Pretraga

Teleoperateri najavili dizanje cijena, no možete spriječiti veće račune

A- A+

Telefonski operateri morat će plaćati naknade za

upotrebu radiofrekvencijskog spektra, zbog čega bi

mogli povećati cijene svojih usluga ili uvesti

dodatne naknade. Ukoliko želite spriječiti veće

računa, imate šansu raskinuti ugovor bez plaćanja

naknada za prijevremeni raskid.

Nakon najava operatera o promjenama cijena korištenja

usluga u mrežama mobilnih komunikacija, mnogi su se

zabrinuli kakve će račune dobivati. Ukoliko operateri

doista podignu cijene ili uvedu dodatne naknade,

dobro je da znate da ćete moći raskinuti ugovore bez

plaćanja naknade, objavio je HAKOM (Hrvatska agencija

za poštu i elektroničke komunikacije).

Teleoperateri najavili moguće dizanje cijena

– Svaka promjena cijena usluga operatora predstavlja

izmjenu pretplatničkih ugovora s postojećim

korisnicima, što znači da će operatori o namjeravanim

izmjenama morati izvijestiti sve korisnike pisanim

ili elektroničkim putem. Dodatno, korisnike koji

imaju pretplatnički ugovor, morat će izvijestiti i o

njihovom pravu na raskid ugovora, naveli su u HAKOM-

u.

Kako tvrde u agenciji, korisnici imaju praavo

raskinuti pretplatnički ugovor bez naknade u roku od

30 dana od objave izmjena, ako su izmjene cjenika

nepovoljnije za njih u odnosu na ugovorene cijene.

Izdvojeni članak

Šokantno: Studenti bi se radije odrekli seksa i hrane nego tehnologije! Evo koliko su zapravo ‘navučeni’ na mobitele

Imate pravo na raskid ugovora bez naknade

Također su podsjetili kako, sukladno Zakonu o

elektroničkim komunikacijama, tek u tri slučaja

izmjene cjenika ne daju pravo krajnjem korisniku na

raskid pretplatničkog ugovora bez naknade – u slučaju

kada je povećanje posljedica regulatornih usluga koje

proizlaze iz Zakona, kada je posljedica izmjena PDV-a

ili izmjena veleprodajnih cijena na koje operatori

nemaju utjecaja.

Upravo najavljene izmjene cijena ne predstavljaju

niti jednu od te tri okolnosti, smatra HAKOM.

Upravo će zato u slučaju najavljene izmjene cijena i

uvođenja dodatnih naknada za pretplatnike, oni imati

pravo raskinuti ugovor bez da moraju platiti naknadu.