite važnosti za Fakultet. Radove provedene do rujna 2023. godine možete pogledati na linku.

Paralelno, prof. dr. sc. Zoran Lulić od 2017. godine provodi projekt Nacionalni referentni laboratoriji za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve, NRLE. Projekt NRLE obuhvaća projektiranje, izgradnju i opremanje rekonstruirane zgrade. Nakon brojnih izazova, radovi se privode kraju, a otvorenje je predviđeno u sredinom 2024. godine. Radove na rušenju stare zgrade te izgradnji novog laboratorija od studenog 2022. do studenog 2023. godine možete pogledati na linku.

Dugoročna infrastrukturna strategija Fakulteta time nije iscrpljena, već je Fakultet izgradio i novu modularnu zgradu od 700 m2 u neposrednoj blizini Fakulteta uz Miramarsku cestu u kojem će privremeno biti smješteni akreditirani laboratoriji, studentske udruge i studenti koji izrađuju svoje diplomske i završne radove te provode studentske projekte. Otvorenje modularne zgrade predviđeno je za siječanj 2024.

Kroz ove promjene, Fakultet nastoji unaprijediti infrastrukturne uvjete i osnažiti svoje istraživačke kapacitete te nabaviti najsuvremeniju laboratorijsku opremu kako bi se stvorili bolji uvjeti rada za istraživače, ostvario doprinos razvoju znanosti i inovacija u širokom interdisciplinarnom području rada Fakulteta strojarstva i brodogradnje s krajnjim ciljem da educiraju suvremene inženjere i zadrže mlade talente da nastave karijeru u Hrvatskoj.