Pretraga

Kako se biraju i razrješuju predsjednici sindikata? Mandat ne traje svima jednako dugo

A- A+

Ovih dana u fokusu javnosti su sindikalne aktivnosti ili neaktivnosti sindikata u području obrazovanja pa su i česta lica na naslovnicama ona predsjednika tih sindikata. Neki od njih se uzvisuju, za druge se priziva razrješenje s dužnosti. No, kako se uopće biraju i razrješuju čelnici sindikata? Odabir sindikalnih čelnika uređen je statutima sindikata, a ondje je propisano kada se oni smjenjuju. I dok mandati predsjednika, kada su u pitanju školski sindikati, ne traju svugdje isto, zajedničko im je da o predsjedniku odlučuje skupština sindikata.

Sanja Šprem, Nada Lovrić, Željko Stipić | foto: srednja.hr/Niko Goga

Teško da postoji zaposlenik koji se barem jednom nije osjećao da su mu na radnom mjestu zatomljena određena prava. I u tim se trenucima zapitao može li pokrenuti kakav sindikat koji bi ga štitio. Pa, prema Zakonu o radu, sindikat može osnovati najmanje deset punoljetnih poslovno sposobnih fizičkih osoba. Iako sindikate najčešće vežemo uz javni sektor, njih, dakako, mogu osnivati i radnici privatnog. Uvjete učlanjenja svaki sindikat propisuje dokumentom koji se naziva statut sindikata.

Taj isti dokument propisuje i način izbora predsjednika sindikata, kao i način na koji se izabrani predsjednici razrješuju, o čemu se ovih dana u nastavničkim krugovima puno govori. Pa smo odlučili baciti oko na statute triju najvećih sindikata u školstvu, Sindikata hrvatskih učitelja, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama i Sindikata Preporod.

U SHU-u se predsjednik bira na pet godina

Zadnji izbori u Sindikatu hrvatskih učitelja održani su u veljači 2023. godine, a za predsjednicu je izabrana Sanja Šprem, koja je i do tada, u dva mandata, obnašala istu funkciju. Statut SHU-a kaže da se predsjednik sindikata bira na pet godina. Predsjednik se bira iz reda redovitih članova, mora imati najmanje 10 godina iskustva rada u ustanovi, iskustvo sindikalnog povjerenika u najmanje jednom četverogodišnjem mandatu i isto toliko iskustvo rada u tijelima sindikata. Kandidat mora imati svoj program rada, a njegovu kandidaturu treba podržati najmanje jedno županijsko povjereništvo. Predsjednikom SHU-a ne može postati osoba koja je jednom razriješena.

Sindikat učitelja ima i pravilnik samo o izborima. Izborni postupak obavlja se na sjednici skupštine sindikata, a članovi te skupštine biraju se između županijskih povjerenika. Glasanje o predsjedniku na skupštini je tajno i pravovaljano je ako je na sjednici skupštine SHU-a prisutna većina članova. Kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova skupštine.

Kada je riječ o razrješenju predsjednika, do njega, prema statutu SHU-a, može doći ako je predsjednik kršio zakone, statut ili druge akte sindikata. Razlog razrješenja može biti i nanošenje materijalne štete i štete ugledu sindikata, kao i zbog djelovanja koje se protivi svrsi sindikata. Isto kao i o izboru i odluku o razrješenju donosi skupština SHU-a, na prijedlog najmanje 1/4 članova skupštine. Postupak je isti kao i kod izbora.

Izdvojeni članak

Sindikati u školstvu organiziraju nove akcije, kreću u petak: ‘Bit će nas deset puta više’

Aktualnoj predsjednici NZSSŠ-a uskoro istječe mandat

Slična su pravila i u Nezavisnom sindikatu zaposlenih u srednjim školama RH – predsjednika bira skupština sindikata. No u slučaju ovog sindikata mandat traje četiri godine i nema ograničenja u broju mandata. Trenutna predsjednica srednjoškolskog sindikata je Nada Lovrić, a na tu je poziciju izabrana u srpnju 2021. godine, dakle mandat joj istječe iduće.

Za predsjednika NSZSŠ-a može biti izabran redovan član Sindikata u radnom odnosu na neodređeno puno radno vrijeme, koji nije član političke stranke i koji je obavljao funkcije i poslove u tijelima Sindikata najmanje jedan mandat, kaže statut. Izbori se mogu provesti ako skupštini sindikata prisustvuje najmanje 50 posto plus jedan član skupštine i glasanje je tajno. Prema statutu NSZSŠ-a za predsjednika sindikata izabran je onaj kandidat koji je dobio više od dvije trećine glasova prisutnih članova skupštine. Što se tiče postupka opoziva predsjednika ovog sindikata, taj postupak, stoji u statutu, može pokrenuti jedna trećina članova skupštine sindikata.

U statutu NSZSŠ-a navedeno je i u kojim se slučajevima može se pokrenuti postupak smjene nositelja dužnosti ili tijela sindikata. Navedeno je da će do toga doći u ‘uvjetima zlouporabe ovlaštenja i kršenja statuta sindikata i pozitivnih propisa, zbog djelovanja koje šteti ciljevima i potvrđenoj politici sindikata, zbog prekoračenja ovlaštenja u radu i materijalno-financijskom poslovanju i ostvarenja osobne imovinske koristi, neprovođenja odluka tijela sindikata, promicanja partikularnih stranačkih interesa, zloupotrebe položaja, djelovanja koje narušava ugled sindikata, i drugih razloga iz ovog statuta, može se pokrenuti postupak smjene nositelja dužnosti ili tijela sindikata’.

Izdvojeni članak

Sindikati u školstvu za vikend priredili borbu kakve se ne bi posramio ni UFC, teško je prepričljiva

Sindikat Preporod nedavno je održao izbore

Zadnji izbori za predsjednika Sindikata Preporod održani su u listopadu 2023. i od tada dužnost predsjednika obnaša Željko Stipić, koji je na čelu i bio prije toga. Kako je navedeno u statutu Preporoda, za predsjednika se može kandidirati i biti izabran svaki član sindikata, a predsjednik sindikata ne može biti članom političke stranke.

Izbori se u Preporodu vrše se za mandatno razdoblje od četiri godine. Svi izbori koji se provode u ovom sindikatu su pravovaljani ako je glasovanju pristupila natpolovična većina članova skupštine sindikata. Kao i u SHU i NZSSŠ-u, izbore u Preporodu provodi skupština sindikata, a za predsjednika sindikata izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova skupštine

Za svakog izabranog člana, a tako i predsjednika sindikata može se provesti suspenzija, ako se ne pridržava statuta ili narušava ugled sindikata, stoji u statutu Preporoda.