Pretraga

Nova pravila za teleoperatore: kvar moraju riješiti u roku od 5 dana!

A- A+

Od danas na snagu stupaju nova pravila za teleoperatore kojima će se omogućiti veća zaštita prava korisnika. Tako će vam u budućnosti kvar morati biti otklonjen u roku od pet dana, a operator će vam morati osigurati najmanje 70 posto maksimalno ugovorene brzine interneta.

S današnjim danom primjenjuju se nova, izmijenjena pravila u odnosu na prodaju putem sredstava daljinske komunikacije i izvan poslovnih prostorija operatora. Njima će se postupci svih operatora koji se bave ovakvom prodajom ujednačiti te će nužno sadržavati sve potrebne informacije i obavijesti za izbjegavanje situacija u kojima korisnici nisu bili dovoljno informirani prilikom donošenja odluke žele li neku uslugu ili ne.

Izdvojeni članak

Urnebesna reklama: Kad vam mobilni operater poruči: ‘Je**** se!’

Evo koje sve važne promjene očekuju operatore i korisnike:

 1. Kako bi se u potpunosti izbjegli slučajevi prijevara i krađa identiteta prilikom zasnivanja pretplatničkih odnosa, u kojima je glavni cilj prevaranata domoći se skupih uređaja, a pretplatu ‘prepustiti’ korisniku s ukradenim identitetom, isporuka uređaja moći će se obaviti samo na adresu korisnika

2. Operator ima obvezu jasnog upućivanja na opće uvjete poslovanja i cjenike na svojim internetskim stranicama. Isto tako, ako operator omogućava sklapanje ugovora putem interneta, onda mora jasno navesti i način raskida ugovora, koji mora uključivati i raskid putem interneta, odnosno elektroničkim putem. 

3. Svi kvarovi na opremi koju je operator ustupio korisniku na korištenje ili iznajmio za vrijeme trajanja ugovora (npr. modem) moraju biti uklonjeni za najviše 5 dana. U suprotnom korisnik ima pravo raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid, uz umanjenje računa za taj mjesec, jer nije razumno biti bez pristupa Internetu ili ne moći pratiti TV programe samo zato što operator nije u stanju u razumnom roku korisniku dostaviti ispravnu opremu i zamijeniti neispravnu.

Izdvojeni članak

Teleoperateri najavili dizanje cijena, no možete spriječiti veće račune

4. Obveza operatora da korisnicima moraju osigurati minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu od 70 posto maksimalno ugovorene brzine, kao i obveza da u slučajevima prijavljenih i utvrđenih kvarova duljih od 24 sata, operatori korisniku uvijek moraju ponuditi umanjenje računa ili drugi vid obeštećenja, bez potrebe za ulaganje prigovora na iznos računa, primjenjivat će se od 1. siječnja 2017. 

Iz HAKOM-a navode kako će stupanjem ovih odredba na snagu pojačano provoditi izvide i nadzore na tržištu provjeravajući pridržavaju li se svi operatori novih propisa. Ujedno pozivaju korisnike da na e-mail adresu [email protected] prijave sve nepravilnosti u primjeni novih pravila, ukoliko na njih naiđu. U tom će slučaju HAKOM-ovi inspektori donijeti odgovarajuće mjere protiv prekršitelja.